Provincie maakt premies isolerend glas socialer

VLAAMS-BRABANT: – De provincieraad heeft vandaag een wijziging van het provinciaal subsidiereglement voor superisolerend glas goedgekeurd. Daardoor wordt het maximumbedrag opgetrokken tot 500 euro voor huurwoningen en eigenaars met een beperkt inkomen.

Uit de cijfergegevens van de studie ‘Wonen en energie’ (OASeS en provincie Vlaams-Brabant- 2006) blijkt dat 25,6 % van de woningen in de provincie geen dubbel glas heeft. Die enkele beglazing is oorzaak van ruim 20% warmteverlies in de woning. Daarom geeft de provincie een aanvullende premie voor het plaatsen van superisolerend glas. De premie komt bovenop de premie van de netbeheerders en de fiscale aftrekbaarheid van de kosten.

‘Vandaag heeft de provincieraad onze premies een stuk socialer gemaakt’ vertelt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts. ‘We hebben nu drie categorieën. De grotere inkomens krijgen 10 euro/m³ beglazing met een maximum van 100 euro. De middengroep kan rekenen op 20 euro/m³ met een maximum van 200 euro. Voor de huurwoningen en de lagere inkomens is de bovengrens vastgelegd op 500 euro.’

De nieuwe bedragen gaan in voor vragen vanaf 1 juli 2011.