Landschap in beweging: word landschapsbouwer!

PAJOTTENLAND: – Heel wat Pajotten zijn eigenaar van prachtige stukjes landschap: tuinen, hagen, weiden… Heb je zelf zo’n mooi stukje Pajottenland? Ga aan de slag met de praktijkhandleiding ‘Landschap in beweging!’ en word fiere landschapsbouwer. Laat je inspireren door oud kaartmateriaal en voer een historisch onderzoek naar jouw tuin of buurt. Herstel kleine landschapselementen: boomgaarden, poelen, hagen… of leg er nieuwe aan.

De nieuwe praktijkhandleiding ‘Landschap in beweging: word landschapsbouwer!’ bundelt meer dan 10 jaar praktijkervaring, tips en projecten van het Regionaal Landschap. Geïnteresseerden vinden er praktische informatie over historisch kaartmateriaal, streekeigen plantgoed, hagen & heggen, poelen, boomgaarden, knotbomen en subsidiemogelijkheden.

Als voorbereiding op de handleiding heeft het Regionaal Landschap de voorbije twee jaar 11 voorbeeldprojecten uitgevoerd bij enthousiaste eigenaars van oude hoeves in Bever, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. Veedrinkpoelen werden hersteld en brengen opnieuw leven voor amfibieën, libellen en waterplanten. Met de aanplant van hagen, houtkanten en een hoogstamboomgaard worden de hoeves opnieuw een groene oase voor vogels, vlinders en andere natuur.

Een van deze projecten is uitgevoerd bij de familie Frisch-Plasman in Bever. Het Regionaal Landschap zorgde er voor het aanplanten van knotwilgen rond de bestaande poel, het omzomen van een bestaande boomgaard met een meidoornhaag en de plaatsing van twee takkenrillen. In de weide werden verspreid hoogstamfruitbomen aangeplant met achteraan in de weide de aanplant van een houtkant.

De praktijkhandleiding kan je vanaf 15 april 2011 gratis downloaden via www.rlzzz.be
landschapsbouwer. Doe mee en zend warme groetjes vanuit het Pajottenlandschap van vroeger, nu en morgen! Samen werken we aan natuur en landschap en laten we iedereen genieten van de streek.

Knijp eens in mijn arm

VLAAMS-BRABANT: – In de sociaal-culturele sector in Vlaams-Brabant bruist het van de goede ideeën. Maar het blijft vaak bij ‘dromen’… De provincie wil deze ‘goede ideeën’ stimuleren en helpen verwezenlijken met het droomproject ‘Knijp eens in mijn arm’.

Hoe deelnemen?
u bent actief in een sociaal-culturele vereniging, een beweging of vormingsinstelling voor volwassenen in Vlaams-Brabant.
formuleer uw droom in max. 100 woorden op de droomkaart die u binnenkort o.a. in de bibliotheken vindt. Doe dat op zo’n manier dat u ook de selectiecommissie ervoor warm kan maken… en wie weet wordt het ondenkbare dan wel realiteit.
inschrijven kan van 21 maart tot 21 juni 2011 (tussen lente en zomer).
via droomkaart die u opstuurt of via het digitaal wedstrijdformulier dat u hier onderaan deze pagina kan terugvinden.

Inspirerende voorbeelden
Kan alles? We sluiten op voorhand niks uit, maar hierbij toch wat voorbeeldjes van dromen waar onze selectiecommissie voor valt (maar laat dat vooral uw verbeelding niet beperken).
Stel dat u droomt van een online-reserveringssysteem waar vraag en aanbod samenkomen en verwerkt kunnen worden.
een samenwerkingsverband wenst te creëren met de lokale migrantenverenigingen om ook de allochtone senioren te bereiken.
wil samenwerken met een aantal gemeenten om een ‘kippen in ruil voor gft-bak’ actie te organiseren, waarbij de inwoners van de gemeenten tijdens een groot evenement hun gft-bak kunnen inruilen voor kippen en ook vorming en uitleg kunnen krijgen over het ecologisch houden van kippen.
ervan droomt buurtbewoners te betrekken bij het beheer van het natuurgebied tijdens een zomerwerkkamp voor jong en oud. Dit moet tijdens een slotfeest eindigen in een charter en in plaatselijke natuurgebiedambassadeurs.
geldmunten wil inzamelen voor een reusachtig muntjestapijt in de vorm van de Mona Lisa. Met de opbrengst wil u gezinnen met een laag inkomen meenemen op een cultuurweekend naar Parijs.
droomt van een toneelopvoering met de eigen leden waarbij slechts 500 eenvoudige woorden in het Nederlands worden gebruikt, om zo anderstaligen op een prettige manier te laten kennismaken met de cultuur van de Nederlandstalige verenigingen in de gemeente.
droomt van een echt muziekfestivalletje waar artiesten met een handicap een gelijkwaardige plaats op de affiche krijgen.

U kan met uw bestuur of team eens brainstormen over dingen die u wil realiseren op vlak van vrijwilligers, thema’s, doelgroepen, organisatie….

Maar zoals gezegd: deze voorbeelden zijn maar wegwijzers. Laat die droomspieren dus maar stevig draaien, wij kijken uit naar het resultaat!

Contact: Saskia Oosterlynck, Dienst cultuur, tel. 016-26 76 48, saskia.oosterlynck@vlaamsbrabant.be

reglement: www.vlaamsbrabant.be/binaries/reglement-knijp-eens-in-mijn-arm_tcm5-68922.pdf

agenda: VVPV april 2011

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Vasteplantenvereniging, regio Pajottenland (VVPV) houdt op vrijdagavond 15 april 2011  om 20.00 uur een voordracht over ‘ tien favoriete zomerbollen en – knollen’.

Geert Derom, hoofdtuinman van De Tuinen van Hoegaarden ( http://www.detuinenvanhoegaarden.be/  ), stelt ons zijn ‘Tien favoriete zomerbollen en – knollen’ voor. Hij brengt ook bollen mee en geeft tips voor aanplant en bemesting, zowel in pot als in volle grond.

Plaats en tijd: gemeentelijk Cultureel centrum Coloma, Jozef De Pauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw, op vrijdag 15 april om 20.00 uur. Allen hartelijk welkom! Gratis voor leden, €2 voor niet-leden.