infoavond keniareis 2012

SINT-PIIETERS-LEEUW: – KWB op vakantie en Rainbow4kids organiseren in 2012 terug een fantastische rondreis naar Kenia.
Op Vrijdag 28 oktober 2011 kan u om 19.30 uur naar een infoavond over deze reis in de Sint-Stevensschool, Gustave Gibonstraat 1a.

De rondreis is een combinatie van de toeristische hoogtepunten en een bijzondere ontmoeting met Rainbow4kids (het schoolproject van Katrien Vermeersch).
Maak vrijblijvend kennis met deze rondreis op deze infoavond (met fotoreportage).

www.govaka.bewww.rainbow4kids.be

agenda: wereld ergo dag

VLEZENBEEK: – Ter gelegenheid van de wereldergodag op donderdag 27 oktober 2011 zetten de ergotherapeuten (i.s.m. de sociale readaptatiewerkers) van revalidatieziekenhuis Inkendaal tussen 14.00 en 16.00 uur hun lokalen open.

U kan er kennismaken met de werkomgeving en het team. Tevens zal er in de patio een infobeurs doorgaan met standen over ADL-hulpmiddelen, rolstoelen en rollators, VAPH, valpreventie, decubituspreventie, kinderrevalidatie, hippotherapie en aangepaste bediening van rolstoel en computer.

U bent – samen met uw familie – van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.

adres: Ziekenhuis Inkendaal – Koninklijke Instelling vzw,
Inkendaalstraat 1 – 1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) Tel 02 531 51 11 www.inkendaal.be

Minister Bourgeois subsidieert Samen Inburgeren in Sint-Pieters-Leeuw

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – In het voorjaar van 2011 lanceerde Vlaams minister van Inburgering en Integratie Geert Bourgeois het concept ‘Samen inburgeren’. Het is een methode van inburgeringscoaching waarbij vrijwilligers zich engageren om inburgeraars te ondersteunen bij hun inburgeringsproces. Via de campagne ‘Gezocht: Managers van Diversiteit 2011’ deed minister Bourgeois een oproep aan lokale besturen en organisaties om lokale initiatieven ‘Samen Inburgeren’ op te starten.
Vandaag zijn 37 ingediende projecten goedgekeurd, voor een totaal subsidiebedrag van 636.825 euro.
Eén van de projecten die goedgekeurd zijn is dossier: 2011/01/006 Sint-Pieters-Leeuw voor 36 koppels in het totaal.

Ik ben verheugd dat ik zoveel Vlaamse inburgeringsinitiatieven mag goedkeuren en ondersteunen,” aldus minister Bourgeois. “Het gaat om projecten ingediend door steden en gemeenten, door socio-culturele verenigingen, OCMW’s, enz. Sommige projecten leggen de klemtoon op sport, andere dan weer op cultuurbeleving, jongeren, fietsen of vrijetijdsbeleving in het algemeen. Er zullen over heel Vlaanderen meer dan 2.200 duo’s, inburgeraar en inburgeringscoach, gevormd worden.”

Het concept ‘Samen Inburgeren’ helpt inburgeraars in hun inburgeringsproces. Samen met een vrijwilliger (inburgeringscoach) worden activiteiten ondernomen, gebaseerd op een gezamenlijke interesse. Dat kan gaan om een museumbezoek, samen sporten, winkelen, wandelen,enz. De inburgeraar oefent op die manier zijn Nederlands en raakt wegwijs in onze Vlaamse samenleving.

Samen Inburgeren is een win-win-win: Een win voor de ‘nieuwe Vlaming’, een win voor de ‘oude Vlaming’ en een win voor onze samenleving. Want op deze manier leren mensen elkaar op een positieve manier beter kennen. Op deze manier leren mensen elkaars verschillen erkennen door in te zetten op wat hen bindt: een hobby, een stad of een dorp, het feit dat ze wonen, leven en werken in Vlaanderen.

agenda: kaasbuffet

SINT-PIETERS-LEEUW / HALLE: – Serviceclub ‘Fifty-One’ Coloma van Sint-Pieters-Leeuw heeft de eer u uit te nodigen op hun kaasbuffet & balletjes ten voordele van VZW De Poel.

Iedereen is welkom op zaterdag 29 oktober 2011 vanaf 17.00 uur
in zaal ‘De Muzen’ L. Deboeckstaat 5 te Halle