24 uren zwemmarathon tvv Huize Terloo.

SINT-PIETERS-LEEUW: – Om 17.00 uur startte in zwembad Wildersport de jaarlijkse ’24-uren zwemmarathon’ dit jaar ten voordele van Huize Terloo in Bellingen.

Zwem gratis mee voor het goede doel tijdens de ’24-uren zwemmarathon’ nog tot zaterdag 19 november 2011 om 17.00 uur in zwembad Wildersport, sportlaan 11 te Sint-Pieters-Leeuw.

Elke gezwommen kilometer wordt gesponsord door bedrijven, handelaars en individuen.
De opbrengst gaat integraal naar de aankoop van een minibusje voor Huize Terloo.

Huize Terloo is een orthopedagogisch centrum met een residentieel hulpaanbod voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen en / of een lichte verstandelijke beperking.

Anne Walters, Algemeen Directeur Huize Terloo : “ Met de opbrengst gaan we een minibusje aankopen. Dat zal dienen voor het weekend vervoer van de kinderen. Dus ze bijvoorbeeld vrijdagavond naar huis brengen. Het zal ook gebruikt worden bij allerlei activiteiten zoals op woensdagnamiddag. Ook als we op kamp gaan zal het busje goed van pas komen. Zo gaan we soms naar de Ardennen en dan zal het busje meegenomen worden om ter plaatse uitstappen te doen. Voor onze oudere jongeren die niet meer naar school gaan en die een vervangende activiteit hebben, worden ook met het busje naar die activiteit gebracht bijvoorbeeld naar de zorg-boer of Econet. Dus het zal goed van pas komen.“


Ilse Dereymaeker, Stafmedewerker -verantwoordelijke fundraising: “ We vinden het tof en heel leuk dat zoveel mensen op een sportieve manier zich willen inzetten om ons te steunen.
Ook de mensen die dit weekend niet kunnen langskomen kunnen ons steunen. Alle info staat op onze site. U kan ook steeds onze werking steunen door een storting te doen op het nummer :433-3134171-29 met vermelding : Gift Huize Terloo.”

( sfeerfoto’s van de zwemmers, vrijdagavond rond 20.30 uur)

Meer info via: www.huizeterloo.be – O.C. Huize Terloo, Kareelstraat 2 -1674 Bellingen

Eerste Cijferboek Vlaamse Rand ideale basis voor beleid

DE RAND: – Vandaag stelt Vlaams minister van de Vlaamse Rand Geert Bourgeois het eerste “Cijferboek” Vlaamse Rand voor dat vanaf nu beschikbaar is. Dit “Cijferboek” sluit aan bij de opdracht die de Studiedienst van de Vlaamse Regering kreeg: het aanreiken van actuele cijfers die zowel relevant zijn voor het gebiedsgericht beleid van de Vlaamse Regering als voor de lokale beleidsmakers, de verenigingen, de academische wereld en alle andere mogelijk geïnteresseerden.

Het Cijferboek beslaat 217 bladzijden met gegevens over een brede waaier van thema’s zoals bevolkingsevolutie en bevolkingsprognoses, economie en arbeidsmarkt, financiële situatie van de inwoners, onderwijs, cultuur, welzijn, ruimtegebruik en wonen, mobiliteit en verkeersveiligheid, toerisme, criminaliteit. Ook cijfers omtrent de bestuurskracht van de gemeenten (schuld, investeringsuitgaven, personenbelasting, opcentiemen) zijn opgenomen. Per gemeente van de Vlaamse Rand worden cijfers weergegeven en vergeleken met het cijfer voor de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaamse Gewest.

Vlaams Minister van Vlaamse Rand Geert Bourgeois : “De Vlaamse overheid wil met een krachtig, gecoördineerd en inclusief beleid-op-maat, het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand bevestigen, ondersteunen en versterken. Tevens dient de open ruimte er gevrijwaard te worden. In ons beleid gaan we uit van een geïntegreerde aanpak, over meerdere beleidsdomeinen heen. Dit cijferboek past in deze geïntegreerde aanpak en biedt beleidsmakers en anderen objectief cijfermateriaal om aan de slag te gaan.”

Een van de zaken die behandeld worden zijn de bevolkingsprognoses (op basis van informatie van de Federale Overheidsdienst Economie, ADSEI). Die geven een beeld van de voorspelde bevolkingssituatie tot het jaar 2020. De demografische groei in de Vlaamse Rand zal tussen 2011 en 2020 stijgen met 3,4 %, en dus minder uitgesproken zijn dan in het Vlaamse Gewest (+ 4,3 %) en dan in de provincie Vlaams-Brabant (+ 3,7 %).
Binnen de Vlaamse Rand manifesteren zich sterke verschillen en die zijn allemaal in detail opgenomen in het Cijferboek.

Hieruit blijkt dat de gemiddelde grondprijs in de Vlaamse Rand nog steeds beduidend hoger ligt dan in de rest van de provincie Vlaams-Brabant of Vlaanderen. De stijging van de prijzen is er evenwel minder uitgesproken in vergelijking met de provincie of Vlaanderen.
Dit onderstreept de noodzaak om blijvend in huisvestingsprogramma’s in de Vlaamse Rand te investeren om de bewoners de mogelijkheid te geven in hun eigen gemeente te blijven wonen. In de aanloop naar de lokale verkiezingen kunnen ook de gemeenten uit de Rand hier conclusies uit trekken en bijvoorbeeld inzetten op een actief woonbeleid.

Over de uitstroom van Brussel naar de Vlaamse Rand, zal in het voorjaar 2012 een diepgaander analyse worden gemaakt, naar aanleiding van de studiedag over de Internationalisering van de Vlaamse Rand, die door het Documentatiecentrum Vlaamse Rand zal georganiseerd worden op 26 april 2012.

Dit cijferboek kwam tot stand dankzij het Documentatiecentrum Vlaamse Rand samengesteld op initiatief van de cel Coördinatie Vlaamse Rand van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR). De partners die samen deel uitmaken van het documentatiecentrum zijn de provincie Vlaams-Brabant, vzw ‘de Rand’, de Studiedienst van de Vlaamse Regering en BRIO. De opdracht is snel en efficiënt informatie te verstrekken over de Vlaamse Rand in al haar aspecten. Naast de virtuele bibliotheek met allerlei wetenschappelijke artikels, worden cijfers bijeengebracht over de 19 gemeenten die samen de Vlaamse Rand vormen.

U kan alles vinden op
http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/2011-11-16-vlaamse-rand.aspx

Voorstelling dossier Armoede in Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – Het provinciale steunpunt sociale planning en de cel armoedebeleid stelden een dossier samen over ‘Armoede in Vlaams-Brabant’.

Het werd een studie met gedetailleerde cijfers en verhelderende commentaren, die de armoede in Vlaams-Brabant beter zichtbaar maken. De bedoeling is beleidsmakers bij lokale besturen en welzijnsorganisaties te ondersteunen bij het voeren van een onderbouwd armoedebeleid.


Bron + Zie het volledige document via:
www.vlaamsbrabant.be/binaries/publicatie-dossier-armoede-in-vlaams-brabant-2011_tcm5-73954.pdf