agenda: 350 ste Open wandeling te Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Op zondag 16 oktober 2011 organiseren de streekgidsen Zuidwest-Brabant hun 350ste Open Wandeling en tevens vieren ze 30 jaar Streekgidsen Zuidwest-Brabant.

Deze wandeling heeft plaats in Vlezenbeek (deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw). Het vertrek situeert
zich aan het aloude Hof te Kwadewegen, nu brouwerij Lindemans, om 14.30 u.
– Stevige wandelschoenen sterk aanbevolen .
– Afstand 8 à 9 km.
– Niet mogelijk met kinderwagens
– Deelname : 0,50 euro per persoon
– Info : Jan Quinart – Tel. 02/569.17.52 (na 20 u)

Na afloop van de wandeling die ongeveer 8 à 9 km lang is worden alle deelnemers getrakteerd op een verfrissende streekdrank door de Brouwerij LINDEMANS.

Tijdens de wandeling komen heel wat wetenswaardigheden aan bod over de gemeente Vlezenbeek, onder meer ook over de legendarische aanslag op Everaert ’t SERCLAES …

30 jaar Streekgidsen Zuidwest-Brabant

Vrij kort na de oprichting van de feitelijke vereniging “Streekgidsen Zuidwest-Brabant”
in 1981 werd het initiatief van de “Open Wandelingen” opgestart. Het was de bedoeling van de streekgidsen om hun opgedane kennis in de twee toeristische gidsencursussen Halle (1979 – 1980) en Pajottenland (1980 – 1981) door te geven aan belangstellenden.
De term “OPEN” betekende dat iedereen, wie zich aanmeldde op het gestelde tijdstip en de vastgelegde plaats, kon meewandelen. In tegenstelling tot wat bij wandelverenigingen gebruikelijk was hoefde men dus nooit lid te worden of vooraf in te schrijven om te kunnen meewandelen. De wandelkalender werd in de beginperiode samengesteld in samenwerking met de Natuurgidsen Zuidwest-Brabant. Om niet in mekaars vaarwater terecht te komen werd afgesproken dat de natuurgidsen telkens de eerste zondag en de streekgidsen telkens de derde zondag van de maand een wandeling zouden organiseren. Dit principe heeft tot op de dag van vandaag stand gehouden, althans wat de streekgidsen betreft.

Maurice Van den Bauw uit Alsemberg, oud-voorzitter van de Streekgidsen, was bezieler en organisator van de dorpsverkenningen van 1982 tot ca 1990. Zijn gedegen streekkennis en aanstekelijk jeugdig enthousiasme zette menig streekgids aan om een wandeling te leiden.

Roger Van Everbroeck uit Eizeringen nam de organisatie van hem over van 1991 tot 1994. Deze sympathieke Lennikenaar kon als geen ander verhaaltjes, anecdotes en spreuken uit het Pajottenland uit de mouw schudden. Hij liep ook steeds gewapend met zijn gesofisticeerd fototoestel en legde heel wat gebouwen uit het Pajottenland op de gevoelige plaat vast. Helaas moest Roger ons wegens een slepende ziekte definitief verlaten in 1995.

Vanaf 1997 verzorgt Jan Quinart de wandelingen van de Streekgidsen. Het principe is nog steeds onveranderd gebleven : de wandelaars wegwijs maken in het hoe en waarom van de vele rijkdommen van het Pajottenland en de Zennevallei. Aandacht gaat hierbij naar geschiedenis, kunst, cultuur, maatschappij, legende, folklore, landschap, ecologie, politiek en “la petite histoire”. Een groep enthousiaste en onderlegde streekgidsen staat hiervoor garant. Vanaf 1 april 2005 dienen de deelnemers wel een halve euro te betalen om de verzekeringskosten voor eventuele lichamelijke letsels opgelopen tijdens de wandelingen te dekken.

De 17 fusiegemeenten en ruim 50 deelgemeenten en wijken zijn gedurende de voorbije 30 jaar menigmaal doorkruist en becommentarieerd. Streekgidsen tonen de wandelaars de liefelijkste paadjes en mooiste panorama’s. Zij kennen het verhaal achter de meeste historische gevels en indrukwekkende landschappen en vertellen er graag het fijne van.

agenda: Missiefeest

ZUUN: – U wordt vriendelijk uitgenodigd op het eetfestijn ten voordele van de missionarissen van de Pastorale zone Ruisbroek-Negenmanneke-Zuun en het project ‘Rainbow4kids’.

Zondag 16 oktober 2011 van 11.30 tot 19.30 uur (keuken open vanaf 12.00 uur).

In het parochiecentrum Sint-Lutgardis, A. Quintusstraat 22