SINT-PIETERS-LEEUW: – Persbericht N-VA:
Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil de bestaande gemeentelijke cultuur-VZW’s (Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma VZW en Gemeentelijke Culturele Infrastructuur VZW) opdoeken. Dit staat geagendeerd voor de gemeenteraad van 26 mei 2011. N-VA kant zich tegen deze beslissing, die afbreuk doet aan een decennialange traditie van participatie van de verenigingen in het cultuurbeleid. Indien het voorstel van het gemeentebestuur wordt goedgekeurd, zal de cultuurwerking opnieuw volledig bij de gemeentelijke administratie worden ondergebracht . We keren een kwarteeuw terug in de tijd…

Luc Deconinck

N-VA wil een gemeentelijk cultuurbeleid dat de verenigingen centraal stelt en waar het cultuurcentrum een aanvullende en ondersteunende rol speelt. Daarom zijn soepele structuren nodig, wat binnen een gemeentelijke administratie niet mogelijk is. Precies daarom werden in het verleden afzonderlijke VZW’s opgericht : participatie van de verenigingen en een beleid dat korter op de bal kan spelen.

De noodzakelijke flexibilteit bij het onderhandelen met artiesten over data, over prijs en andere randvoorwaarden, gaan in een administratie inderdaad volledig verloren. Dit geldt ook voor de samenwerkingsverbanden met verenigingen die, in plaats van medebeslissers, opnieuw vervallen tot “bestuurden” , die afhankelijk zijn van “de administratie” en dus, finaal van het schepencollege.

Wat binnen de context van het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma decennialang geduldig werd opgebouwd of spontaan groeide in overleg, wordt in één pennentrek weggeveegd en vervangen door ambtelijke stroefheid.

De gemeente verschuilt zich voor haar beslissing achter een bepaling van het gemeentedecreet waardoor na 1 januari 2013 geen bestuurstaken meer kunnen toevertrouwd worden aan “gewone “ VZW’s.

Het gemeentedecreet laat nochtans wel andere bestuursvormen toe, zoals een “extern verzelfstandigd agentschap” (EVA) van de gemeente, onder de vorm van een VZW. Voor de N-VA is de meest efficiënte oplossing dan ook de omvorming van de 2 bestaande cultuur-VZW’s tot één extern verzelfstandigd agentschap van de gemeente (met de rechtsvorm van een VZW), waarbij de verenigingen nauw betrokken blijven. Dat is de weg die ook veel andere gemeenten hebben gekozen. N-VA kiest duidelijk voor deze aanpak en verzet zich tegen de opheffing van de bestaande gemeentelijke VZW’s.

Dezelfde problematiek manifesteert zich ook voor de VZW Gemeentelijke Sportcentra. Ook hier vraagt N-VA dat het gemeentelijke voorstel om de VZW af te schaffen zou worden herzien.

Luc Deconinck, Voorzitter N-VA Sint-Pieters-Leeuw
Gust Crabbe, Bestuurslid N-VA Sint-Pieters-Leeuw

Bron: Persbericht N-VA Sint-Pieters-Leeuw

%d bloggers liken dit: