12.548 euro provinciale subsidies voor de aanpak van sluikstorten en de realisatie van opslag- en vergaderruimte in Ruisbroek

RUISBROEK: – De provincie Vlaams-Brabant geeft subsidies om wonen in een aantal sociale buurten en woonwijken aangenamer te maken. Zo kon de sociale buurt Oeverbeemd in Ruisbroek met 12.548 euro provinciale subsidie sluikstorten aanpakken en een opslag- en vergaderruimte realiseren.

De provincie Vlaams-Brabant heeft een subsidiereglement dat de woonomgeving in de verstedelijkte buurten en sociale woonwijken van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel, de kleinstedelijke gebieden en andere sociale buurten wil opwaarderen.

De provincie Vlaams-Brabant wil dat het aangenaam wonen blijft in heel de provincie. Maar in een aantal verstedelijkte buurten en sociale woonwijken loopt dit soms mis. We willen hiermee inspelen op een bestaande nood op het terrein“, zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor wonen.

Marc Paesmans, directeur Gewestelijke maatschappij voor Volkshuisvesting en Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor wonen

Via het reglement kunnen gemeenten, OCMW’s en sociale huisvestingsmaatschappijen subsidies krijgen voor het realiseren van projecten die de fysieke omgeving in deze buurten en wijken opwaarderen en zo ook de leefbaarheid verbeteren. Een belangrijk criterium voor de toekenning van de subsidies is de sociale dimensie van het project. De provincie wil immers met het nieuwe woonreglement problemen in de wijken voorkomen of oplossen.

Heel concreet gaat het om een opruimactie van zwerfvuil, een infobaken.  Tal van sociale projecten zijn te bedenken die een buurt of wijk aangenamer maken. En we laten de bewoners zelf niet aan de zijlijn staan. Zij krijgen de kans om samen met de gemeenten, OCMW’s en sociale huisvestingsmaatschappijen de projecten mee uit te denken en te realiseren. Door participatie van de buurt zijn de slaagkansen van projecten immers het grootst en kunnen projecten ‘de blikvangers’ worden in de buurt” zegt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.

Marc Paesmans, directeur Gewestelijke maatschappij voor Volkshuisvesting vertelt waar de subsidies voor gebruikt worden.

Sluikstorten
Marc Paesmans: “We hadden hier vroeger een zwaar probleem met groot huisvuil dat hier in de buurt gedumpt werd. In die zin dat het niet van onze huurders kwam (164 appartementen in vier blokken) maar mensen die hier achteraan kwamen sluikstorten. Soms verwijderde men zelfs paaltjes om door te kunnen. Daarom hebben we nu stevigere palen geplaatst zodat men niet meer door kan.
Er is nu ook voor de huurders een centraal punt aangelegd in klinkers voor groot huisvuil, waarop ook meer sociale controle heerst zodat sluikstorters uit het Brusselse en soms van veel verder hier niet meer hun afval kunnen dumpen. In dit project heeft ook de politie zijn medewerking toegezegd.”

Opslag- en vergaderruimte in Oeverbeemd 2
Marc Paesmans: “ Mede door de 80% subsidie van de provincie hebben we hier in het gebouw Oeverbeemd 2 een opslagplaats voor het huurderscomité voorzien en is er een vergaderruimte ingericht, zodat de huurders of het huurcomité hier samen kunnen komen. Ook enkele lokale jongeren die zich geëngageerd hebben voor een soort kleine lokale jeugdwerking kunnen van dit lokaal gebruik maken. Verder kan in dit lokaal overleg plaats hebben met OCMW en politie,… “.


Toekomst = vernieuwingen in Oeverbeemd.
Marc Paesmans: “ Recent hebben we van de gebouwen ook het buitenschrijnwerk vernieuwd. Volgend jaar gaan we van Oeverbeemd 2 het interieur vernieuwen. De appartementen gaan vergroot worden. Van ongeveer twee appartementen maken we één vernieuwd appartement. Dus bijvoorbeeld in Oeverbeemd 2 zullen er 12 appartementen verdwijnen.
Daarom zijn we nu reeds gestart met leegstand. Waar op dit moment iemand vertrekt komen voor de renovatiewerken geen nieuwe huurders meer in. Zo kunnen we met de verbouwingen volgend jaar verdiep na verdiep aanpakken zonder dat iemand echt moet verhuizen.”

agenda: Pauwse Feesten

SINT-PIETERS-LEEUW: – Volgend weekend organiseren Olivier Pirson  en Carolien Goossens  de  ‘1ste Pauwse Feesten’ in taverne De Pauw.

vrijdag 17 juni: discobar jaren ’60, ’70, ’80 vanaf 19.00 uur

zaterdag 18 juni 2011: vanaf 22.30 uur optreden Paul Severs gevolgd met Discobar.

zondag 19 juni 2011 vanaf 11.00 uur barbecue en vanaf 16.00 uur T-dansant met Rendan (René Scohy & Dany Ruth).

Taverne De Pauw: Joseph Depauwstraat 112 te Sint-Pieters-Leeuw
www.tavernedepauw.be