Open Vld hield een actie bij het containerpark

SINT-PIETERS-LEEUW: – Dit weekend gaat de eerste nationale gemeentelijke actiedag over het lokale afval- en milieubeleid van Open Vld door. Open Vld Sint-Pieters-Leeuw hield vrijdagnamiddag een actie bij het containerpark aan de Bergensesteenweg 203, te Sint-Pieters-Leeuw.

De bezoekers van het containerpark kregen van de Open VLD mandatarissen een flyer en een gadget, nl. een sleutelhanger met een lichtje om gemakkelijker het sleutelgat te vinden op zonne-energie.

De actie liep verder bij het eetfestijn van de Leeuwse liberale afdeling, dat aansluitend plaatsvond, waar het afval gesorteerd werd.

Schepen en bestuurslid van Open Vld Sint-Pieters-Leeuw, Kathleen d’Herde en Vlaams Volksvertegenwoordiger Irina De Knop: “Vlamingen zijn kampioenen in het recycleren en selectief verwerken van afval. Daarom willen we hen dit weekend bedanken, want de toekomst is duurzaam.”

Open Vld Sint-Pieters-Leeuw wil de manieren van sorteren, ophalen en verwerken van afval vereenvoudigen, containerparken gebruiksvriendelijk maken en wie helpt recycleren belonen. Uit de cijfers van de rekening 2010 blijkt namelijk dat de totale uitgaven voor de ophaling en de verwerking van huisvuil in de gemeente de 2,5 miljoen euro overstijgen. Daartegenover staan er ongeveer 1,6 miljoen euro inkomsten, waarvan bijna 1,3 miljoen euro rechtstreeks door de gezinnen betaald wordt.

Kathleen d’Herde: “De forfaitaire belasting ( goed voor 547 000 euro inkomsten ) moet opgehoest worden door alle gezinnen, ook door deze die goed sorteren en zoveel mogelijk afval trachten te beperken. De 995 000 euro die de gemeente nog moest bijpassen, komen uit belastingsgeld, betaald door alle Leeuwse belastingsplichtigen. Zowel door diegenen die de afvalstroom zo laag mogelijk willen houden als door deze die daarvoor niet de minste inspanning leveren. Een aanpassing van het systeem dringt zich op.”

paneel boerenhofleverancier

VLEZENBEEK: – Vrijdagnamiddag werd door Luc Van Ruysevelt, schepen van Landbouw, het eerste paneel voor boerenhofleverancier overhandigd aan Bart Keymolen in de Konijnestraat 86 te 1602 Vlezenbeek.

Dit alles ter promotie van de boeren die aan thuis verkoop of verkoop op markten doen.
Zo’n 25 boerenfamilies in Sint-Pieters-Leeuw zullen op termijn het erkenningslabel van de gemeente ontvangen.

Luc Van Ruysevelt, schepen van Landbouw: ” Lekker eten, drinken en ervan genieten sluiten nauw aan bij de Bourgondische levensstijl die de meeste Vlamingen zich aanmeten. De vele kook- en eetprogramma’s allerhande bewijzen dit. Mede daarom is het belangrijk dat de kwaliteit van de gebruikte producten optimaal is. Zo zitten we al een stapje dichter bij de producent. Zeker als het gaat om landbouw-, vee-, groente- en fruitteelten. De idee om een logo te ontwerpen, in samenspraak met de kunstacademie, sluimerde al enige tijd. Het verwijst naar een streven voor het aanbieden van gezonde, eerlijke en oogstrelende producten. Het schept meer uniformiteit en creëert tussen de boerenstiel – kweker – afnemer – klant een onlosmakelijke band van vertrouwen en begrip in deze moeilijke tijden. Efficiënte stielkennis en de uiterst geschikte en rijke Leeuwse bodem staan garant voor de gezonde kweek van groenten, fruit, vlees, zuivel en alle andere afgeleide producten al dan niet geteeld op biologische wijze. De plaatsing van dit paneel aan huis of op de wekelijkse vrijdagmarkt aan de Rink geeft aan de klant de zekerheid zich lekkere en betrouwbare goederen aan te schaffen tegen eerlijke prijzen.”
 

Bart Keymolen: ” Bij ons kunnen de mensen langskomen om hoeveijs en ijstaarten te kopen die gemaakt zijn met de melk van onze koeien. Ook nieuwe aardappelen verkopen we. Hof Te Bergeveld is gelegen in de Konijnestraat 86 te Vlezenbeek.”

Snelheidscontrole Bergensesteenweg: 259 processen-verbaal

SINT-PIETERS-LEEUW: – De verkeersdienst van Sint-Pieters-Leeuw hield donderdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur snelheidscontrole met interceptie langsheen de Bergensesteenweg t.h.v. het postkantoor in de bebouwde kom.

In deze tijdspanne werden 259 processen-verbaal opgesteld .
Drie bestuurders werden geïntercepteerd en na contact met de Magistraat werd overgegaan tot de onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs. Er werd een max.snelheid van 95 km/u gemeten.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

Scholencross 2011

SINT-PIETERS-LEEUW: – Alle leerlingen van het 1ste leerjaar tot en met het 6de leerjaar van de scholen in Sint-Pieters-Leeuw namen per graad deel aan een “Start to Run”.

Zo’n 1400 jongeren maakten er dus een sportieve voormiddag van en leefden zich ook uit op de verschillende attracties.

Met “Start to Run” leren de jongens en meisjes hoe zij een aanvaardbare conditie kunnen opbouwen.

Na hun “Start to Run” en een korte rustpauze van vijf minuutjes konden de leerlingen vrijblijvend nog aan de 12 de loopcross deelnemen.

Er werd voor de aanwezige jeugd ook heel wat randanimatie voorzien.
Op de middag werden de laureaten van de Stap- en Trapweek gehuldigd.

laureaten van de Stap- en Trapweek

De hele week was Sint-Pieters-Leeuw in de ban van duurzame mobiliteit.
Gedurende deze week organiseerde het gemeentebestuur samen met de basisscholen een ‘STAP- EN TRAPWEEK’, een campagne voor meer milieuvriendelijke verplaatsingen en bewust autogebruik.
Vanmiddag werd per school één laureaat verkozen.
Laureaten waren: Hanna Slinckx, Sebbarh Nassim, Angelique Renders, Vermeulen Luca, Eva Claes, Saermans Jonathan, Costantino Jessica.
De hoofdlaureaat, Sasha Callewaert van 5A Sint-Lutgardis kreeg van hoofdcommisaris Krispel een waardebon om te besteden in een fietsenwinkel.

hoofdlaureaat Stap- en trapweek Sasha Callewaert van 5A Sint-Lutgardis


200 leerlingen namen bij de rand animatie ook deel aan een verkeerskwis. 20 onder hen beantwoorden alle vragen juist.
Winnaar werd Niels Vanes van het 4de klas van Don-Bosco.

Niels Vanes won de verkeerskwis

 

Dubbelklik op onderstaande foto’s om ze in een groter formaat te bekijken.