De zwemmarathon leverde 5.205,84 euro op ten voordele van Huize Terloo

SINT-PIETERS-LEEUW: – De ’24-uren zwemmarathon’ dit jaar ten voordele van Huize Terloo in Bellingen leverde dankzij de sponsors 5.205,84 euro op.
Er werden door de 605 zwemmers in totaal 1.384km gezwommen.

Via Dirk Dierck, redder in ons zwembad sinds 1983, kwamen de collega’s van de sportdienst in contact met zijn echtgenote Mieke die werkzaam is in ‘Huize TERLOO’.Dit orthopedagogisch centrum biedt aangepaste begeleiding en behandeling aan maximum 60 schoolgaande jongens en meisjes tussen 3 en 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen en/of lichte mentale handicap. De opbrengst van deze zwemmarathon zal besteed worden aan de aankoop van een minibusje voor vervoer van de kinderen naar activiteiten.

Caroline Putman, sportfunctionaris: “Dankzij de bereidwillige medewerking van een 40 tal vrijwilligers ,collega’s van sport- en andere gemeentelijke diensten, leden van zwemclub De Waterleeuwen, konden we dit evenement succesvol afronden.
Dit jaar was het echter moeilijker kandidaat sponsors te overtuigen dit initiatief te steunen. Collega’s van de ploeg Burgergerichte zaken, die elk jaar de taak op zich nemen om sponsors persoonlijk te bezoeken hadden het af en toe moeilijk.
Sinds 1994 wanneer de zwemmarathon voor de eerste maal werd verbonden aan een goed doel zorgt de sportdienst ervoor dat de sponsors op de hoogte worden gebracht hoeveel geld er werd ingezameld wat ermee gaat gebeuren en ze krijgen als dank van het gemeentebestuur een gratis 10 beurten sportkaart voor personeel of klanten.Het volgende jaar wordt er bij de uitnodiging om te sponsoren een verslag bijgevoegd aan wat het geld is besteed.

Een speciaal dankwoord voor
• de sponsors die hun vertrouwen schenken aan onze organisatie;
• de kinderen van Populiertje en St-Lutgardis;
• zwemclub De Waterleeuwen, onderwaterhockeyclub De Zuunse Karpers , jeugdafdeling CM “KAZOU” en andere verenigingen hebben tal van kilometers bijgedragen.

605 zwemmers zijn op deze twee dagen het water ingedoken ten voordele van het goede doel.
In totaal ontvingen wij 2.770,00 euro aan forfaitaire bedragen.
sponsoring per kilometer bedraagt 1,760 euro
geschonken door een 67 sponsors. (2010: 81 sponsors)
TOTAAL AANTAL gezwommen KILOMETERS: 1.384
TOTAAL INGEZAMELD BEDRAG : 5.205,84 euro

Speciale vermelding verdienen de drie beste zwemmers voor het goede doel:
1. VINCKE Sven: 26,35 km
2. CARREMANS Maarten: 26,00 km
3. VERSICHEL Nathalie :20,60 km

OUDSTE DEELNEMER: traditiegetrouw : Jean-Baptist ROOSEMONT, geboren in 1920 dus 91 jaar hij zwom 3,300 km.

Sinds ’94 werden in zwembad Wildersport al 17.083,75 kilometers bijeen gezwommen voor het goede doel. Deze marathon niet meegeteld. De teller staat nu dus na de editie van 2011 op 18.467,75km.

Bekijk ook onze sfeerreportage van vrijdagavond – KLIK HIER

Meer info via: www.huizeterloo.be – O.C. Huize Terloo, Kareelstraat 2 -1674 Bellingen

Wegpolitie hield verhoogde snelheidscontroles

BELGIË – Op zaterdagochtend 19 november 2011, van 5 tot 13 uur, heeft de federale Wegpolitie verhoogde snelheidscontroles gehouden op de autosnelwegen in het hele land.
Waaronder op de Brusselse Ring tussen Huizingen en Ruisbroek.

De controles kaderen in de maandelijkse NAWAY-controles van de Wegpolitie met deze maand als thema de strijd tegen overdreven snelheid. In totaal zijn 2106 automobilisten betrapt op overdreven snelheid. De hoogst vastgestelde snelheid is 213 km. per uur.

Deze operatie Speed maakt deel uit van een reeks controleacties met de naam NAWAY(National Action on Highway). Elke maand wordt een ander thema aangesneden: rijden onder invloed, zwaar vervoer, gordeldracht,… Ditmaal ligt de nadruk op overdreven snelheid.
Overdreven en onaangepaste snelheid op de weg liggen aan de oorsprong van een derde van de ongevallen en is een van de voornaamste oorzaken van ernstige of dodelijke ongevallen. Daarom blijft deze strijd een van de topprioriteiten van de federale Wegpolitie.
De controles hebben plaatsgevonden op 22 verschillende plaatsen op de Belgische autosnelwegen. In totaal heeft de federale politie hiervoor 198 personeelsleden ingezet.
Naast de automatische camera’s zijn er mobiele controlelocaties bemand. Motorrijders van de Wegpolitie hebben ernstige overtreders uit het verkeer gehaald voor een grondige controle en ademtest. Immers iedere onderschepte bestuurder heeft moeten blazen. Zes personen hadden te diep in het glas gekeken.
Resultaten:
– aantal gecontroleerde voertuigen door mobiele radars: 40494
– aantal vastgestelde inbreuken: 2106
– aantal onderschepte voertuigen: 421
– aantal ingetrokken rijbewijzen: 6

In de toekomst zullen nog meerdere soortgelijke controleacties georganiseerd worden.

Voorstelling onthaalgids Sint-Pieters-Leeuw 2011-2012

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdagavond werd in Coloma de nieuwe onthaalgids Sint-Pieters-Leeuw 2011-2012 voorgesteld. Deze onthaalgids beoogt een belangrijke bron van informatie te zijn voor alle Leeuwenaren.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “De onthaalbrochure bevat, naast informatie in verband met de gemeentelijke premies en toelagen, een uitgebreid overzicht van de administratieve gegevens en de structuur van de gemeentediensten, het OCMW, de erediensten, de onderwijsinstellingen, de adviesorganen, de streek- en volkskunde en de jaarmarkten. Veel foto’s zijn toegevoegd om de herkenbaarheid voor de burger te verhogen. Bovendien krijg je een overzicht van de jeugd-, senioren-, sport- en sociaal-culturele, erkende verenigingen van Sint-Pieters-Leeuw. Er is een luik met nuttige adressen en telefoonnummers en een inventaris van de vrije beroepen. Dit overzicht geeft de brochure een blijvende waarde. Het informatieve gedeelte is samengesteld door het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, die er op deze wijze officieel heeft aan meegewerkt. In verband met dit gedeelte van de onthaalgids kan u steeds terecht bij de gemeentelijke dienst Communicatie, Informatie en Documentatie, die instond van de redactie.”

 
Er zijn twee versies van de onthaalgids. Eén met reclame, die werd gedrukt op 16.150 exemplaren waarvan er 14.150 exemplaren dienen voor de bedeling met de Belgische Distributiedienst in alle brievenbussen van Sint-Pieters-Leeuw – op rekening van de firma Gentle – en 2.000 exemplaren voor het gemeentebestuur die deze brochure aan alle gezinnen, die zich nieuw in Sint-Pieters-Leeuw komen vestigen, meegeeft. Men kan de onthaalgids ook steeds bekomen bij de dienst Onthaal en bij de dienst Communicatie, Informatie en Documentatie van de gemeente.