15 jaar Pipo en Pipette

VLEZENBEEK: – De shows voor het 15 jarig bestaan van Pipo en Pipette vorig weekend in de Merselborre in Vlezenbeek waren een gigantisch succes.

Heel wat kinderen waren verkleed zoals Pipo en Pipette.

Meer dan 500 mensen kwamen kijken naar één van de drie shows.
Tijdens de pauze konden de kinderen op de foto met Pipo en Pipette.
Na de shows waren alle ouders en kinderen razend enthousiast.
Op naar 2016 voor 20 jaar Pipo en Pipette.

Verder hoor je sinds dit jaar de clowns Pipo & Pipette elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 uur in een knotsgek radioprogramma op stadsradio Halle (www.stadsradio.be).

Meer info: www.pipo-pipette.be

Akkervogels aan tafel

PAJOTTENLAND: – De maatregelen van het Regionaal Landschap voor de bescherming van akkervogels werpen voor de derde winter op rij vruchten af.


Door veranderingen op het platteland vinden akkervogels moeilijk nog voldoende voedsel om te overleveren. Maar op percelen waar landbouwers gewassen lieten staan voor de akkervogels, komen soms honderden Geelgorzen massaal af op de aanwezige granen en zaden.

Landbouwers die zo’n overeenkomst afsluiten, engageren zich om gedurende één of vijf jaar diverse maatregelen te nemen voor de akkervogels. Zo kunnen zij bijvoorbeeld gewassen op het veld laten staan dat kan dienen als wintervoedsel voor vogels als Geelgors, Veldleeuwerik, Ringmus en Kneu.

Op die manier wil het Regionaal Landschap en de Vlaamse overheid met de hulp van de landbouwers de spectaculaire achteruitgang van akkervogels een halt toe roepen. Toen Vlaanderen in december een geruime tijd onder een dik sneeuwtapijt lag, kon iedereen met eigen ogen het nut van de akkervogelmaatregelen aanschouwen. Op de dichtgesneeuwde velden was over het algemeen geen vogel meer te bekennen, maar dat was niet het geval op de akkers waar graanranden bleven staan. Op die akkers bruiste het van het leven, en dat de hele winter lang. Op meerdere plaatsen hebben zich tientallen vogels verzameld waaronder grote aantallen Geelgorzen.

Op enkele graanranden in Galmaarden werd zelfs tot bijna 200 Geelgorzen waargenomen door de Vogelwerkgroep Cinerea. Rond de jaarwisseling werden zelfs een handvol Grauwe gorzen gespot! Deze zeldzame soort was al enkele jaren niet meer waargenomen in onze regio, en is een overduidelijk teken dat we de inspanningen moeten volhouden.

Ook rond Elingen en Gaasbeek werden heel wat overwinterende Geelgorzen en Gele kwikstaarten waargenomen. Hier worden graanstroken bij landbouwers aangevuld met kruiden- en braakstroken op terreinen van de gemeenten Pepingen en Lennik.

In totaal werd er door het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën bij zo’n 15 landbouwers meer dan 9 hectare graan opgekocht dat als wintervoedsel op het veld bleef staan. De Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant verleenden hiervoor financiële steun. Daarnaast werden 2 hectare bijkomende maatregelen genomen zoals het aanplanten van houtkanten en het inzaaien van kruidenstroken en grasranden.

Gezien de positieve resultaten en het groeiende draagvlak in de regio zoekt het Regionaal Landschap naar mogelijkheden om de acties verder te zetten, ook in tijden van besparingen. De mogelijkheden die de Vlaamse Landmaatschappij en Eco-Kwadraat hiervoor aanbieden moeten ten volle benut worden. Maar ook gemeenten kunnen een aardige duit in het zakje doen, zoals de gemeente Herne al van plan is.

Contact: Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën, Koen De Rijck, 02 451 20 58, koen.derijck@rlzzz.be.

Het Regionaal Landschap wil iedereen, ook jou, warm maken voor natuur en landschap.
Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw zijn 15 gemeenten en 20 verenigingen voor natuur, landbouw, jacht en toerisme uit het Pajottenland en de zuidelijke Zennevallei. Samen met jou werken we aan natuur en landschap en laten we iedereen genieten van de streek.

Onze projecten steunen planten en dieren van bij ons, poelen, hagen, boomgaarden, trage wegen, knotbomen en het landschap in Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat – www.rlzzz.be.

agenda: Steak- en gebraadkermis

NEGENMANNEKE / RUISBROEK: – Het bestuur en spelers van Fc Negenmanneke nodigen u van harte uit op hun ‘Steak- en gebraadkermis’.

vrijdagavond 25 maart 2011 van 18.00 tot 22.00 uur
zaterdagavond 26 maart 2011 van 17.00 tot 22.00 uur
zondagmiddag 27 maart 2011 van 11.30 tot 16.00 uur
Kantine Fc Negenmanneke, Meerweg te Ruisbroek

agenda:Steakkermis

ZUUN: – Steakkermis van voetbalclub KV Zuun in de chalet aan de Basteleusstraat.

Er is ook bereide americain en balletjes in tomatensaus te verkrijgen.

Er wordt geserveerd op…
vrijdagavond 25 maart 2011 van 18.00 tot 22.00 uur
zaterdagavond 26 maart 2011 van 18.00 tot 22.00 uur
zondagmiddag 27 maart 2011 van 12.00 tot 15.00 uur

provincie geeft subsidies aan telefoonproject Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAAMS-BRABANT: – Op 1 maart maakten we reeds melding dat de De lokale dienstencentra van Sint-Pieters-Leeuw starten met het project ‘telefoonster’ (KLIK HIER).
Sint-Pieters-Leeuw krijgt hiervoor nu subsidies van Vlaams-Brabant.

Provincie pakt vereenzaming van senioren aan

Een telefoontje van een vrijwilliger, dat is vaak het enige sociaal contact dat een vereenzaamde bejaarde rest. Omdat die telefoontjes belangrijk zijn, geeft de provincie een financiële steun van 20.000 euro aan telefoonprojecten. De deputatie heeft de subsidie verlengd voor zes lopende en twee nieuwe projecten. De OCMW’s van Liedekerke en Sint-Pieters-Leeuw starten met dez evorm van contactname.

16% is eenzaam
Sinds 2006 stimuleert de provincie Vlaams-Brabant lokale ouderenbehoefteonderzoeken. 32 gemeenten voerden al een onderzoek uit en dat levert een schat van informatie op, soms bemoedigend, maar soms ook beklemmend. Zo geven 16% van onze senioren aan dat ze zich ernstig eenzaam voelen, waarbij 6% als ernstig geïsoleerd kan worden beschouwd: ze hebben minder dan één keer per maand contact met iemand. Bij de 80-plussers is dat zelfs 11%.

Bezoekteams en telefoonprojecten
Die vereenzaming is vaak het eerste wat lokale besturen en seniorenraden willen aanpakken. Ze doen dat onder meer met bezoekteams en telefoonprojecten, waarbij vrijwilligers regelmatig contact nemen met geïsoleerde ouderen. De provincie stimuleert de telefoonprojecten met een subsidie voor Asse, Leuven, Londerzeel, Halle, Meise, Liedekerke en Sint-Pieters-Leeuw en van het Zorgnetwerk Zenneland.

Oproep!
Indien u mensen kent die door deze dienst kunnen geholpen worden, spreek er hen over of contacteer de lokale dienstencentra.
Ziet u hierin een geschikte taak als vrijwilliger voor uzelf, aarzel dan niet en neem contact met onderstaande personen, zij geven u vrijblijvend alle informatie over deze nieuwe dienstverlening.

Info:
LDC ’t Paviljoentje – wenke.peetroons@ocmwspl.be
Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek  02 377 03 55
LDC Het Negenhof – els.aerts@ocmwspl.be
Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw  02 332 59 53

Centrumcoördinator: Karin Poldervaart  02 377 03 55  karin.poldervaart@ocmwspl.be