4de loop je fit

VLEZENBEEK: – De samenwerking tussen KVLV en KWB Vlezenbeek heeft na 2 jaar van afwezigheid, weer gezorgd voor de succesvolle organisatie van een 4e “Loop je fit”.


Samen met begeleiders Nele Groenweghe, Filip Voet en Michel Devroede werken de ongeveer 50 deelnemers aan de uitbouw van hun conditie.
De sportievelingen komen samen op dinsdag avond in het bos van Gaasbeek, om vervolgens voor een uurtje uit te zwermen over de prachtige wegen die deze streek rijk is. Er wordt gelopen in 3 groepen. Een startende groep werkt met een aangepast loopschema in 10 weken, naar 5 km continu lopen toe. De 2 andere groepen trainen met als streefdoel 1 uur continu te lopen, aan een aangepast tempo. De finale test gebeurt rond de vijvers van Neerpede, met voor de volhouders een welverdiende beloning: plezier vinden in lopen en sport.

Inlichtingen zijn te krijgen via info.kwbvlezenbeek@telenet.be

bron: Filip De bakker

Provincie investeert in sociale huisvesting

VLAAMS-BRABANT: – De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant geeft een tegemoetkoming van 1.588.000 euro aan sociale huisvestingsmaatschappijen voor de bouw van 96 sociale woningen en 1.553.500 euro aan renteloze leningen om het buitenschrijnwerk van 123 sociale woningen te vervangen.

Niet iedereen heeft het geld om een eigen woning te kopen of te huren. Een belangrijk middel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren zijn de sociale woningen. Sociale huisvestingsmaatschappijen zorgen voor een aanbod aan woningen voor mensen die het niet zo breed hebben. De provincie Vlaams-Brabant geeft deze sociale huisvestingsmaatschappijen een duwtje in de rug.

We stimuleren de sociale huisvestingsmaatschappijen om initiatieven te nemen. Enerzijds geven we tegemoetkomingen voor de realisatie van huurwoningen. Daarmee kunnen de sociale huisvestingsmaatschappijen nieuwe huurwoningen laten bouwen of bestaande aankopen op de private markt. Anderzijds geven we renteloze leningen voor het verbeteren of aanpassen van bestaande huurwoningen. Zo geven we nu in totaal 1.588.000 euro aan tegemoetkomingen en 1.553.500 euro aan renteloze renovatieleningen. Deze bedragen illustreren het belang dat we hechten aan betaalbaar wonen in onze streek” zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor wonen.

De provincie Vlaams-Brabant geeft 1.588.000 euro voor de bouw van 96 sociale woningen in 7 gemeenten.
Zo krijgt het project ‘Wolsemveld Dilbeek fase I’ 288.000 euro voor 16 woningen, ‘Impeleer fase 2′ in Sint-Pieters-Leeuw 300.000 euro voor 20 woningen, ‘Nieuwstraat’ in Steenokkerzeel 165.000 euro voor 10 woningen, ‘Bukenhof’ in Kampenhout 166.000 euro voor 11 woningen, ‘Monnikbos’ in Liedekerke 300.000 euro voor 20 woningen, ‘Molenstraat’ in Linkebeek 351.000 euro voor 18 woningen en ‘Grimbergen-Borgt Belstraat 29’ 18.000 euro voor 1 woning.

De provincie Vlaams-Brabant geeft ook 1.553.500 euro aan renteloze leningen om het buitenschrijnwerk van 123 sociale woningen te vervangen.

agenda: politie en hulpdiensten testen veiligheidssignalisatie bij ongelukken

BEERSEL / RUISBROEK: – De politie en hulpdiensten gaan op zaterdag 9 april 2011 de nieuwe veiligheidssignalisatie bij ongelukken, uittesten op de Buitenring rond Brussel. Dat zal gebeuren net voorbij de afrit Beersel-Lot. De hele dag lang zullen ongelukken gesimuleerd worden om te zien of de signalisatie op punt staat. De federale politie maakt zich sterk dat de hinder voor het verkeer beperkt zal blijven.

bron persbericht: www.polfed-fedpol.be/presse/presse_detail_nl.php?recordID=2317

BRUSSEL:Op zaterdag 9 april, van 9 uur tot ’s avonds, zullen op de buitenring van Brussel, vlak na de afrit Beersel-Lot, verschillende ongevallen met interventies van de hulpdiensten gesimuleerd worden door politie- en hulpdiensten.

De hulpdiensten willen op het terrein nagaan of de nieuwe procedure voor het opstellen van de veiligheidssignalisatie bij ongevallen op de snelweg helemaal klopt. De verschillende opstellingen zullen ook gefilmd worden zodat ze kunnen worden gebruikt voor de opleiding van zo’n 40.000 politiemensen, 12.000 brandweerlieden en 1.300 leden van Civiele Bescherming.

Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken: “Bij een interventie langs de weg zijn onze hulpdiensten slachtoffers aan het helpen en dat moet in zo veilig mogelijke omstandigheden gebeuren voor de hulpverleners, voor de slachtoffers én voor de weggebruikers. Een uniforme opleiding die iedereen de beste praktijk aanleert, is daarom een zeer goede zaak.”

Verkeershinder vermijden

De opstellingen van de “schijnongevallen” en interventies door politie en hulpdiensten worden uitgevoerd door 67 hulpverleners en kunnen enige verkeershinder veroorzaken maar de Wegpolitie van de Federale politie zal er al het mogelijke aan doen om die hinder tot een absoluut minimum beperkt te houden.

Hoofdcommissaris Jurgen Dhaene, diensthoofd operaties van de Wegpolitie: “Dat stukje Ring 0, richting Bergen, is op zaterdag het kalmste stukje van de ring rond Brussel, kalmer dan op zondag. En als er dan toch een file dreigt te ontstaan zaterdag, dan zullen wij stoppen met onze testen en het verkeer meteen doorlaten.”

De weggebruikers zullen ook via de dynamische verkeersborden op de Ring 0 en via de media ingelicht worden over de mogelijke hinder en over het verloop van het verkeer op zaterdag.

Federaal Kenniscentrum Civiele Veiligheid

Het project “Veiligheidssignalisatie bij incidenten op de weg” is een initiatief van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid, een dienst van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Eén van de opdrachten van het Federaal Kenniscentrum is het uitwerken van de best mogelijke procedures die hulpdiensten kunnen gebruiken bij hun interventies.

De procedure voor de veiligheidssignalisatie bij incidenten langs de weg is op punt gesteld door luitenant Elmar De Geyter van de brandweer Halle. Luitenant De Geyter: “Hoofdlijnen zijn 1. de best mogelijke beveiliging van de plek van het incident, 2. duidelijke communicatie naar de weggebruikers toe en 3. aandacht voor verkeersvlotheid waardoor we de economische schade beperken.”

De nieuwe procedure komt erop neer dat aan alle brandweerlieden, politiemensen en leden van de Civiele Bescherming zal worden aangeleerd waar ze best hun voertuigen plaatsen ter hoogte van een incident opdat zijzelf en de weggebruikers veilig zouden zijn. Tegelijkertijd wordt ook getoond hoe ze, in sommige gevallen, de plek van een ongeval goed kunnen beveiligen en toch nog het verkeer kunnen doorlaten.

Luitenant De Geyter: “Van het grootste belang is de communicatie naar de weggebruiker toe. We leren onze mensen hoe ze met lichtborden en verkeerskegels aan de voorbijrijdende bestuurders zo snel en zo duidelijk mogen kunnen tonen wat van die bestuurders verwacht wordt. Welke richting ze uit moeten, welk rijvak ze moeten kiezen en welke plaats of perimeter is gereserveerd voor de hulpdiensten.”

Veiligheidsgeboden voor hulpverleners en voor weggebruikers

De hulpverleners krijgen tijdens de opleiding ook hun tien geboden mee:

Kledij met hoogst mogelijke zichtbaarheid (klasse III)
Langs veilige kant uitstappen en uitladen
Indien nodig een veiliger moment afwachten om afbakening op te stellen
Starten vanaf veilige kant
Naar het verkeer blijven kijken (= achteruit stappen)
Binnen beveiligde zone blijven
Beveiligd door tweede man met toortslamp
De vluchtweg bewaken
De inzettijd zo kort mogelijk houden
Bufferzone leeg houden

Hoofdcommissaris Jurgen Dhaene van de Wegpolitie: “En voor weggebruikers gelden er uiteraard ook een reeks geboden:

1. Vertraag zodra je de veiligheidssignalisatie ziet.
2. Zet je vier knipperlichten aan om andere weggebruikers te waarschuwen.
3. Hou afstand.
4. Rij rustig het incident voorbij zonder fel te vertragen om te kunnen kijken.
5. Denk eraan dat de hulpverleners slachtoffers helpen die familie of vrienden van jezelf kunnen zijn.

Nieuwe brandweervoertuigen

Voor een duidelijke signalisatie met pijlborden kan de brandweer momenteel een beroep doen op de Wegpolitie en op de Civiele Bescherming. Binnenkort zal de brandweer ook zelf kunnen beschikken over een nieuwe type brandweervoertuig voorzien van een pijlbord het dak en met voldoende signalisatiemateriaal aan boord. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft een markt geopend voor deze nieuwe brandweervoertuigen. Vanaf 2012 zullen brandweerkorpsen ze kunnen aankopen. Deze aankopen worden door Binnenlandse Zaken voor 75 of 50% gesubsidieerd.

Opleiding

De opleidingen over de veiligheidssignalisatie bij ongevallen op de snelweg worden gecoördineerd door het Federaal Kenniscentrum. Momenteel loopt een pilootproject in de provinciale brandweerschool in Asse waar al een heel aantal korpsen uit Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg een kijkje zijn komen nemen naar de nieuwe cursus.

Naast plaatsing van de voertuigen, beveiliging van de plek van een ongeval en afbakening bevat de opleiding ook een stuk verkeerswetgeving. Sinds 2007 voorziet de wegcode dat brandweerlieden de bevoegdheid hebben om bindende bevelen aan weggebruikers te geven.

Deelnemers aan de testen op zaterdag 9 april

Aan het opstellen van de schijnincidenten neemt zaterdag een groot aantal verschillende diensten deel; ofwel om de opstellingen uit te voeren of om de hele actie te beveiligen en om tussenbeide te kunnen komen in geval van een echt incident.

Deelnemende diensten: Federaal Kenniscentrum Civiele Veiligheid, brandweer Halle, Zaventem, Overijse, Asse en Kasterlee, het Rode Kruis Halle, Universitair Ziekenhuis Brussel, Federale politie met de Wegpolitie/Luchtsteun/Communicatie- en Informatiecentrum Brussel, de Civiele Bescherming, een takeldienst en een bedrijf met botsabsorbeerders.