N-VA komt in 2012 alleen op bij de gemeenteraadsverkiezingen van Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW – De N-VA afdeling van Sint-Pieters-Leeuw onder leiding van voorzitter Luc Deconinck heeft beslist om in oktober 2012 met een eigen lijst naar de kiezer te gaan met de gemeenteraadsverkiezingen.

Bij de vorige verkiezing in 2006 kwamen ze nog op in een lokaal kartel met CD&V.

Volgend jaar trekt de N-VA dus voor het eerst met een eigen lijst naar de kiezer.
Luc Deconinck beklemtoont om met een eigen N-VA lijst naar de kiezer te gaan, geen keuze is tegen iemand. Wel een keuze om vanuit de eigen sterkte te vertrekken.

Voorzitter Luc Deconinck:” Het feit dat ik lijsttrekker ben impliceert natuurlijk dat wanneer de kiezer ons massaal zou steunen en we een heel goede uitslag zouden halen dan ben ik bereid mijn verantwoordelijkheid op te nemen en eventueel het burgemeesterschap voor een periode of voor de ganse periode uit te oefenen.

De Leeuwse afdeling van de N-VA schrijft aan een partij programma. Het vrijwaren van het Vlaamse karakter van Sint-Pieters-Leeuw staat centraal.

Voorzitter Luc Deconinck:” Het zit in het tegengaan van de verstedelijking en verloedering. Het bevorderen van de mobiliteit die tegenwoordig toch een zeer zwaar probleem is. Vooral rond de Bergensesteenweg en ook een sterkere inburgeringsbeleid willen we ook nog gaan voeren.

Luc Deconinck woont sedert dertig jaar in het Negenmanneke. Sedert zijn studententijd was hij, buiten elke partij om, begaan met de Vlaamse autonomie en de Vlaamse rand. Als voorzitter van het Halle-Vilvoorde Komitee (tot 2005) was hij één van de drijvende krachten achter de acties rond de splitsing van BHV. Vanaf 2005 werd hij voorzitter van VZW De Rand, die het Vlaams beleid ter ondersteuning van de Vlaamse rand gestalte geeft. Met de jongste verkiezingen van 13 juni 2010 koos hij resoluut voor de N-VA als lijstduwer op de N-VA Kamerlijst voor BHV.

meer info: http://sint-pieters-leeuw.n-va.be/

Diefstallen uit tuinhuis

SINT-PIETERS-LEEUW: – Er werd ingebroken in 2 tuinhuisjes van 2 naastgelegen woningen langsheen de Lenniksebaan te Vlezenbeek. Uit elk tuinhuisje werd een fiets ontvreemd.

De lokale politie stelde de afgelopen weken reeds een diefstal uit tuinhuisjes vast in de onmiddellijke omgeving van deze woningen evenals een vijftal inbraken uit tuinhuis te Zuun.
Het is niet duidelijk of deze diefstallen tijdens de dag of ’s nachts gepleegd ; in de meeste gevallen werd er braak gepleegd.
De lokale politie vraagt elke verdachte handeling hieromtrent onmiddellijk te melden op tel.02/371.22.28.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

agenda: Hof te Zellik – vijf eeuwen kasteel en hoeve in Rattendaal

SINT-PIETERS-LEEUW: – Voor zij die geïnteresseerd zijn in de boeiende en merkwaardige geschiedenis van het Hof te Zellik en het Kasteel van Rattendaal:
Raf Meert, gepassioneerd historicus en kleinzoon van de laatste uitbaters van het Hof te Zellik (Kasteelhoeve Rattendaal) te Sint-Pieters-Leeuw heeft de geschiedenis van de kasteelhoeve grondig onderzocht en vastgesteld dat een groot deel van wat actueel over de oude geschiedenis van Rattendaal verkondigd wordt niet correct is.

Om die foute geschiedenis van het kasteel en de hoeve van Rattendaal enigszins recht te zetten zal Raf Meert een voordracht houden op zondag 25 september 2011 om 15u00 in de kapel van CTS (Continental Theological Seminary), Kasteelstraat 48 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Iedereen is welkom en de toegang is vrij.

Raf Meert: “Mijn grootouders waren de laatste landbouwers op het hof te Zellik, de hoeve van het kasteel van Rattendaal. Ik heb er dan ook een bijzondere band mee. In 2009 zorgde mijn oom, André Adams, voor een geslaagde renovatie van de schuur en de koestal tot bedrijvencentrum “kasteelhoeve Rattendaal”. Maar ik vond dat naast de gebouwen ook de ziel van het hof een eerherstel verdiende. Gedreven door mijn passie voor het verleden dook ik het archief in om het verhaal van de pachters op de kasteelhoeve te achterhalen.

Wat daarop volgde had ik niet verwacht. Naarmate mijn onderzoek vorderde stelde ik met stijgende verbazing vast hoeveel fouten de publicaties over het kasteel van Rattendaal en het hof te Zellik wel niet bevatten. Ik bracht uiteindelijk de afgelopen twee jaar heel wat vrije tijd door tussen oude documenten. Het resultaat is een verrassend nieuwe kijk op het kasteel van Rattendaal in de geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw.

Het kasteel van Rattendaal ontstond 400 jaar geleden op een oude hoeve, het hof te Zellik. De eigenaars waren zo onder indruk van het idyllische landschap dat ze de hoeve omvormden tot een kasteel met een landgoed van meer dan 55 hectare. Vandaag rest daarvan nog enkel de kasteelhoeve, de paardenstallen en een deel van het park. Het kasteel werd grotendeels gesloopt en de boomgaarden verkaveld tot de woonwijken Jagersdal en Zonneweelde.