veel vragen op infoavond mobiliteitsplan

SINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdagavond werd in het gemeentehuis door schepen Martin Schoukens, mobiliteitsambtenaar Johan Persoons en een verantwoordelijke van D+A Consult het nieuwe gemeentelijk mobiliteitsplan met tijdshorizon 2011-2016 kort voorgesteld aan zo’n 100 aanwezige burgers uit Sint-Pieters-Leeuw. Dit plan wordt voor de komende vijf jaar het basisinstrument voor het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid in Sint-Pieters-Leeuw.


Een gemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid waarvoor de gemeente autonoom bevoegd is. Bijvoorbeeld om een gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid uit te tekenen langs de gemeentelijke straten en pleinen, schoolomgevingen verkeersveiliger te maken, een lokaal fietsroutenetwerk uit te bouwen, enz. Het mobiliteitsplan vormt voor de gemeente ook een kader waarmee ze haar beleid kan duiden, communiceren en verdedigen naar de bevolking.

Na de voorstelling, in grote lijnen, van het mobiliteitsplan werden er door de aanwezige vele vragen gesteld die betrekking hebben op de verkeerssituatie in Sint-Pieters-Leeuw.

De meeste vragen hadden betrekking tot de Bergensesteenweg en de timing van de werken.
Veel vragen over de busbaan, de gevolgen van de komst van de ikea en door de lange files op de N6 het creatief zoeken van chauffeurs naar de alternatieve routes zoals de Postweg.

De heraanlegging heeft betrekking op het stuk vanaf de Ruisbroeksesteenweg tot aan het Brussels gewest.
Het project ‘ zwart punt’ aan de Makro staat hier los van. Ter hoogte van de Makro blijven er na de herinrichting lichten maar er wordt een keerpunt voorzien ter hoogte van de fitness zaak.

Schepen Martin Schoukens: ” De Bergensesteenweg is een heel complex gegeven je hebt er de busbaan, De Ikea die zich op het Brussels Gewest bevindt en waar wij dus geen bevoegdheid hebben. Maar toch proberen te onderhandelen om aanpassingen te doen, je hebt dan nog het vrachtverkeer, de winkels,…
De doorstroming op de N6 moet beter! Daarom wordt er geopteerd voor een ‘Ventweg’.

Een ventweg is een weg die parallel loopt aan een andere weg, de zogenaamde hoofdweg. Meestal gaat het bij de hoofdweg om een doorgaande weg. Het lokale verkeer maakt gebruik van de ventweg.M.a.w. de middelste stroken zijn voor doorgaand verkeer.
Op de zijtakken zouden we dan ook parkings voorzien die beperkt worden in tijd. Zodat mensen tijd hebben om te winkelen maar niet om er een hele dag te parkeren. Maar over al deze plannen zullen ten gepaste tijden een infovergadering georganiseerd worden.”

Schepen Martin Schoukens beloofde aan de aanwezige handelaars ten gepaste tijde individuele gesprekken aan te gaan over de gevolgen van de herinrichting voor hun handelszaak en eventuele onteigeningen. Maar de werken zullen zeker niet voor 2015 starten.

Op heel lange termijn zijn er zelfs plannen voor een brug voor zwaar verkeer rechtstreeks naar de Brusselse Ring. Deze zou komen in Negenmanneke van aan de industrieterreinen aan de Gijsstraat tot aan de straat voor de koeltoren in Drogenbos om het zwaar verkeer meteen op de autostrade te laten rijden en uit de dorpskernen te weren. De timing hiervan hangt af van de Minister van Vlaamse ruimtelijke ordening.

Ook over de Postweg die in het plan als een ontsluitingsweg beschouwd wordt waren er vragen. Vooral over de recente verhoging van de snelheid tot 70km. per uur. Hierop antwoorde de schepen en mobiliteitsambtenaar dat deze snelheid gehandhaafd zal blijven daar men streeft naar uniformiteit binnen de gemeente.

Verder waren er verscheidene vragen over de fietsonveiligheid in de schoolomgevingen zoals in Vlezenbeek en het centrum en in de buurt van rotondes.
Zo is men in Vlezenbeek blij met de 2 fietspaden op de grote banen maar eens de kinderen het centrum naderen zijn ze verplicht op straat te rijden wat regelmatig onveilig is.

Verder waren er nog een hele resem vragen waaronder het al dan niet terug openstellen van de Toebie Swalusstraat. Maar hier zei de schepen de lopende enquete af te wachten evenals de bevindingen van politie en de comissie mobiliteit.
Verscheidene mensen hadden over vragen over de herinrichting van de Fabrieksstraat in Ruisbroek,…

Ikea Anderlecht breidt uit

ANDERLECHT / SINT-PIETERS-LEEUW: – In de marge van de infoavond over het mobiliteitsplan van Sint-Pieters-Leeuw werd vernomen dat de Ikea aan de Bergensesteenweg in Anderlecht gaat uitbreiden.

Op dit moment zijn er reeds herstellingswerken aan de parking van het woonwarenhuis maar de firma heeft ook uitbreidingsplannen.

Schepen Martin Schoukens: “ We hebben vernomen dat ikea uitbreidingsplannen heeft. De winkel zou uitbreiden met zo’n 1000 vierkante meter. Het aantal parking plaatsen zou het zelfde blijven maar de stockage ruimte zou met zo’n + 5000 vierkante meter uitbreiden.
Ikea zou dus volgens eigen zeggen vooral de stockage ruimte uitbreiden zodat klanten geen tweede keer hoeven terug te komen. Bijvoorbeeld als je nu een blauwe stoel koopt is de kans groot dat deze niet voorradig is en dat je er een andere dag voor moet terugkomen. Met de extra stockageruimte die zou gebouwd worden zou dit probleem moeten opgelost zijn en zou dus ook de verkeersstroom richting ikea lichtjes moeten verminderen daar de mensen geen twee keer naar de winkel hoeven.”

De Anderlechtse vestiging telt vandaag reeds 19.000 vierkante meter. Een exacte timing voor de werken is niet geweten.