Gerestaureerde haan terug geplaatst op vieringstoren

SINT-PIETERS-LEEUW: – De eerste fase van de restauratiewerken aan de Sint-Pieter-en-Pauluskerk – die dateert uit de veertiende eeuw – zijn bijna klaar. Vandaag konden architect Karel Breda en burgemeester Lieve Vanlinthout de haan terug plaatsen op de gerestaureerde vieringstoren.
. ..   

Het einde van de werken van de eerste fase nadert stilaan. Zo werden de werken aan de vieringstoren afgerond met het terugplaatsen van de gerestaureerde windhaan.

Architect Karel Breda: “Ondertussen hebben de werkzaamheden er voor gezorgd dat de stabiliteit van de kerk terug gegarandeerd is. Want deze was voor de restauratie zo slecht dat de kerk dreigde weg te zakken omdat men in de negentiende eeuw ter hoogte van het koor enkele steunberen had weggehaald voor de aanleg van een stookplaats.
Ook het steenwerk van het koor is volledig gerestaureerd en de glasramen worden teruggeplaatst. Op het dak is het timmerwerk ver gevorderd.”

In de tweede fase die men hoopt in 2012 te kunnen starten wordt de grote toren gerestaureerd. Veel hangt af hoe snel men hiervoor subsidies kan krijgen.
Daarna volgt nog een derde fase die het interieur van de kerk omvat en en ’t schip van de Sint-Pieter-en-Pauluskerk.

Touring stelt busbaan Bergensesteenweg in vraag

SINT-PIETERS-LEEUW: – Mobiliteitsorganisatie Touring denkt dat sommige busbanen alleen worden aangelegd om de opgelegde quota te halen en dus overbodig zijn. Ook de busbaan op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw wordt in vraag gesteld.

Sinds de aanleg in 2005 gebeurden er bijna honderd zware ongevallen, vooral met motorrijders. Touring vraagt een onafhankelijke doorlichting van de MIVB en De Lijn om de efficiëntie van de busbanen in kaart te brengen. Touring wil ook dat ‘de slechtste busbaan’ van België op de Bergensesteenweg wordt afgeschaft en dat er slimme verkeerslichten worden geplaatst. Het Vlaamse Gewest werkt intussen wel aan de plannen voor een grondige heraanleg van de Bergensesteenweg. Die heraanleg zal starten in 2014.

UPDATE: reactie Wegen en Verkeer

Anton De Coster, Communicatieverantwoordelijke Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: “ Het aantal ongevallen dat op de Bergensesteenweg gebeurt is eigenlijk gedaald globaal. Dat komt omdat er na de aanleg even een stijging was van het aantal ongevallen met gewonden. Maar uit een analyse van de politie is gebleken dat die ongevallen in de eerste plaats een gevolg waren door het onrechtmatig gebruik van de busbaan. Daarop zijn maatregelen genomen en daarna hebben we vastgesteld dat het aantal ongevallen gedaald is.

Heel wat bestuurders zijn gefrustreerd door de lange files.

Anton De Coster: “ Die files stonden daar voor de busbaan ook. Er heeft een zekere verslechtering van de doorstroming plaats gevonden.
Nu is gebleken dat dit vooral te maken heeft met de regeling van de verkeerslichten.
Wegen en Verkeer (Vlaams-Gewest) heeft nu afspraken gemaakt met het Brussels Hoofdstedelijk gewest om aanpassingen te doen.
Zo zal er ook een verbetering komen voor het verkeer dat moet invoegen voor de Ikea in Anderlecht.
Er zal dus heel binnenkort werk van gemaakt worden.

De busbaan bewijst zijn nut, de doorstroming van de bussen is verbeterd en meer mensen gebruiken de bus.
De busbaan is ook niet de oorzaak van de vertragingen vandaag dus ook daar moeten we andere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld de regeling van de verkeerslichten aanpassen. ”

agenda: 6de Cardijnprijs

HALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – op donderdag 2 juni 2011 organiseert ACW Groot-Leeuw mee de Rerum Novarum viering in Halle waarop ook de 6de Cardijnprijs wordt uitgereikt.

Omdat elke arbeid(st)er meer waard is dan al het goud van de wereld’

De vzw Kardinaal Cardijn, ACW Groot-Halle, ACW Sint-Pieters-Leeuw, ACW Beersel en het stadsbestuur van Halle, nodigen je graag uit op de uitreiking van de 6de Cardijnprijs op het feest van Rerum Novarum (Hemelvaartsdag) donderdag 2 juni 2011.

Het programma is als volgt:

  • 10.00 u. eucharistieviering in het teken van Rerum Novarum in de basiliek.
  • 11.00 u. academische zitting in het stadhuis van Halle met onder meer de uitreiking van de prijzen van de 6de Cardijnprijs; de vrijwilliger in de kijker en een optreden van de muziekgroep ‘Kris Baert en Ander Schoon Volk’.
  • Op het einde van de academische zitting volgt een receptie, aangeboden door de stad Halle.