Formateursnota Di Rupo over BHV

BRUSSEL: – Op een persconferentie heeft Elio Di Rupo rond 17.00 uur zijn formateursnota voorgesteld.

Hij zegt een duurzame oplossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde te hebben. En stelt een grote staatshervorming en meer autonomie en responsabilisering van de deelstaten voor.

Di Rupo stelt de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor, en dat is volgens hem nodig omdat het land anders dreigt te worden gedestabiliseerd.

Di Rupo stelt voor om 3 kieskringen te maken:

  • Kieskring Brussel-Hoofdstad
  • Kieskring Vlaams-Brabant
  • Kieskring Waals-Brabant.

De faciliteitengemeenten krijgen een speciale regeling.
Formateur Elio Di Rupo: ” Ze worden ondergebracht in een kieskanton, waarvan de hoofdplaats Sint-Genesius-Rode is“.
De inwoners van de 6 faciliteitengemeenten in de rand krijgen dus een dubbele kiesbrief: een voor een Brusselse lijst en een voor een Vlaams-Brabantse lijst.

Verder stelt Di Rupo op communitair niveau voor:

– Het Grondwettelijk Hof wordt bevoegd voor de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten.
– Er komt een nieuwe benoemingsprocedure voor de burgemeesters: de gewestregering moet benoemen binnen de 60 dagen, zoniet komt er een benoeming van rechtswege.
– Er komt een extra financiering van het Brussels Gewest, tot 461miljoen in 2015, uit een Vlaamse Waalse en federale pot.
– Een overheveling van bevoegdheden naar de regio’s, zonder aan de kern van de sociale zekerheid, goed over een bedrag van 17,3 miljard euro (o.m. kinderbijslag, activering, controle en sanctionering van werklozen)

Ook stelt Di Rupo een wijziging voor van de wet uit 1966 over het taalgebruik in bestuurszaken, om de modaliteiten van de toepassing van de taalfaciliteiten in de gemeenten en bij de OCMW’s te regelen. Om de zes jaar zouden inwoners moeten aangeven in welke taal ze bestuurlijke documenten willen ontvangen.

Binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde wordt een parket van Brussel en een parket van Halle-Vilvoorde opgericht. De zetel wordt ontdubbeld en de tweetaligheidsvereisten worden aangepast. Di Rupo stelt ook een rechtstreeks beroepsrecht voor bij een tweetalige kamer van het Hof van Cassatie, in geval van een schending van de taalrechten van de Franstaligen van Halle-Vilvoorde of van de Nederlandstaligen in Brussel.

agenda: Aqua Toppers 2011

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Toppers van Chiro Snoopy organiseren op zaterdag 9 juli 2011 hun jaarlijkse kasactiviteit: ‘Aqua Toppers’.

Wat staat er allemaal op het programma?
– een BBQ
– een sauna
– sponsgooien
– een grote glijbash
– en nog veel meer…

Lokalen Chiro Snoopy: Mekingenweg 36 te Sint-Pieters-Leeuw