Natuurgebied Zuunvallei uitgebreid met iets meer dan 2 ha aan de Baesberg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden heeft, door een aankoop met iets meer dan 2 ha aan de Baesberg het natuurgebied Zuunvallei uitgebreid. Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden beheert nu ongeveer 17,5 ha natuurgebied in Sint-Pieters-Leeuw, waarvan het merendeel in de Zuunvallei alsook het Cortenbroek in Vlezenbeek.

Het nieuwe stuk ligt niet ver van de Brabantsebaan en de Hoogstraat op de grens van de vroegere deelgemeenten Leeuw, Oudenaken en St-Laureins-Berchem. De Baesberg ligt in de kleine vallei van de Beisbeek, een zijtak van de Zuunbeek. Het natuurgebied is zeer gevarieerd. Het bestaat voor meer dan de helft uit bos. De rest zijn 2 aanpalende weilanden omzoomd met begroeide taluds. Het bos werd meer dan 10 jaar geleden gekapt en nadien aan zijn lot overgelaten. Omdat dit gebied al van oudsher een bosgebied is, groeien er oude bosplanten zoals Bosanemoon, Sleutelbloem en Eenbes.

De naam Baesberg verraadt natuurlijk ook veel over het reliëf. Een echte berg is het niet, maar het ganse terrein ligt wel op een serieuze helling. Een hoogteverschil van meer dan 10 meter (op minder dan 100 meter afstand) is naar Pajottenlandse normen zeer steil. Dit reliëf ontstond in de ijstijd en het nieuwe natuurgebied is dus geologisch een zeer interessant relict.

De helling is gericht op het zuiden waardoor heel wat warmte-minnende planten en dieren, zoals vlinders, er een geschikt leefgebied kunnen vinden. Aan de voet van de helling ligt een klein brongebied. Het ganse jaar door borrelt helder water op. Hier gedijen planten die graag altijd met de voeten in het water staan.

In de komende maanden gaat Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden het gebied verder in kaart brengen en een beheersplan uitwerken om de natuurwaarde van het gebied nog te vergroten. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan info voor geïnteresseerde bezoekers.

Steun je ons graag bij de verdere uitbreiding van onze natuurgebieden ? Dit kan door een gift op reknr. 293-0212075-88 met vermelding”projectnr. 9921 Zuunvallei”. Deze duurzame belegging levert je een fiscaal attest op vanaf 40 € ! Bedankt !!!

25 September 2011: Wandeling met bezoek aan het nieuwe natuurgebied “de Baesberg”
Dit is een unieke kans om ons nieuw gebied eens te ontdekken. We maken een wandeling van ongeveer 5 km.
Afspraak : Zondag 25 september om 14 u 30 aan de oude herberg “Den Blauw”, kruispunt Hoogstraat met Brabantse baan. Naast een landschapswandeling op de grens van Oudenaken wordt onder deskundige begeleiding uitgebreid kennis gemaakt met de verscheidenheid van ons nieuw natuurgebied. Laarzen zijn aangewezen. Een niet te missen activiteit.

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be