Pajottenland+ zoekt cafés voor het organiseren van ‘Pajottenlandse beleefcafés’ in het Pajottenland en de Zennevallei

PAJOTTENLANDPAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: Vanuit de ‘regional branding’werking zoekt Pajottenland+  in de 17 gemeenten van het Pajottenland en de Zennevallei naar horecazaken waar ‘regionale beleefavonden’ worden georganiseerd.

Jos Huwaert : ” We zoeken horecazaken waar meerdere Pajotse producten, drank en eten, verkrijgbaar zijn, of
horecazaken die ze in hun assortiment willen opnemen. In de eerste plaats mikken wij op cafés, maar ook bistrots, tavernes,…
In deze zaken brengen leden van het Pajotse vertellerscollectief een vertelavond, brengt een standup comedian een uurtje sfeer of zorgt een muzikant of muziekgroep uit de regio voor een avondje muziek. Al deze zaken kunnen ook in combinatie worden aangeboden. Zelfs een zangavond behoort tot de mogelijkheden. Streekverhalen met eigenheid en identiteit uit het Pajottenland en de Zennevallei staan voorop.”

Herfst van het Pajottenland

Pajottenland+ : Jos Huwaert, Tania Stadsbader en Lien Standaert

Na de reeds succesvolle ‘Week van het Pajottenland’, en dit jaar de eerste ‘Lente van het Pajottenland’, wil Pajottenland+ nu met de ‘Herfst van het Pajottenland’ uitpakken.Pajottenland+ neemt de ‘beleefcafés’ hierin op als belangrijke activiteiten.

Om de beleefcafés te ondersteunen komt er een communicatiecampagne: affiches en flyers voor de cafés, vermelding op www.pajottenland.be, persconferentie om de beleefcafés op te starten, samenwerking met cultuurdiensten van de gemeenten voor communicatie en bekendmaking, waar mogelijk ook via een samenwerking met heemkundige kringen, Davidsfonds,…

Wat doet Pajottenland+ nog:
De beleefcafés worden gepromoot op website Pajottenland.be bij de regiopromotie. Het doel is van de ‘Pajottenlandse beleefcafés’ een soort ‘keurmerk’ te maken, zodat dit een meerwaarde geeft aan de horecazaak.
Andere toekomstideeën voor ‘beleefcafés’ zijn onder meer een zomerzoektocht tussen de cafés met als idee een fotowedstrijd, en activiteiten met meerdere cafés. Ideeën van uitbaters zijn uiteraard welkom.

Info-avonden
Op dinsdag 9 augustus 2011 organiseert Pajottenland+ een infoavond voor horeca-uitbaters, om het concept voor te stellen in café Dravershof, Ninoofsesteenweg 94, Pepingen. Op maandag 22 augustus wordt de infoavond herhaald in het Koozi Kaffee, Rollestraat 80, 1701 Itterbeek (Dilbeek).
Wil je meer informatie of heb je interesse? Schrijf u in op 054 / 500 245 of contacteer lien.standaert@pajottenland.be – jos.huwaert@pajottenland.be.

Provincie gaat kleinhandel bevorderen

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant heeft, samen met het Vlaamse Agentschap Ondernemen, de andere vier provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de kleinhandel in de gemeenten te bevorderen.

“Met deze overeenkomst tussen Vlaamse overheid, provincies en gemeenten willen we een geïntegreerd beleid voeren om de kleinhandel in onze gemeenten te bevorderen. Er zijn al heel wat bestaande initiatieven en structuren van gemeenten en ondernemers. We gaan die op elkaar afstemmen.”, zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor economie.

De provincies staan in voor:
* De bovenlokale taakbehartiging over kleinhandel:
Een taakbehartiging is bovenlokaal als ze het gemeentelijk belang overstijgt, zoals bij de uitbouw van een bovenlokale visie en beleid voor de gemeenten. Ook de afstemming tussen provincies behoort hier toe.
* De ondersteunende taken voor kleinhandel:
De provincies informeren en sensibiliseren de gemeenten en ondersteunen en begeleiden hen. De provincie heeft eigen middelen voor deze dienstverlening aan de gemeenten.
* De gebiedsgerichte samenwerking voor kleinhandel:
De provincie neemt initiatieven om gebiedsgericht samen te werken, bijvoorbeeld op vlak van locatiebeleid.

Binnen de samenwerkingsovereenkomst wordt de huidige werking van de provincie voor de kleinhandel dus behouden. Zo zullen we ook in de toekomst zorgen voor bovenlokale studies over kleinhandel en financiële en inhoudelijke ondersteuning van het gemeentelijke lokale economiebeleid met een focus op handelskernversterking. Ook zullen studiedagen en netwerking tussen ambtenaren en schepenen lokale economie worden georganiseerd. In de toekomst zullen we ook nieuwe initiatieven in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst ontwikkelen. En de werking voor kleinhandel en de ondersteuning van de gemeentelijke werking voor de lokale economie verder uitbouwen“, besluit gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.

agenda: Beachvolleybal Tornooi

ZUUN:- Het jaarlijks ‘beachvolleybal tornooi’ van VC Zuun gaat door op zondag 7 augustus 2011.

Eéndags-beachtornooien en grastornooien vanaf 09.30 uur
Voor het beachtornooi (3/3) kan met max. 5 spelers ingeschreven worden.
Voor de grastornooien (4/4) kan men met max. 8 spelers inschrijven.
Deze inschrijving wordt pas geregistreerd na overschrijving van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer 734-1960990-47 van VC Zuun vzw met vermelding van de ploegnaam.
Inschrijven vóór 5/08/2010
Na inschrijving ontvangt men het volledige tornooireglement.
Meer info: www.vczuun.be

Met barbeque van 11.00 tot 20.00 uur
Eveneens bar en springkasteel
Locatie: Zonnig Leven, J. Vanderstraetenstraat 198

Een nieuwigheid voor deze editie is dat Volleybal Club Zuun op zaterdag 06 augustus ook een ‘beachcafé’ houdt vanaf 19.00 uur is iedereen welkom om iets te komen drinken op onze lokatie aan het Zonnig leven – Jan Vanderstraetenstraat 198 te Zuun.