Fase 1 restauratiewerken Sint-Pieter-en-Pauluskerk binnen drie maand klaar

SINT-PIETERS-LEEUW: – De eerste fase van de restauratiewerken aan de Sint-Pieter-en-Pauluskerk – die dateert uit de veertiende eeuw – zal over drie maand klaar zijn.


De restauratie van het koor startte in augustus 2009. Ook de bijzondere fresco’s van Georges De Geetere in de zijbeuken worden gerestaureerd.
Op dit moment gaat men het kleine torentje restaureren. Er komen nieuwe leien op en het kruis zal teruggeplaatst worden.
 

architect Karel Breda

Architect Karel Breda: “Ondertussen hebben de werkzaamheden er voor gezorgd dat de stabiliteit van de kerk terug gegarandeerd is. Want deze was voor de restauratie zo slecht dat de kerk dreigde weg te zakken omdat men in de negentiende eeuw ter hoogte van het koor enkele steunberen had weggehaald voor de aanleg van een stookplaats.
Ook het steenwerk van het koor is volledig gerestaureerd en de glasramen worden teruggeplaatst. Op het dak is het timmerwerk ver gevorderd.”

Later volgt een tweede fase met de restauratie van de toren. Hierbij zal het timmerwerk van het dak, het westraam en het torenuurwerk onder handen genomen worden.

Parochiepriester Gerrit Van den Houte: “ Die mensen werken goed. We zijn allemaal zeer blij met de werken en alles verloopt in een goede verstandhouding”.

Zie ook onze artikels van:
21 december 2009: De provincie geeft geld voor restauratie Sint-Pieterskerk in Sint-Pieters-Leeuw
1 juli 2009: Start restauratie Sint-Pieterskerk na bouwverlof
16 maart 2009:  Restauratie Sint-Pieter-en-Pauluskerk + Fresco’s Georges De Geetere

Provinciale actieweek gordeldracht van 9 t.e.m. 15 mei 2011

VLAAMS-BRABANT: – De controles op gordel worden gehouden tussen 9 en 15 mei in het kader van de campagne ‘Bij mij ben je veilig’. Zo willen we Vlaams-Brabanders aanzetten om nog meer de gordel te dragen. Er zal bijzondere aandacht zijn voor de wegen met snelheidslimiet 30 km/uur en 70 km/uur.

Met de gordel om ben je veilig. Wie de gordel draagt, heeft 40% meer kans om een ongeval te overleven. Het principe is heel eenvoudig. De inzittenden van een auto bewegen zich met dezelfde snelheid voort als de auto zelf.

Als de auto plots tot stilstand komt, dan blijven de inzittenden met dezelfde snelheid voortbewegen. Daar komt de gordel in het verhaal: hij houdt de inzittenden op hun plaats. Hoewel het verplicht is, draagt maar één Belg op twee de veiligheidsgordel.

Als in ons land 20% meer mensen de gordel dragen, dan vallen er 5000 doden en gewonden minder in het verkeer. Met een gordel om ben je dus echt veiliger.

Rijden onder invloed
Tijdens de maand mei controleren de lokale en federale politiediensten in Vlaams-Brabant eveneens op het rijden onder invloed. Deze controles moeten leiden tot minder dronkenschap achter het stuur.

stabiliseringsswerken aan kruising Vlezenbeeklaan en de Rekerstraat

VLEZENBEEK: Wie langs de Vlezenbeeklaan rijdt kan er niet naast kijken. De firma Denys is begonnen met het voorbereidend werk om stabiliseringsswerken uit te voeren voor aquafin.

In 2002 werden op deze plaats door aquafin nieuwe collectorbuizen aangelegd die uitkwamen op de collectorput in de Zeypestraat.

Nu moeten er stabiliseringswerken uitgevoerd worden. Dit zal men doen door in de grond palen naast de collectorbuis te plaatsen.