Brandstichter opgepakt

SINT-PIETERS-LEEUW: – 19-jarige stichtte brand in boerderij Pijnbroekstraat.

Dinsdagavond woedde een hevige brand op een boerderij langsheen de Pijnbroekstraat te Sint-Pieters-Leeuw.
De stal en hooizolder , die een onderdeel vormen van een oorspronkelijke vierkantshoeve, brandde volledig uit.
De brandweerdiensten van Halle en Brussel konden de hoge vlammen die uit het dak sloegen binnen korte tijdspanne onder controle houden zodat andere delen van de boerderij en woonvertrekken konden gevrijwaard blijven. Alle dieren konden door de landbouwer in veiligheid gebracht worden.

Het was de tweede brand in twee maanden in deze boerderij.

De lokale politie nam gisteravond een verdachte mee naar het commissariaat voor verder onderzoek. In de loop van de nacht legde deze bekentenissen af de brand te hebben aangestoken.
Er is geen duidelijk motief voor het aansteken van de brand gekend.
De 19-jarige brandstichter uit Sint-Pieters-Leeuw werd aangehouden en ter beschikking van het parket gesteld.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

Inbreker ingerekend

SINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdagavond werd een inbreker op heterdaad betrapt door een bewoner van een woning langsheen de Bergensesteenweg te Sint-Pieters-Leeuw toen deze in zijn woning aan het inbreken was.

De eigenaar hield de inbreker in bedwang en verwittigde de lokale politie.
De verdachte was in het bezit van ontvreemde DVD-apparatuur en cash geld. Achteraf bleek dat de opgepakte verdachte eveneens een poging tot inbraak had gepleegd in een woning in de directe omgeving.
De 41- jarige dader uit Anderlecht, dewelke geen onbekende is voor het gerecht, werd ter beschikking gesteld van het gerecht.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

Nieuwe Europese oproep plattelandsprojecten

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant lanceert een nieuwe oproep voor het indienen van plattelandsprojecten die in aanmerking komen voor Europese middelen. Het gaat om projecten ter verbetering van de leefbaarheid van het platteland die zich afspelen buiten de twee Leader-gebieden Hageland en Pajottenland en stadskern Leuven. Ze kunnen tot 65% van de projectenkosten terugbetaald krijgen via subsidies afkomstig van de provincie, Vlaanderen en Europa.

Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van deze invalshoeken vallen:
· bevorderen van de toeristische activiteiten
optimalisatie toeristische infrastructuur, onthaalknooppunten, streekeducatieve begeleiding, ontwikkelen diensten voor plattelandstoerisme, …
· basisvoorzieningen voor bevolking en plattelandseconomie
voorzieningen voor spel en opvang, woonzorgregio’s, opzetten van vrijwilligersorganisaties voor ouderen, sociale tewerkstelling voor plattelandstaken, acties inzake toegankelijkheid, dienstverlening rond woonkwaliteit en woningvoorraad, servicecentra, ontwikkeling van de paardenhouderij als nieuwe economische drager op het platteland;
· dorpskernvernieuwing en -ontwikkeling
renovatie van bestaand patrimonium tot dorpshuizen of gemeenschapshuizen, heraanleg openbaar domein tot ontmoetingsruimte voor bewoners, opmaak dorpsontwikkelingsvisies, de verhoging van de omgevingskwaliteit via sensibiliserende en informatieve acties;…
· instandhouding en opwaardering landelijk erfgoed
restauratie van kleinschalig, niet beschermd cultuurhistorisch erfgoed; behoud, bescherming en herstelling van landelijk bouwkundig erfgoed, nieuwe kunst en cultuur elementen; herbestemming en herbruik van agrarisch erfgoed; versterken en herstellen van landschappelijk kwaliteitsvolle elementen, …
· intermediaire dienstverlening – opleiding en vorming ruraal ondernemerschap
begeleiding, dienstverlening, netwerkvorming voor nieuwe vormen van ondernemerschap op het platteland, zoals ondersteuning streekproducten, sensibilisering rond groene zorg …

De uiterste indiendatum voor projecten is 3 oktober 2011. De goedkeuring wordt verwacht tegen januari 2012.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/platteland of bij het plattelandsloket op tel: 016-26 74 11 of platteland@vlaamsbrabant.be