250 mensen aanwezig op informatievergadering windproject Ecopower

SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – Woensdagavond tijdens een infovergadering stelde Ecopower zijn plannen voor van een windproject in Sint-Pieters-Leeuw en Beersel. Volgende week wordt de milieu- en bouwaanvraag ingediend bij de twee gemeenten.


Het project is een samenwerking tussen Ecopower cvba ( coöperatieve venootschap) en Groep Colruyt.
Het gaat om de de bouw van vier windturbines langs het kanaal Brussel-Charleroi en twee in de industriezone Laekebeek (Lot) op de terreinen van Colruyt.
Langs het kanaal komt de eerste windmolen iets verder dan het bedrijf Inter-Beton op 280 meter van wijk De Witte Roos in Sint-Pieters-Leeuw. Daarnaast komen er nog twee met telkens ongeveer vierhonderd meter tussenruimte. De andere komt aan de overkant van het kanaal.

De windturbines zullen een vermogen hebben van 2,5 MW wat een standaard is voor windmolens in het binnenland. De molens zullen een ashoogte hebben van 100 meter en de rotor zal naar gelang het model waar voor gekozen wordt tussen de 82à92 meter zijn.
Om u een idee te geven: de opbrengst stemt overeen met het electriciteitsverbruik van meer dan 6000 huishoudens. 1 windturbine produceert evenveel stroom als 30.000 m2 zonnepanelen.

In 2009 zocht Waterwegen en Zeekanaal NV naar meer economisch gebruik van het kanaal. Ze bestelde toen samen met de gemeente Beersel een studie voor de uitbouw van windturbines langs het kanaal. Dit resulteerde in het project dat woensdagavond in de Meent werd voorgesteld door de privée initiatiefnemers Ecopower en Groep Colruyt.
 

Manten Vangils project verantwoordelijke van Ecopower legde aan de aanwezigen uit hoe men tot de locatie voor de windmolens gekomen was. Er werd rekening gehouden met heel wat beperkingen zoals: minimum buffer van 250 meter tot woningen, natuur gebied, beschermde gebieden, gas- en hoogspanningsleidingen, kanaal, gewestplan,…
Als men al deze beperkingen bij elkaar legde bleef de zone aan het kanaal Brussel-Charlerloi over waar het project nu geplant wordt.
In de plannen wordt rekening gehouden met de slagschaduw van de molens en de geluidsnormen volgens de nieuwe Vlarem geluidsnormen.

Manten Vangils: “ Het geluid van een windmolen heeft een breed spectrum, je kan het vergelijken met het geruis van de zee. Op een gewone dag met al het omgevingsgeluid die er reeds is zal je de windturbine niet horen of je moet er reeds bij wijze van spreken onder gaan staan. We respecteren de nieuwe Vlarem wetgeving die er aankomt. Hierdoor hebben we gemerkt dat er een probleem is met windturbine 1 die tegen de wijk de Witte Roos ligt. De kortst bijgelegen woning ligt op 280 meter van de windturbine. De opgelegde normen zijn ’s nachts lager. Daarom zullen we als windturbine 1 gebouwd is deze molen ’s nachts gereduceerd laten werken, dus hem automatisch op een lager vermogen zetten dan de andere 5 turbines zodanig dat we onder de geluidsnorm zitten.
Voor alle molens zal er ook gekeken worden naar de slagschaduw. Dit wordt in elke molen automatisch bekeken. Als deze slagschaduw de 8 uur per jaar haalt wordt de molen automatisch stilgelegd.”

Dirk Vansintjan, Bestuurder Ecopower: “Dinsdag hebben we onze plannen voorgesteld aan het bestuur van Sint-Pieters-Leeuw en volgende week gaan we zowel in Beersel als in Sint-Pieters-Leeuw onze milieu- en bouwaanvraag indienen. Daarop zal dan in de twee gemeenten een openbaar onderzoek volgen. Dat is een traject van 6 maanden en uiteindelijk zal de provincie Vlaams-Brabant beslissen over de milieu aanvraag en het Vlaams-gewest over de bouwaanvraag. Dus de bouw vermoeden we zal als alles goed verloopt ten vroegste over een jaar beginnen.”

.
Ecopower heeft zo’n 36000 coöperanten die gemiddeld 4 aandelen van 250 euro bezitten. Sinds 2000 hebben ze voor elk aandeel per jaar steeds 6% dividend kunnen uitkeren.
Ecopower is ook een electriciteitleverancier (hernieuwbare elektriciteit ) van 32000 klanten dat is 1,1% van alle Belgische huishoudens. Aan deze mensen leveren ze elektriciteit aan kostprijs. Dirk Vansintjan deelde mee dat dit vooral interessant is voor gezinnen met een enkelvoudige electriciteits meter.
Meer info: www.ecopower.be