Plaag van autoinbraken te Ruisbroek

RUISBROEK: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw registreerde vandaag 22 klachten van inbraken in voertuigen in de deelgemeente Ruisbroek.

Het spoor van vernieling loopt over de Fabriekstraat-P.Michielsstraat, Villalaan, Wandelingstraat ,Reystraat , Gieterijstraat, Boomkwekerijstraat en Kerkplein. De feiten zijn gepleegd tijdens de nacht van woensdag op donderdag.
Al de inbraken werden gepleegd op dezelfde wijze,nl.door het inslaan van een zijruit vooraan en gepleegd op voertuigen van een Frans automerk (Peugeot, Citroën, Renault,..)
Buiten de diefstal van 2 maal een GPS-toestel werd in de meeste gevallen een geringe en nogal vreemde buit gemaakt, o.a. een basketbal, muntstukken, gasvuur en slijpmachines terwijl andere waardevolle zaken onaangeroerd bleven.
Alle voertuigen werden door de lokale recherche aan een sporenonderzoek onderworpen en de lokale politie voert een buurtonderzoek uit op alle plaatsen waar de inbraken werden gepleegd.
De medewerking van de burgers, inzonderheid de bewoners van Ruisbroek wordt gevraagd om alle verdachte handelingen die ze de voorbije nacht mogelijk gehoord of gezien hebben te melden aan de lokale politie op het tel. 02/371.22.28.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

Eerste Brabants trekpaard met fokpremie geboren.

VLEZENBEEK: Toerisme Vlaams-Brabant promoot het Brabants trekpaard als attractie en imago voor de Groene Gordel. Om de kweek van deze dieren aan te moedigen voerde de provincie een premie van 200 euro in. Het eerste veulen dat op deze premie beroep kan doen is geboren.

Eigenaar Marcel Vossen, Minister Geert Bourgeois en gedeputeerde Monique Swinnen

Het eerste veulen dat hiervoor in aanmerking komt is van Marcel Vossen. Het is geboren op 26 april 2011 en heet ‘Camelia van Groenenberg Hertogin van Vlaams-Brabant’.
Vlaams Minister voor toerisme Geert Bourgeois heeft het peterschap aanvaard en Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme van Vlaams-Brabant is meter.

Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme: ” We hebben ons geëngageerd om het Brabants trekpaard de nieuwe, beloftevolle toekomst te geven die het verdient en daarom trekken we daar dit jaar 25.000 euro voor uit. Het Brabants trekpaard heeft immers een rijke geschiedenis met een zeer sterk economisch belang voor de regio van de Groene Gordel. En nog steeds leeft de liefde voor deze reus hier verder.
Om de kweek aan te moedigen geven we een premie van 200 euro voor ieder veulen van een Brabants trekpaard.”

“Het Brabants Trekpaard is levend erfgoed. Het valt buiten mijn bevoegdheidssfeer, maar het ligt wel binnen mijn belangstellingssfeer – een minister van Onroerend Erfgoed heeft immers interesse voor alle vormen van erfgoed. – Erfgoed is altijd een stukje verleden, een brok geschiedenis. En het Brabants Trekpaard is een brok geschiedenis.” Zegt Geert Bourgeois, Vlaams Minister voor toerisme.“ Zoals het in het Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie Groene Gordel staat, is het Brabants trekpaard een thema met een grote toeristische potentie en een imago-ondersteunende rol voor de Groene Gordel – een van de ‘groene regio’s’ in Vlaams-Brabant. Om het in marketingtermen te zeggen: met een Brabants Trekpaard beschikt Vlaams-Brabant over een USP, een unique selling point.
Dat unique selling point was tot nog toe onderbelicht en onbenut gebleven. Ik was dan ook bijzonder blij te vernemen dat Toerisme Vlaams-Brabant het thema Brabants Trekpaard wil ontwikkelen tot een gestructureerd toeristisch product, met de permanente, kwalitatieve en interactieve benadering die het verdient.
Om dat initiatief te ondersteunen , heb ik met veel overtuiging beslist om, in het kader van de toeristisch-recreatieve tewerkstellingsprojecten, de indienstneming te steunen van een projectcoördinator ( Barbara Temmerman) voor de ontwikkeling van een toeristisch belevingscentrum rond het Brabants trekpaard in Vollezele, en voor de uitbouw van het ruiter- en mentoerisme en de ontwikkeling van een digitaal ruiter- en menroutenetwerk in Vlaams-Brabant. Ikdoe dat door gedurende drie jaar 80 procent van de loonkost te subsidiëren”.


Eigenaar van het veulen Camelia is Marcel Vossen. Hij kweekt nu reeds zo’n 20 jaar met Brabants Trekpaard en heeft zich toegelegd op het kweken van verschillende kleuren. Camelia is zijn 50ste veulen. Maar Nationaal gezien daalt het aantal veulens.

Marcel Vossen van de stoeterij van Groenenberg: “ Het fokken van veulens is dramatisch de laatste 10 jaar. In 2002 waren er nog 900 veulens in 2010 nog 601 dat is een daling met 35%. Als je het zelf bekijkt op de laatste 4 jaar is er een daling met 20% Als die tendens zich voortzet zitten we binnenkort met een probleem van inteelt.
Om goed te zijn zouden er jaarlijks zo’n 1000 veulens geboren moeten worden dat zou genoeg moeten zijn om een groot aanbod te hebben in verschillende genen.
De fokpremie van 200 euro lijkt misschien niet veel maar is heel belangrijk. Het dekt zowat de dekkosten (250 à 300 euro) van de merrie het is dus een stimulans voor de kwekers om verder te doen.
Want voor wie de kweek als hobby doet begint het wel duur te worden. Je hebt de kosten van veearts, chip, inschrijvingskosten,…. 20 jaar geleden was er een stimulans premie van minister Geens, in die tijd 5000 Belgische frank maar deze werd afgeschaft toen er een Europese premie kwam. Maar ook deze Europese premie is verdwenen. Ik ga dus nog aan minister Bourgeois vragen of de fokpremie niet op Vlaams niveau kan worden ingesteld.”

Kris Thys de vrouw van Marcel koos de naam voor het veulen namelijk: ‘Camelia van Groenenberg Hertogin van Vlaams-Brabant’.
Camelia staat voor de laatste plantencollectie die Marcel Vossen(Provinciaal Directeur, Agentschap voor Natuur en Bos ) heeft laten aanleggen in Groenenberg ( na de paasbloemen, azalea, hydrangea en rododendros). Ze staat op Groenenberg, met de titel Hertogin waren we sneller dan Prins William en Kate zij kreeg de titel pas vorige vrijdag (lacht) en dan Vlaams-Brabant want dat is bij wijze van spreken de sponsor”.

Camelia bezoeken?
Wie op zoek is naar een ideaal gezinsdagje uit kan Camelia en andere Brabantse trekpaarden komen spotten en misschien wel aaien in de weides van Kasteelpark Groenenberg, Konijnestraat 172 te Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw).


Brochure: Ontdek het Brabants Trekpaard in de Groene Gordel

Toerisme Vlaams-Brabant heeft het toeristisch aanbod rond deze viervoeter in een brochure opgenomen. Deze jaarlijkse brochure schetst de achtergrond en oorsprong van de ‘Brabander’ en geeft op een kaart de attracties, zoals musea, wandelingen, paardenprocessies, prijskampen, menwedstrijden en arrangementen in de Groene Gordel weer.
Zo kan je in Sint-Pieters-Leeuw van 30 september tot 2 oktober 2011 gaan kijken naar de tentoonstelling ‘Een koninklijk paard met wereldfaam’.
En op zondag 2 oktober 2011 de officiële prijskamp Vlaams-Brabant met randanimatie rond het Brabants Trekpaard en publieksprijs voor de veulens van Vlaams-Brabant.

RUP Wilderveld in Sint-Pieters-Leeuw nog niet definitief beslist

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft nog geen definitieve beslissing kunnen nemen over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Wilderveld.

Sint-Pieters-Leeuw wil voor het project Wilderveld de woonomgeving versterken en maakte daarvoor een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan. Op dat ontwerp kwamen meer dan 500 bezwaarschriften binnen bij de gemeente. Het ontwerp van uitvoeringsplan werd aan de deputatie ter goedkeuring voorgelegd.

Op het moment dat het RUP Wilderveld aan de deputatie werd voorgelegd voor goedkeuring, hebben we vastgesteld dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) onvoldoende gedetailleerd heeft geantwoord op sommige bezwaarschriften.’ vertelt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts. ‘In dat geval kan de deputatie niet anders dan het dossier voorlopig afwijzen. De wetgeving eist immers dat beslissingen die ingaan tegen bezwaarschriften voldoende worden gemotiveerd. Het dossier gaat nu terug naar de gemeente. Pas als de deputatie een nieuw ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan ontvangt, dat wel voldoende antwoordt op de bezwaarschriften, kan de deputatie definitief beslissen om het RUP al dan niet goed te keuren.’ besluit de gedeputeerde.


Een eerste reactie van het actiecomité Wilderveld Verstikt:

Christine Van de Steene : “Het actiecomité Wilderveld Verstikt is tevreden dat de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant haar mening deelt dat er onvoldoende rekening gehouden werd met de 500 bezwaarschriften die werden ingediend tegen het RUP Wilderveld. Het betekent dat de gemeente haar huiswerk moet overdoen vanaf het afsluiten van de termijn voor het openbaar onderzoek. De GECORO (Gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening) zal opnieuw bijeen moeten komen en ten gronde op àlle argumenten ingaan van de bewoners. Dit moet resulteren in een nieuw advies van de GECORO aan de gemeenteraad en een nieuwe gemeenteraadbeslissing. De gemeente heeft hiervoor opnieuw maximaal 180 dagen de tijd.
Het actiecomité hoopt dat de gemeente dit niet ziet als een straf of een verplichte oefening maar als een extra kans om er een beter RUP van te maken, dat voldoende rekening houdt met de huidige knelpunten en de leefbaarheid van de huidige en toekomstige bewoners centraal stelt.

jaagpad hersteld

SINT-PIETERS-LEEUW: – In opdracht van de NV Waterwegen en Zeekanaal zijn de voorbije maanden op de plaats waar het kanaal Brussel-Charlerloi op 14 november 2010 overstroomde herstellingswerken uitgevoerd.

De week na de overstroming werd er reeds 5000 ton grond gestort om het weggespoelde jaagpad en de dijk terug op te hogen ter hoogte van de paaiplaats niet ver van het sas van Lot.

Nu is het jaagpad weer volledig aangelegd en hersteld.
Op de plaats waar het kanaal overliep werd de oeverwand met 50cm. verhoogd met steengruis en een grondlaag.
 
De aannemer is nu nog in de weiden achter het jaagpad een veldweg aan het herstellen die ook was weggespoeld.
 

Zie ook de artikels:
19 november 2010: 5000 ton aarde voor herstelling dijk
14 november 2010 Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw

De nv Waterwegen & Zeekanaal plant in 2011 ook verbetering van de aanmeerfaciliteiten.
zo zal dit oa. aan de sluis in Lot dit jaar concreet vorm krijgen, terwijl verder een aanpassing wordt voorzien van de kaai Lemaire in Sint-Pieters-Leeuw en er baggerwerken worden gepland in de twee zwaaikommen op het kanaal.

Oude kapeltoren Sint-Antoniusrusthuis komt in de tuin van het nieuwe rusthuis te staan

SINT-PIETERS-LEEUW: – Aan Sint-Antonius is een aannemer al sinds de paasvakantie ( klik hier ) de oude kapel en kamers van het oude rusthuis aan het slopen. Dinsdag werd met een kraan de toren van de kapel verwijderd. De directie gaat de toren op termijn als monument in de tuin van het nieuwe woon-en zorgcentrum Sint-Antonius v.z.w plaatsen.


Mogelijke locatie voor de toren wordt misschien de plaats waar vroeger de grot van het klooster stond.
Ook het klokje uit de toren (1894) zou een plaats krijgen in de tuin.