Website www.ringtv.be vernieuwd

REGIO: – De website van de regionale zender Ring-tv, www.ringtv.be , is in een nieuw kleedje gestoken en de website is gevoelig uitgebreid.Meer programma’s zijn voortaan online te bekijken.

Tot nu toe waren via de website van ring-tv alleen de nieuwsuitzendingen te bekijken maar het aantal programma’s dat je vanaf nu online kan bekijken wordt gevoelig uitgebreid.

Robbie Nevens, webdisigner:” We hebben ervoor gezordg dat er een nieuw design was, een frissere look van de website. Buiten het nieuws worden ook de andere programma’s online bekijkbaar. Zoals Bizz, Viva en Zina.

Ook zal er gezorgd worden dat de programma’s sneller online raadpleegbaar zijn.
Bezoek de nieuwe website op: www.ringtv.be
Of op facebook via: https://www.facebook.com/RingTV.be

Lokale politie voert actie tegen hondenpoepoverlast

SINT-PIETERS-LEEUW: – Gedurende de periode van 06.05.11 t.e.m.10.06.11. werd er door de wijkafdeling van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw gericht toezicht gehouden op het fenomeen overlast veroorzaakt door hondenpoep.

De eigenaars van de viervoeters werden voornamelijk gecontroleerd op het houden van de hond aan de leiband, het bij zich hebben van een zakje. Ook niet verwijderen van de uitwerpselen op de openbare weg werd in het oog gehouden tijdens het toezicht.
In totaal werden er 91 eigenaars gecontroleerd en aangesproken wat resulteerde in het opmaken van 9 administratieve PV’s (GAS*). Een tweetal honden werd betrapt op heterdaad.

Commissaris, Wannes Monteyne: “De controle op maandag 6/6/2011 werd uitgevoerd in samenwerking met de FOD – dierenwelzijn.
Van 16 honden werd de verplichte registratiechip uitgelezen. 50% van de honden was niet in regel: de chip was defect, of de geregistreerde verblijfplaats stemde niet meer overeen met de realiteit
Deze eigenaars kregen een schriftelijke aanmaning om dit te laten aanpassen voor 15/7/2011.”

GAS reglement:
*Artikel 44 Honden
Honden dienen steeds aan de leiband gehouden te worden. Deze laatste verplichting geldt niet voor honden tijdens de jacht, die een kudde begeleiden, die voor reddingsoperaties ingezet worden of voor politiehonden.

3.1 Hondenpoep –en plas
Artikel 45
De eigenaar of begeleider, die zich met een hond op de openbare weg bevindt, is verplicht steeds in het bezit te zijn van voldoende zakjes om de uitwerpselen in te bergen.
Het is de eigenaar of begeleider van een hond verboden het dier zich op de openbare weg of op aanpalende terreinen, van zijn uitwerpselen te laten ontdoen. Indien de hond zich toch op deze plaatsen ontlast, is de eigenaar of begeleider verplicht de uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen, in welk geval de overtreding
niet sanctioneerbaar is.
De eigenaar of begeleider van een hond die zich in de openbare ruimte bevindt, is verplicht het plassen van het dier te laten plaatsvinden in een goot of greppel van de openbare weg.
Dit artikel is niet van toepassing op honden die blinden en gehandicapten begeleiden.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

Zwembad 3 dagen gesloten in juli voor herstellingswerken

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ingevolge dringende herstellingswerken zal zwembad Wildersport gesloten zijn op woensdag 20 juli, donderdag 21 juli en vrijdag 22 juli 2011.

Tijdens de zomervakantie is het zwembad voor het publiek open van maandag tem vrijdag tussen 13.00 – 20.00 uur, zaterdag 13.00 – 17.00 uur en zondag 09.00 – 16.00 uur.

Zwembad Wildersportcomplex, Sportlaan 11 te Sint-Pieters-Leeuw