VLEZENBEEK: – De Ave-Mariabasisschool uit Vlezenbeek ontving vandaag zijn eerste MOS-logo voor het schooljaar 2009-2010. Maar Lien Loonbeek van de provincie Vlaams-Brabant had nog meer goed nieuws bij ook dit Schooljaar maakte de Ave-Mariabasisschool vorderingen zodat ook het tweede MOS-logo behaald is.

Ben Vanhoorebeek, milieuambtenaar mocht het MOS logo overhandigen aan Directeur Viviane De Win.

Lien Loonbeek van de provincie Vlaams-Brabant: “MOS staat voor Milieuzorg Op School. Het is een milieuzorgproject van de kleuter- tot de hogeschool. MOS helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieu-zorgsysteem uit te bouwen. Dit is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen ( leerlingen, leerkrachten, directie, ouders …) meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken.”

Viviane De Win, Directeur Ave-Mariabasisschool: “ Vorig schooljaar is de school begonnen met zuinig om te springen met energie. Zo lieten we een energie-audit uitvoeren en begonnen we een energie boekhouding bij te houden. Verder lieten we 48 zonnepanelen installeren.
Alles is eigenlijk begonnen na een dikke truien dag waaraan we deelnamen. Onze preventieadviseur Anja heeft daarna voor dit initiatief echt de kar getrokken om het eerste MOS-logo te bekomen.
In elke klas kwam er een energie-kapitein. Deze kinderen zorgden ervoor dat als men weg ging alle lichten uit waren of dat bijvoorbeeld de verwarming werd afgezet als men een raam open zette.In drie klassen hebben we ook aan re-lighting gedaan. De lichtsterkte werd in deze klassen opgemeten en met een premie die we ontvingen hebben we dan nieuwe armaturen en verlichting kunnen plaatsen die veel energie zuiniger en toch doeltreffend is.
Ook door de nieuwbouw van de kleuterschool zijn de kinderen bewuster rond energie gaan nadenken. Zo zijn ze op de werf gaan kijken als de isolatie aangebracht werd en kregen ze informatie over waarom isolatie nodig is.”

Anja Devos, Preventie-adviseur: “ Dat de kinderen en de energie-kapiteins echt met energie bezig zijn bleek bijvoorbeeld toen we op sneeuwklassen waren. Ook daar hebben we energie gespaard!
Zelf de kleuters van het derde klasje hebben hun ouders bewust gemaakt over energie en energiegebruik. Zij hadden een actie ‘wolf & schaap’ waarbij ze deze bijvoorbeeld thuis op de koelkast konden ophangen.
De derde graad van de lagere school is dan weer een kijkje gaan nemen in ‘het huis van de toekomst’ daar ontdekten ze heel wat nieuwe technieken om zuiniger te zijn.”

Willy Nechelput : “ De kinderen leveren prachtig werk. Zo is de gasfactuur met 3,5% gedaald. En ook de nieuwe verlichting is beter en zuiniger.
Met dit project worden de jonge mensen bewust gemaakt om zuiniger om te springen met energie”.


Toiletten werden verfraaid dankzij dynamoPROJECT

De Ave-Mariabasisschool had nog goed nieuws te melden.
Tijdens het eerste trimester van dit schooljaar hield de school ook een bevraging bij de ouders en kinderen. Hieruit bleek dat de toiletten moesten aangepakt worden.
Bij het dynamoPROJECT van de cultuurcel van Canon kreeg de school een financiële ondersteuning voor een creatief project. Met de paasvakantie werden de toiletten verfraaid en vandaag in aanwezigheid van de ouders ingehuldigd.

Meester Jan-Pieter Delcour: “ Het zijn het 5de en 6de leerjaar die hun schouders onder dit project hebben gezet. Ze hebben zitten nadenken en tekenen kregen hulp van een architect, een kleur specialist en een kunstenaar. Ze maakten maquettes en staken de handen uit de mouwen. Met de verfraaiing ziet geheel er nu veel mooier en leuker uit en wordt er met meer zorg omgesprongen met de infrastructuur.”

Basisschool Ave Maria Vlezenbeek: www.ambvlezenbeek.be

%d bloggers liken dit: