SINT-PIETERS-LEEUW: – Het actiecomité “Wilderveld Verstikt” heeft vernomen dat de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van Sint-Pieters-Leeuw, zich op 8 juni opnieuw over het RUP Wilderveld zal buigen. De Bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant besliste immers dat de bezwaarschriften onvoldoende werden behandeld en dat de gemeente haar huiswerk moet overdoen. De beslissing van de provincie dat de gemeente meer rekening moet houden met de bezwaarschriften betekent een steun in de rug voor de wijkbewoners.

Hoewel de GECORO reeds in januari belangrijke kantbemerkingen maakte bij het RUP Wilderveld, vond de provincie dat de bezwaren onvoldoende werden onderzocht. De GECORO adviseerde o.a. dat het voetbalveld niet mag worden gebruikt voor nieuwe woningen. De gemeenteraad ging aan dit advies jammer genoeg voorbij. Ook de aanslag op de nieuwe modelwijk (tussen Populierenlaan en De Baerdemaekerstraat) werd behouden ondanks het professioneel advies van de GECORO om de woondichtheid te beperken. Reden waarom de wijkbewoners nog steeds ontevreden zijn met de versie die de gemeente uiteindelijk goedkeurde op de gemeenteraad.

Het actiecomité “Wilderveld Verstikt” vraagt de GECORO en de gemeente daarom rekening te houden met volgende 7 elementen van de wijkbewoners:

− 1) Een maximale woondichtheid van 20 (ipv 25) woningen/hectare over het ganse plangebied gezien de fijnstofproblematiek en de Europese wetgeving (“extra bebouwen in risicogebieden met fijn stof is even moorddadig als nu nog huizen in asbest optrekken”)
− 2) Behoud van het voetbalterrein als groene long voor de wijk (alternatief van studiebureau D&A met kleine stukjes groen is onvoldoende)
− 3) Afwikkeling van het extra verkeer van de nieuwe huizen rechtstreeks naar de verkeersassen en niet via de huidige overvolle en smalle straten van de woonwijk.
− 4) Modelwijk tussen Populierenlaan en Baerdemaekerstraat in ere herstellen en realiseren met behoud van de voorziene parkjes
− 5) Geen inbreidingsstraten ten koste van eigen, bestaande tuinen
− 6) Eerst een oplossing voor het bestaande parkeerprobleem uitwerken in het RUP alvorens aan uitbreiding te beginnen bv. door deel van het uitbreidingsgebied te bestemmen voor een parkeergebouw of iets dergelijks om de straten te ontlasten. Zodat het RUP effectief een meerwaarde biedt door ook het toenemende verkeer veiliger te laten verlopen. De inbreidingstraten kunnen dan speelstraten worden.
− 7) Ontsluiting van de Colruytwinkel niet via de weg voorzien in het RUP, maar via het doortrekken van de nieuwe bedrijvenweg aan het geplande bedrijventerrein in de wijk zoals voorzien in het VSGB (Vlaams Strategisch gebied rond Brussel) zodat de Bergensesteenweg en de wijk niet extra worden belast.

Het wijkcomité plant nieuwe acties om eindelijk een open dialoog met het gemeentebestuur te krijgen.

Bron: persbericht Het Wijkactiecomité “Wilderveld Verstikt” – www.wilderveld.be

%d bloggers liken dit: