erfgoeddag: tentoonstelling armoe troef

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw neemt voor het eerst deel aan erfgoeddag.
Het thema Armoe Troef gaf de archivaris de gelegenheid een tentoonstelling samen te stellen met archiefstukken die een overzicht geven van armoedebestrijding in Sint-Pieters-Leeuw doorheen de eeuwen.

Armoe troef geeft ook aan Sint-Pieters-Leeuw de gelegenheid een stukje vergeten geschiedenis op te rakelen. Net zoals armoede vele gezichten heeft, zal ook de tentoonstelling verschillende aspecten van dit thema belichten. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven langs te komen, wordt de expositie vijf dagen opgesteld in het Colomakasteel.

Tijdens de vernissage loofde cultuurschepen Marleen Bosmans archivaris Joris Vanderborght en toerismedeskundige Kristien Van Hecke voor de realisatie van de tentoonstelling.

Ze bedankte archivaris Joris Vanderborght, die zijn laatste werkdag in Sint-Pieters-Leeuw deed voor wat hij de voorbije jaren voor Sint-Pieters-Leeuw gedaan heeft. Hij maakte van het gemeentearchief dat vroeger uitsluitend uit losse documenten bestond een echt ontsloten archief waarvan nu  de tentoonstelling ter gelegenheid van de erfgoeddag een mooi sluitstuk is van z’n Leeuwse carriere.
Ze wenste hem veel succes met zijn nieuwe loopbaan in Ninove.

Enkele persoonlijke verhalen op de tentoonstelling ‘armoe troef’.
Ook persoonlijke verhalen kleuren de armengeschiedenis. Rey-Ainé heeft in Ruisbroek vele genootschappen opgericht om arbeiders op het goede pad te brengen of te houden. In het centrum van Sint-Pieters-Leeuw waren het enkele krachtdadige zusters die zorgden voor een toevluchtsoord en steunpunt. Het laatste woord ten slotte, is aan de arme zelf: Joos Sammels Schoonmaeker, die leefde in1655.

U kan de tentoonstelling bezoeken op:
Zaterdag 30 april tot en met woensdag 4 mei 2011 van 10.00 tot 18.00 uur.
Colomakasteel, Joseph Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Brandweer Halle is verhuisd naar nieuwe kazerne

HALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – Om 19.00 uur verliet de Brandweer van Halle – die ook in Sint-Pieters-Leeuw oppereert – definitief hun oude oude kazerne aan het Possozplein in Halle-centrum die in 1962 gebouwd werd.
Ze verhuisden naar het nieuwe, grotere (3200 vierkante meter) en modernere gebouw aan de Felix Roggemanskaai in Buizingen (Halle).


Brandweercommandant Raymond Conters overhandigde aan de oude kazerne de sleutels aan burgemeester Dirk Pieters. Daarna reden alle manschappen in een gesloten kolonne naar de nieuwe kazerne. Daar aangekomen zetten ze allen hun sirene op om de slagbomen te openen en de nieuwe brandweerkazerne binnen te rijden.
Het Halse korps telt 40 beroepsbrandweerlieden en 22 vrijwilligers
 De nieuwe brandweerkazerne, waarvan de bouw begon in mei 2009, bestaat uit drie gebouwen.
De hoofdvleugel ligt langs de Vanhamstraat. Deze omvat vier verdiepeingen met onder meer de administratie, kleedruimten en de werk-, rust- en ontspanningsruimten voor de brandweerlui.
Bezoekers kunnen het gebouw via de Vanhamstraat betreden via een loopbrug.
Voorts is er langs de kant van de Zenne een grote garage voor al de brandweerwagens en het materiaal.
In een derde vleugel aan de Roggemanskaai werd er een atelier ondergebracht om bijkomend materiaal te onderhouden en op te bergen.
De kostprijs van de moderne kazerne bedraagt zo’n 10 miljoen euro.


Op 20 mei volgt de officiële inhuldiging.

afsluithappening van het Mega-schooljaar van het 6de leerjaar

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze MEGA-happening om en rond de terreinen van het Vlaams Trefcentrum ‘Laekelinde’ richt zich tot leerlingen van het 6° leerjaar van de basisscholen in de politiezone Sint-Pieters-Leeuw en heeft als thema “veiligheidsdiensten”.
Het MEGA-event wil elke deelnemer laten kennis maken met de diverse facetten van de werking van diverse hulpdiensten en de werking van de politie in het algemeen.
Dit evenement is de afsluiting van het lessenpakket  M.E.G.A. .

M.E.G.A.(Mijn Eigen Goed Antwoord) omvat een lessenpakket van 10 sessies met als hoofddoel : alle kinderen van het zesde leerjaar (basisonderwijs) weerbaar maken tegen risicogedrag in het algemeen en tegen misbruik van genotsmiddelen in het bijzonder. Deze lessen worden in onze politiezone gegeven door de Mega-inspecteur Marc Geerinckx. Vandaag had de afsluithappening plaats.

Commissaris Christian Steens: “Wij zullen hen tijdens dit Mega-event trachten te laten inzien dat de werking van politie , brandweer en medische diensten een complexe job is die een groot burgerlijk en maatschappelijk engagement vereisen .
Tijdens deze dag krijgen de 173 kinderen onder de vorm van informatiestanden, demonstraties en doe activiteiten, een zicht op het werk van al deze mensen en hulpverleners .
Zo zal er op dit event een demonstratie gebeuren door brandweer Lennik nopens het ontzetten uit een autowrak van een slachtoffer, reanimatiesituatie door het Rode Kruis, zijn er diverse standen aanwezig zoals JIP (jongereninformatiepunt) en is de dienst Cavalerie van de federale politie aanwezig naast de M.E.G.A.agent van de politiezone Sint-Pieters-Leeuw.”

De busmaatschappij ‘De Lijn’ kwam een nieuw concept de ‘tramelandbus’ voorstellen.

Commissaris Christian Steens: ” De Lijn is voor de politie een bevoorrechte partner. Op het terrein werken we regelmatig samen voor controles. We hadden vernomen dat in Antwerpen  De Lijn aan de jeugd een nieuw concept lanceerde de tramelandbus wat zeer interessant is voor de jeugd. Daarom hebben we deze speciale bus uitgenodigd op dit evenement.”

Patrick Scheys, controleur De Lijn: ” De kinderen die vandaag de bus bezoeken zullen later de pilootklas zijn om de informatie aan andere kinderen door te geven. Op de bus vertellen we hen welke vervoerbewijzen er zijn, dat men vooraan moet opstappen,… De kinderen stellen ook vragen zoals hoe het werkt om per SMS een ticket te kopen. Wij leggen hen dat dan allemaal uit.
Verder leggen we hen ook uit wat ze moeten doen als ze te maken zouden krijgen met steaming of afpersing op de bus.

Ook veiligheid komt aan bod, hoe en wanneer bedient men de  noodknop en hoe evacueer je een bus.”

Hoe een bus te evacueren konden de leerlingen van het 6de leerjaar van de Sint-Stevensschool aan de lijve ondervinden en uitproberen want als oefening  vulde de bus zich plots met rook.

De Lijn wijzigt dienstregeling van lijn 810

RUISBROEK: – Vanaf 2 mei 2011 rijdt lijn 810 Jette – Dilbeek – Ruisbroek – Halle niet meer op zondag. Ook op zaterdag en werkdagen schrapt De Lijn Vlaams-Brabant enkele ritten.

Aangepaste dienstregeling
De Lijn Vlaams-Brabant past vanaf 2 mei 2011 de dienstregeling aan van lijn 810. Zo zal lijn 810 op zondag niet meer uitrijden. Ook het aanbod op zaterdag en werkdagen wordt gewijzigd. Er worden enkele vroege en late ritten geschrapt op lijn 810. Ook tijdens de daluren verdwijnen er ritten.

Gewijzigde reisweg
Vanaf 2 mei zal de reisweg van lijn 810 ook licht wijzigen. Lijn 810 volgt dan een snellere reisweg via de Guido Gezellestraat tussen Lot en Buizingen. Lijn 154 zal wel nog het stuk reisweg via de Menisberg blijven volgen.

Dienstregeling raadplegen
Reizigers kunnen de aangepaste dienstregeling, een overzicht van de geschrapte ritten en de gewijzigde reisweg van lijn 810 raadplegen op de website van De Lijn, www.delijn.be. Voor meer informatie kunnen reizigers ook terecht op het infonummer van De Lijn op 070 220 200 (0,30 € per minuut)

agenda: eetfestijn met volksspelen

NEGENMANNEKE: – OKRA – seniorenbond Negenmanneke nodigt u, uw familie en vrienden uit op hun jaarlijks eetfestijn met volksspelen.

zaterdag 30 april 2011 van 17.00 tot 22.00 uur
zondag 1 mei 2011 van 12.00 tot 20.00 uur
Gelegenheid tot eten van koude vis- en vleesschotel
Parochiezaal Sint-Steven, G Deruyverstraat 21 te Negenmanneke (parking via A. Schokaertstraat)