Doe mee aan de open wandelingen in de streek

REGIO: – Ook tijdens de tweede helft van 2011 kan je nog volop deelnemen aan de open wandelingen georganiseerd door de streekgidsen Zuid-West-Brabant.

Hieronder het aanbod voor de volgende maanden:

 • 21/08/2011: Wandeling ‘Dorp met vijf heerlijkheden’ door gids Adelin De Vylder
  Start: Sint-Martinuskerk, Ninoofsesteenweg/Kerkstraat in Pepingen
 • 18/09/2011: Wandeling ‘Deel van het aloude Kestergewoud’ door gids Wilfried De Doncker
  Start: Sint-Niklaaskerk in de Sint-Niklaasstraat in Herfelingen
 • 16/10/2011: Wandeling ‘De aanslag op Everaert ’t Serclaes’ door gids Jan Quinart
  Start: Brouwerij Lindemans, Lenniksebaan 1479 in Vlezenbeek
 • 20/11/2011: Wandeling ‘Overblijfsel van het historische Kolenwoud’ door gids Walter De Decker
  Start: O.L.Vrouwkapel, Bevingen 13 in Neigem
 • 18/12/2011: Wandeling ‘Karel de Stoute en het Gulden Boek’ door gids Mia Stoffels
  Start: Sint-Sebastiaanskerk, Kerkstraat in Linkebeek

De wandelingen starten steeds om 14u30 stipt en eindigen om 17 uur. De wandelingen zijn ongeveer 8 kilometer lang. Deelnamekost is slechts 50 cent per persoon!

Inlichtingen: Jan Quinart: 02/5691752, jan.quinart@telenet.be

Nieuw milieurapport voor Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – Uit het nieuwe provinciale milieurapport (MIRA) blijkt o.a. dat het nitraatgehalte in de Vlaams-Brabantse oppervlaktewateren in landbouwgebied verder daalt.

Resultaten van metingen gebundeld

Het nieuwe provinciale milieu- en natuurrapport 2010 bundelt de resultaten van 20 indicatoren op vlak van milieu en natuur in Vlaams-Brabant.

 • Afval: grote regionale verschillen op vlak van restafval tussen de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven.
 • Water: de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaams-Brabant verbetert. Er is echter nog werk aan de ecologische kwaliteiten van waterbodems.
 • Luchtkwaliteit: de normen voor verschillende stoffen werden weinig of niet overschreden.
 • Natuur: de oppervlakte aan natuurgebied in Vlaams-Brabant nam toe.

In 2009 haalde Vlaams-Brabant 500.721 ton huishoudelijk afval op. Omgerekend naar het aantal inwoners is dat 465 kg/inwoner. Dit is 15 kg per inwoner minder t.o.v. 2008 en 27 kg per inwoner minder t.o.v. 2007.
In Sint-Pieters-Leeuw werd  430.0  kg/inwoner opgehaald in 2009.


MIRA digitaal

De twintig indicatoren kan u vanaf dit jaar digitaal raadplegen. Zo kan de provincie u steeds de recentste gegevens aanbieden. Deze gegevens zijn doorgaans van 2009 of 2010. Voor elke indicator is er een fiche beschikbaar in Excel-formaat met:

 • korte beschrijving van de indicator
 • resultaten in tabellen
 • grafieken en overzichtskaarten
 • vergelijkingen met de streefwaarden en normen
 • lijst van gegevensbronnen en referenties
 • lijst van de lectoren.

Raadpleeg het digitale milieurapport:
www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/beleid/milieu-en-natuurrapport/index.jsp