Na vele jaren wachten start bouw nieuwe school Den Top.

SINT-PIETERS-LEEUW: – De bouwwerken aan de nieuwe school Den Top aan de Garebaan zijn eindelijk gestart.
De firma Van Roey is op de werf bezig met de droogzuiging van het terrein.
Vanaf volgende week donderdag zullen de graafmachines op de werf verschijnen en op 6 oktober wordt de torenkraan geïnstalleerd en kunnen de bouwwerken van het nieuwe schoolgebouw echt beginnen.

De Nieuwbouw

Naast 15 klaslokalen, waarvan 9 voor de lagere school en 6 voor de kleuterschool, omvat het bouwproject ook de nodige lokalen voor administratie, polyvalente ruimten, refter, sanitair…
Het gebouw bestaat uit drie volumes die een open buitenspeelplaats, verlaagd ingeplant t.o.v. de straat en grenzend aan de Garebaan, omgeven.

Het centrale volume wordt evenwijdig met de Garebaan ingeplant op +/- 30m van de voorliggende weg, het heeft een voorgevelbreedte van 30m en een bouwdiepte van 12m. Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich 3 klaslokalen en sanitair.
Het gebouw bevindt zich lager dan het straatniveau en heeft een hoogte van 7,41m.
Boven de inkom wordt een afdak voorzien en een piramidevormig volume.

De linkse vleugel wordt schuin ingeplant zodanig dat de afstand tot de linker zijdelings perceelsgrens aan de voorgevel 4,55m en aan de achtergevel 26m bedraagt. Het volume is 47m lang en 10m breed.
Op de gelijkvloerse verdieping worden drie klassen, een polyvalente hal, polyvalente zaal en sanitair voorzien. Op de verdieping worden eveneens drie klassen en sanitair voorzien en een lokaal voor de directie en een leraarszaal.

De rechtervleugel wordt loodrecht op het middenvolume en op 6m van de rechter zijdelingse perceelgrens ingeplant. Het volume heeft een lengte van 43m breed en een breedte van 12m.
Op de gelijkvloerse verdieping worden drie klassen en een polyvalente zaal voorzien. Op de eerste verdieping worden drie klassen voorzien.

Beknopte geschiedenis van de lijdensweg in dit bouwdossier:

De plannen voor de nieuwbouw dateren reeds van rond 1995.

De participatieraad voor gemeentelijke basisscholen van Sint-Pieters-Leeuw had dan ook een aanvraag ingediend voor nieuwe moderne gebouwen voor de school Den Top. In 1995 ging het toenmalige gemeentebestuur in op deze aanvraag en kocht het stuk bouwgrond aan de Garebaan 249 in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw. Op 29 december 2006 legde toenmalig schepen Flip Packeu (SP.A) zelf reeds de eerste steen voor de nieuwbouw.

Maar door problemen met de plannen (stabiliteitsstudie en brandveiligheid moesten herbekeken worden, de plannen waren een halve meter verkeerd getekend ) moest men opnieuw helemaal achteraan in de rij gaan aanschuiven bij de Vlaamse overheid.

Ook in 2005 stak de Vlaamse dienst Stedenbouw stokken in de wielen met een negatief advies voor de voorgelegde plannen. Volgens Stedenbouw komt de school anderhalve meter te dicht bij een van de buren. Merkwaardig is dat Stedenbouw het voorontwerp wel zonder opmerkingen goedkeurde.

In 2007 werd het BPA-Sint-Pieters-Leeuw-Centrum goedgekeurd, wat noodzakelijk was om een bouwvergunning te bekomen voor de nieuwe school.

Ook bij een volgende aanvraag tot subsidie waren er problemen.
Fons Geeroms, schepen van onderwijs: ” Agion, de subsidiërende overheid inzake het bouwen van schoolgebouwen wees ons in een eerste gunningsdossier op een procedurefout en verplichte ons de aanbestedingsprocedure te herbeginnen.
Gezien het bedrag van de uitgaven voor het bouwen van een nieuwe school aan Den Top, moeten wij immers voldoen aan de regels van de Europese bekendmaking.
De uiterste datum voor het indienen van de offertes was 4 maart 2011. Wij ontvingen opnieuw dezelfde twee inschrijvingen voor deze opdracht, namelijk Dexia Bank, dat inschreef met de firma Kumpen, en de firma Van Roey. Opvallend is wel dat de prijzen van beide inschrijvers vrij aanzienlijk zijn gestegen.
De architect, het studiebureau, de gemeentelijke technische en financiële dienst, hebben de twee offertes grondig nagekeken en vergeleken.
Het schepencollege kon op 2 mei de opdracht gunnen aan de meest voordelige bieder, zijnde de firma Van Roey, tegen het inschrijvingsbedrag van 7.196.886,32 euro, btw inclusief.”

Begin 2011 werd het aanbestedingsdossier voor de bouw van de nieuwe school Den Top, aan de Garebaan in Leeuw-centrum, door Agion goedgekeurd. De opdracht kon dan betekend worden aan de firma Van Roey, die nu met de bouw kan starten.

Meer info over de Gemeentelijke Basisschool Den Top: www.dentop.be

Zwemclub De Waterleeuwen zoekt een zwemtrainer en een redder

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zwemclub De Waterleeuwen is op zoek naar een trainer om samen met Gerd les te geven aan hun competitie zwemmers . Eveneens zijn ze zoek naar een redder. Dus als jullie iemand kennen stuur die maar gerust naar De Waterleeuwen. Hij of zij is van harte welkom.

ZWEMTRAINER
de trainingen gaan door in het Wildersportcomplex – Sportlaan 11 – Sint-Pieters-Leeuw,
op maandag van 19.00 tot 21.00 uur, dinsdag van 19.45 tot 21.00 uur en donderdag van 20.00 tot 22.00 uur.

REDDER

maandagavond van 21.00 tot 22.00 uur en op woensdag van 20.00 tot 21.00 uur.
Inlichtingen bij Françoise Vandersteen 0476 75 50 98.

Meer info: www.waterleeuwen.be

agenda: winter tweedehandsbeurs Gezinsbond

RUISBROEK: – Tweemaal per jaar organiseert de Gezinsbond van Ruisbroek een tweedehandsbeurs voor baby-en kinderkleding tot 16 jaar, speelgoed, baby-uitzet, boeken, fietsen, zwangerschapskledij, … .

Zaterdag 8 oktober 2011 ben je welkom van 14u00 tot 16u00 op de ‘winter tweedehandsbeurs’.
In zaal ’ Ons Huis’ Fabriekstraat 9 te Ruisbroek.

Inschrijven en lijsten verkrijgbaar bij:
Christine: 02/377.32.54. of Denise: 02/331.26.81.