Kerk van Ruisbroek erkend als waardevol gebouw.

RUISBROEK: – De provincie Vlaams-Brabant erkent sinds donderdag 9 juni 2011 officieel de kerk Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw te Ruisbroek als “waardevol gebouw”.

We erkennen dit kerkgebouw als waardevol omwille van de architecturale kwaliteit en omwille van het historisch belang namelijk de link met de mysticus Jan Ruusbroec. Opvallende elementen in deze kerk zijn de medaillons met religieuze taferelen, de marmeren preekstoel en de zeer unieke beeldhouwwerken.” aldus Elke Zelderloo, Gedeputeerde voor Cultuur van de provincie Vlaams-Brabant.

Voor het kerkbestuur heeft dit als voordeel dat we ons kunnen aansluiten bij monumentwacht Vlaams-Brabant. Hierdoor kunnen we niet alleen een beroep doen op de uitgebreide deskundigheid van deze instelling inzake historisch patrimoniumbeheer. Maar is het ook niet onbelangrijk te vermelden dat we vanaf nu beroep kunnen doen op provinciale subsidies voor het onderhoud en de herstelling van dit prachtige gebouw. Deze verwezelijking is voor mij dan ook een mooi afscheidsgeschenk als voorzitter van het kerkfabriek” vervolgt Kris Van Laethem.

voorzitter van het kerkfabriek Kris Van Laethem en gedeputeerde voor Cultuur Elke Zelderloo

Elke Zelderloo: “Ik kan me inbeelden dat naast de architecturale erkenning en de financiële tussenkomst het vooral belangrijk is voor de mensen van Ruisbroek dat hun kerk als waardevol wordt beschouwd door de provincie. En terecht, want naast fier zijn op hun patrimonium, mogen ze vooral ook zeer fier zijn op hun geëngageerde kerkgemeenschap“.

Helft leerlingen scholengemeenschap Kardinaal Cardijn kiest voor openbaar vervoer

De Lijn bus 170 in Sint-Pieters-LeeuwREGIO: – Eén leerling op twee van de Pajotse scholengemeenschap Kardinaal Cardijn neemt het openbaar vervoer om naar school te gaan. Het merendeel daarvan gebruikt de bussen van De Lijn.
Dat blijkt uit een enquête van de scholengemeenschap zelf.

De scholengemeenschap Kardinaal Cardijn bestaat uit  het Don Bosco, Heilig Hartcollege,  en Sancta Maria-instituut in Halle, Sint-Victor in Alsemberg, het Onze-Lieve-Vrouw-instituut in Sint-Genesius-Rode, het Sint-Goedelieve-instituut in Lennik en het Maria Immaculta in Roosdaal. Ze zijn goed voor samen 7.148 leerlingen. 6.614 (92.5 %) van hen beantwoordden onlangs een enquête over hoe ze naar school komen.

Die hoge respons maakt duidelijk dat de leerlingen belang hechten aan een vlotte en veilige weg naar school,” zegt Wim Verdeyen, coördinerend directeur scholengemeenschap Kardinaal Cardijn.

  • 80 procent van de leerlingen vindt dat de bussen te overvol zitten voor en na schooltijd.
  • De drukste bezette buslijn voor de leerlingen is de lijn 170 van Brussel via Sint-Pieters-Leeuw naar Halle.

Schoolvoorbeeld voor duurzaam verkeer
Uit de resultaten blijkt dat de meeste leerlingen voor het openbaar vervoer kiezen. Eén op twee leerlingen neemt bus en/of trein om naar school te gaan. 27% neemt de fiets of komt te voet. Dat betekent dat ruim drie kwart van de leerlingen op een duurzame manier naar school komt. De auto sluit de top drie af en brengt 14% van de leerlingen van of naar school.
Goede samenwerking
Van de leerlingen die voor het openbaar vervoer kiezen, nemen de meesten één van de bussen van De Lijn. Wim Verdeyen, coördinerend directeur scholengemeenschap Kardinaal Cardijn: “Onze jarenlange positieve samenwerking met De Lijn heeft geleid tot een erg goede dienstverlening die afgestemd is op de verschillende scholen. We hebben dan ook regelmatig overleg waarbij mogelijke opmerkingen over de dienstverlening, trajecten of veiligheid besproken worden. Verder is De Lijn regelmatig aanwezig op infodagen om nieuwe leerlingen wegwijs te maken.”.
Keuze vervoermiddel afhankelijk van afstand en gemak
Leerlingen die voor De Lijn kiezen, doen dat omdat zij het makkelijk vinden om de bus te nemen. Te voet of met de fiets naar school gaan, is vooral gelinkt aan de korte afstand tussen school en thuis. Leerlingen die met de auto komen, geven aan dat ze te ver wonen of dat ze makkelijk kunnen meerijden met de (groot)ouders. Ook het weer speelt hierbij een rol. De scholengemeenschap hoopt nog meer leerlingen ervan te overtuigen om in de toekomst de auto aan de kant te laten staan. De Lijn gaat alvast aan de slag met de resultaten.
Francy Peeters, directeur De Lijn Vlaams-Brabant: “Het doet ons uiteraard plezier te weten dat we in deze regio zo veel jongeren op een veilige en duurzame manier naar school brengen. Maar de enquête is voor ons vooral een belangrijke bron van informatie. We zien wat goed loopt, maar we leren bijvoorbeeld ook waar er nog nood is aan meer capaciteit of op welke vlakken we onze dienstverlening nog kunnen verbeteren.”.

Onderzoek milieu-effectrapportage: RUP Vlezenbeek en RUP Landelijke kernen Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het college van burgemeester en schepenen heeft de eer mede te delen dat, in uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 (“plan-mer-decreet”) en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (“plan-mer-besluit”),

– het onderzoek tot milieueffectrapportage uitgewezen heeft dat het RUP ‘Vlezenbeek’ geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-Mer niet nodig is.

– het onderzoek tot milieueffectrapportage uitgewezen heeft dat het RUP ‘Landelijke kernen Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem’ geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-Mer niet nodig is.

De screeningsnota’s en de beslissingen kunnen worden geraadpleegd op de webstek van de dienst Mer, www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening.

bron: www.sint-pieters-leeuw.be

Artistieke vingers? Grijp je kans!

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens het feestweekend van 10 jaar Laekelinde / 10 jaar jeugdhuis Twidrio op 16, 17 en 18 september 2011 krijgen jonge kunstenaars de kans hun werk te tonen aan het publiek.

Alle kunstgenres zijn welkom (fotografie, beeldende kunst, schilderkunst, audiovisueel…), je kiest zelf wat je wil laten zien. Wie wil mag ook deelnemen aan de “thematische” tentoonstelling, hier verzamelen we werken met als thema “tien” of “tien jaar”, naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het jeugdhuis en jeugdcentrum.

Geïnteresseerd?
Mail voor 15 juli foto’s van werken door naar laekelindekunstproject@gmail.com .
Je wordt dan uitgenodigd op een vergadering om alle praktische afspraken te overlopen.

Roses@Coloma geniet nu reeds internationale aandacht

SINT-PIETERS-LEEUW: – Roses@Coloma, het event ( een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw ) dat op 25, 26 en 27 juni 2011 plaats heeft in Sint-Pieters-Leeuw kan nu reeds rekenen op internationale belangstelling.
De redenen daartoe zijn voor de hand liggend. Niet alleen zijn de rozentuinen in het kasteelpark Coloma een unicum binnen Europa, ook het feit dat de wereldvermaarde bloemensierkunstenaar Daniël Ost en creatief modeontwerpster Kaat Tilley hun werk ten toon stellen in het kasteel Coloma  is blijkbaar niet onopgemerkt gebleven.
Via de website www.rosesatcoloma.be hebben zich reeds meerdere groepen aangemeld zowel uit de meeste Europese landen als uit Japan en het Midden-Oosten. De unieke Japanse rozentuin die recent werd toegevoegd aan de bestaande tuinen zal dan ook een bijzondere belangstelling genieten. Hij vormt het sluitstuk van de diverse tuinkamers en de rozenboomgaard. De tuinen omvatten meer dan 3000 rozenvariëteiten uit 26 verschillende landen. Tijdens de tentoonstellingsdagen zullen al deze rozen te bewonderen zijn in volle bloei.
Mede door deze internationale belangstelling is men in Sint-Pieters-Leeuw voorbereid op een toestroom van duizenden bezoekers.
Op zondag 26 juni wordt dan ook een shuttledienst voorzien van op de parking Makro aan de Bergensestwg 427, tussen 10 en 18 uur.
De toegang tot de rozentuinen in het kasteelpark is gratis. Voor slechts 5 euro kan men de tentoonstelling van Kaat Tilley en Daniël Ost in het kasteel Coloma bezoeken.