speelpleinwerking 2011

ZUUN: – Ook dit jaar organiseren het gemeentebestuur en de jeugddienst speelpleinwerking tijdens de zomervakantie. In en rond Zonnig Leven genieten 83 kinderen van 6 tot en met 12 jaar van een zomerse vakantie met heel wat leuke spelletjes.

Wij brachten de speelpleinwerking deze namiddag een bezoekje en kwamen net toe bij de start van het groot spel ‘Slim zijn’.
Bij de monitoren zaten voor de gelegenheid hele slimme en zotte exemplaren. De kinderen luisterden aandachtig naar de mogelijkheden van het spel en hadden er heel veel zin in.

1e SoccerFiesta voetbalstage

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de terreinen van KV Brucom aan de Pijnbroekstraat heeft deze week de ‘1e SoccerFiesta voetbalstage’ plaats. Vier gemotiveerde trainers en 23 enthousiaste kids beleven er een week voetbalpret in de Brucomse zon!


De trainingen worden gegeven door gediplomeerde voetbal trainers en/of opleiding LO. Namelijk Roel Stiens, Stijn De Bosscher,Joey Kestemont, Britt Stiens en Silvio Di Mattia die deze stage met de medewerking van KV Brucom organiseren.

Roel Stiens: “ We wouden eigenlijk geen gewone vakantiejob doen deze vakantie maar de Leeuwse jeugd een sportieve vakantie aanbieden. KV Brucom organiseert elke paasvakantie een voetbalstage en nu hebben we ons met vier geëngageerd om ook voetbalstages in de grote zomervakantie te organiseren onder de noemer SoccerFiesta “.

Dat dit initiatief gesmaakt wordt door de aanwezige kinderen was duidelijk. Men had veel plezier tijdens het sporten en spelen.

Roel Stiens: “ In de voormiddag zijn er twee trainingssessies. Eén specifieke voetbaltraining en de tweede is een soort atelier. Deze ateliers lopen de hele week en werken met een doorschuifsysteem zodat op het einde van de week iedereen verscheidene zaken op voetbalgebied heeft bijgeleerd.
’s Namiddags zijn er leuke sportieve activiteiten. Zo gaan we bijvoorbeeld morgennamiddag zwemmen.”

Ook van 1 tot 5 augustus is er nog een 2de SoccerFiesta voetbalstage.
Voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar (°1998 – °2006)
Wie geïnteresseerd is kan nog inschrijven voor deze periode.
Meer info via soccerfiesta@hotmail.com – www.kvbrucomsp.be

Onderzoek milieu-effectrapportage RUP Klein-Nederlo

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het college van burgemeester en schepenen heeft de eer mede te delen dat, in uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 (“plan-mer-decreet”) en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (“plan-mer-besluit”), het onderzoek tot milieueffectrapportage uitgewezen heeft dat het RUP ‘Klein-Nederlo’ geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-Mer niet nodig is.

De screeningsnota’s en de beslissingen kunnen worden geraadpleegd op de webstek van de dienst Mer, www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening.

Rotonde Bergensesteenweg en Alsembergsesteenweg open

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Agentschap voor Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant startte op 30 oktober 2010  met de aanleg van een rotonde op het drukke kruispunt van de Bergensesteenweg (N6) en de Alsembergsesteenweg (N231).
Vanaf vandaag is de rotonde volledig opengesteld voor het verkeer en kan men terug richting Alsembergsesteenweg rijden waarmee heel wat ellende tot het verleden behoort.
 
Na het bouwverlof worden het middenplein van de rotonde en de voetpaden afgewerkt.