Geslaagde feestmarkt met muziek en gratis winkeltassen

SINT-PIETERS-LEEUW – De vrijdagmarkt in Sint-Pieters-Leeuw bestaat drie jaar en dat werd vridjdag gevierd met gepaste muziek en een drankje aangeboden door het gemeentebestuur. Tijdens de feestmarkt hield Pajottenland+ een gratis winkeltassenactie.


,,De markt kreeg vandaag een feestelijk tintje met muzikale omlijsting en door de actie van Pajottenland+’’, vertelt de schepen bevoegd voor markten, Luc Van Ruysevelt. ,,We hebben vandaag heel wat nieuwe bezoekers zien rondwandelen. En ook het aantal aanwezigen ligt een stuk hoger danhet wekelijkse gemiddelde’’. Dat was ook de mening van de meeste marktkramers.
 ..

Deze winkeltassenactie paste in de ‘Lente van het Pajottenland’. De laatste winkeltassenactie vindt plaats op de boerenmarkt in Kester op donderdag 26 mei.

Meer info op http://www.lentevanhetpajottenland.be/.

Tania Stadsbader is de netwerkmanager van het Pajottenland

PAJOTTENLAND: – De naam “Pajottenland” moet een sterk en bekend merk voor streekproducten worden. De vzw Pajottenland+ heeft daarvoor een eigen streek en netwerkmanager aangeworven. Tania Stadsbader wil de streekproducten uit het Pajottenland groeperen en promoten.

Pajottenland+ : Jos Huwaert, Tania Stadsbader en Lien Standaert

 Tania Stadsbader licentiate in de communicatiewetenschappen en marketing- en communicatiespecialiste, wonende in Herne verzorgt sinds begin mei de Regional branding van Pajotse streekproducten onder het merk ‘Pajottenland’.

Dit houdt in: Structurele uitbouw distributienetwerk – Productinnovatie – Marketing Communicatie.
Tania krijgt achttien maanden de tijd om in het Pajottenland een coöperatieve uit de grond te stampen en een economisch draagvlak te creëren voor Pajotse streekproducten.
Het groeperen van de streekproducenten, de vakmensen met een hart voor het Pajottenland, moet leiden tot een gemeenschappelijk uithangbord en herkenbaarheid, maar ook tot een efficiëntere logistiek, professionelere marketing en innovatie door samenwerking.

Doelstellingen:
1. meer beschikbaarheid en zichtbaarheid producten
2. bekendheid en imago versterken door communicatie
3. certificering
4. kruisbestuiving tussen horeca-toerisme-recreatie en producten
5. aanmoedigen en begeleiden van productinnovaties
6. kennisuitwisseling

Voor het project ‘regional branding Pajottenland’ wordt 297.077 euro uitgetrokken, samengebracht door een tiental partners. Het nieuwe commerciële netwerk moet binnen anderhalf jaar volledig zelfbedruipend kunnen werken.

Voorzitter Michel  Doomst ondertekende het contract met de overheid.

De komende maanden zal Tania het Pajottenland doorkruisen en heel wat producenten, winkels en HORECA-zaken bezoeken. “De Pajotse producten moeten overal en zoveel mogelijk beschikbaar zijn”, zegt ze. “Naast beschikbaarheid is ook zichtbaarheid een belangrijk punt, zo zullen bijvoorbeeld speciale logo’s in de winkelrekken moeten duidelijk maken dat het om een Pajots-streekproduct gaat. Het zal hard werken worden, maar ik heb er alvast veel vertrouwen in dat we heel wat Pajotse producten naar een hoger niveau kunnen tillen. Dat kan onze mooie streek en zijn inwoners enkel ten goede komen. ”

Meer info: www.pajottenland.be

N-VA Sint-Pieters-Leeuw tegen opheffing Gemeentelijke Cultuur-VZW’s

SINT-PIETERS-LEEUW: – Persbericht N-VA:
Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil de bestaande gemeentelijke cultuur-VZW’s (Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma VZW en Gemeentelijke Culturele Infrastructuur VZW) opdoeken. Dit staat geagendeerd voor de gemeenteraad van 26 mei 2011. N-VA kant zich tegen deze beslissing, die afbreuk doet aan een decennialange traditie van participatie van de verenigingen in het cultuurbeleid. Indien het voorstel van het gemeentebestuur wordt goedgekeurd, zal de cultuurwerking opnieuw volledig bij de gemeentelijke administratie worden ondergebracht . We keren een kwarteeuw terug in de tijd…

Luc Deconinck

N-VA wil een gemeentelijk cultuurbeleid dat de verenigingen centraal stelt en waar het cultuurcentrum een aanvullende en ondersteunende rol speelt. Daarom zijn soepele structuren nodig, wat binnen een gemeentelijke administratie niet mogelijk is. Precies daarom werden in het verleden afzonderlijke VZW’s opgericht : participatie van de verenigingen en een beleid dat korter op de bal kan spelen.

De noodzakelijke flexibilteit bij het onderhandelen met artiesten over data, over prijs en andere randvoorwaarden, gaan in een administratie inderdaad volledig verloren. Dit geldt ook voor de samenwerkingsverbanden met verenigingen die, in plaats van medebeslissers, opnieuw vervallen tot “bestuurden” , die afhankelijk zijn van “de administratie” en dus, finaal van het schepencollege.

Wat binnen de context van het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma decennialang geduldig werd opgebouwd of spontaan groeide in overleg, wordt in één pennentrek weggeveegd en vervangen door ambtelijke stroefheid.

De gemeente verschuilt zich voor haar beslissing achter een bepaling van het gemeentedecreet waardoor na 1 januari 2013 geen bestuurstaken meer kunnen toevertrouwd worden aan “gewone “ VZW’s.

Het gemeentedecreet laat nochtans wel andere bestuursvormen toe, zoals een “extern verzelfstandigd agentschap” (EVA) van de gemeente, onder de vorm van een VZW. Voor de N-VA is de meest efficiënte oplossing dan ook de omvorming van de 2 bestaande cultuur-VZW’s tot één extern verzelfstandigd agentschap van de gemeente (met de rechtsvorm van een VZW), waarbij de verenigingen nauw betrokken blijven. Dat is de weg die ook veel andere gemeenten hebben gekozen. N-VA kiest duidelijk voor deze aanpak en verzet zich tegen de opheffing van de bestaande gemeentelijke VZW’s.

Dezelfde problematiek manifesteert zich ook voor de VZW Gemeentelijke Sportcentra. Ook hier vraagt N-VA dat het gemeentelijke voorstel om de VZW af te schaffen zou worden herzien.

Luc Deconinck, Voorzitter N-VA Sint-Pieters-Leeuw
Gust Crabbe, Bestuurslid N-VA Sint-Pieters-Leeuw

Bron: Persbericht N-VA Sint-Pieters-Leeuw

agenda: Koken, Vers Natuurlijk

ZUUN:- Op 25 mei 2011 om 19.30 uur organiseert KAV Zuun ‘Koken met lente- en zomergroenten’.

Seizoensgebonden en duurzaam koken. De trend van duurzaam leven zet zich ook door in onze keuken. Duurzaam eten begint met duurzaam kopen. Je niet laten verleiden door ingevlogen aardbeien of aardbeien uit kassen, maar voor aardbeien van Belgische bodem te gaan. En die vind je van mei tot juni, niet in het hartje van de winter. Uitgangspunt is seizoenskoken. We frissen op welke groenten in welk seizoen thuishoren en welke culinaire mogelijkheden ze in hun mars hebben. We maken verrassende combinatie, kiezen voor gedurfde smaken, ontdekken vergeten groenten en verwerken die in eenvoudige gerechtjes.

prijs: 8 € niet leden , 5 € leden
Locatie : Keuken CSL – A.Quintusstraat 20 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Contactpersoon : Hilde De Blieck tel: 023778846 hildedeblieck@telenet.be