oproep gemeentebestuur: Samenleven in Ruisbroek

RUISBROEK: – Op 31 januari 2011 besliste het college van burgemeester en schepenen om een buurtwerking uit de grond te stampen in Ruisbroek. De inwoners van Ruisbroek trekken immers al jaren aan de alarmbel: mensen kennen elkaar niet meer, het verenigingsleven ligt helemaal stil, er zou weer wat meer leven mogen komen in Ruisbroek.

Daarom doet het gemeentebestuur deze eerste stap. “We willen jullie mening horen: hoe kunnen we deze buurtwerking concreet vorm geven?”

  • Wie wil meewerken om een activiteitenaanbod uit de grond te stampen?
  • Welke activiteiten zijn het meest in trek?
  • Wanneer en waar organiseren we de activiteiten?

Wil u ons helpen om van start te kunnen gaan, vul de online vragenlijst in vóór 5 april 2011.

Voor verdere informatie kan u steeds contact opnemen met Isabelle Vanderhaegen.
02 371 63 27 isabelle.vanderhaegen@sint-pieters-leeuw.be
Bedankt voor uw medewerking!

Speelpleinwerking zoekt m/v… met speeltalent

SINT-PIETERS-LEEUW: – De jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw is op zoek naar gemotiveerde animatoren voor de SPEELPLEINWERKING (kinderen van 2,5 tot 12 jaar) in juli en augustus (van 4 tot 15 juli en van 25 juli tot 19 augustus 2011).

Wat kan een animator?
Activiteiten begeleiden en animeren
Nemen van initiatief en verantwoordelijkheid
Inlevingsvermogen hebben
Meespelen
Afspraken naleven
Teamplayer zijn en kunnen samenwerken
Organiseren van een dagelijks goed uitgewerkt programma
Respect hebben voor materiaal en mede-animatoren

Wij bieden jou:
Fenomenale en leerrijke ervaring – Uitdagingen – Nieuwe kennissen en vrienden

Wat je zeker moet weten:
We zijn op zoek naar jongeren vanaf 17 jaar om tijdens de zomervakantie als animator of hoofdanimator op het speelplein te staan. Ons speelplein is veel meer dan zomaar wat oppassen!! We hechten veel belang aan de kwaliteit. We doen dit door de activiteiten zoveel mogelijk aan te passen aan de verschillende leeftijdsgroepen, door te investeren in duurzaam materiaal, door de verscheidenheid in het activiteitenaanbod en door goed gevormde animatoren. Daarom bevelen wij jou ten sterkste aan een cursus van animator in het jeugdwerk bij een erkende organisatie te volgen.

Je krijgt volgende vergoeding:
Animator met brevet10,16 euro / uur  –  Animator zonder brevet30,82 euro / dag

Overtuigd?
Stuur het ingevulde kandidatuurformulier zo snel mogelijk op naar de jeugddienst (Lotstraat 6) of naar het gemeentehuis (Pastorijstraat 21). Of vul het online in via: www.sint-pieters-leeuw.be/animatoren.
Formulieren moeten binnen zijn voor 15 mei!
Voor vragen of info kan je terecht bij Marleen Van Roy – 02/370 28 86 – speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be

Voorbereidingsdagen:

Op 23 april(13u – 17u) en op 21 mei (9u – 13u) zijn er voorbereidingsdagen. Je bent hierop zeker welkom om:
– De andere animatoren al wat beter te leren kennen
– Eens te komen kijken en kennis te maken met de speelpleinwerking
– Toffe en interessante workshops te volgen

daders bankkaart diefstal gevat

SINT-PIETERS-LEEUW: – Lokale recherche van Sint-Pieters-Leeuw vat daders bankkaart diefstal.

Op eind januari 2011 werd er een diefstal van een portefeuille gepleegd in een horecazaak langsheen de Bergensesteenweg te Sint-Pieters-Leeuw. De daders gebruikten de bankkaart die in de portefeuille zat om op diverse plaatsen geld af te halen in banken. Tevens werd de gestolen bankkaart gebruikt voor de betaling van maaltijden en dranken in een restuarant. Deze week kon de lokale recherche van Sint-Pieters-Leeuw de daders aan de hand van videobeelden genomen door het veiligheidssysteem van de banken identificeren. De daders bleken vier minderjarigen uit de regio te zijn die regelmatig de horecazaak bezochten. Ze gingen over tot bekentenissen en waren akkoord het slachtoffer te vergoeden. De minderjarigen zullen eerstdaags voor de Jeugdrechter moeten verschijnen.

Het geld kon enkel worden afgehaald om reden dat het slachtoffer zijn geboortedatum gebruikte als code voor zijn bankkaart. Dergelijke codes zijn te vermijden daar ze door daders van diefstallen als eerste worden geprobeerd om geld af te halen.

Meer info :  http://www.lokalepolitie.be/5414/

agenda: Leeuwse Week van de Opvoeding

SINT-PIETERS-LEEUW: – Van 21 maart tot en met 25 maart worden in Sint-Pieters-Leeuw diverse activiteiten rond opvoeding en gezondheid georganiseerd. Alle ouders zijn welkom, volledig gratis. Deze Leeuwse Week van de Opvoeding is een initiatief van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), in samenwerking met het Centrum voor het Jonge Kind en het provinciebestuur.

  • In elke lagere school wordt een opvoedingskast geplaatst, waar ouders informatie vinden over alle mogelijke opvoedingsonderwerpen.
  • In de hoofdbibliotheek worden in de volwassenenafdeling op het gelijkvloers de boeken rond opvoeding in de kijker gezet. Klik hier voor een voorsmaakje.
  • Drie informatieavonden rond verschillende opvoedkundige thema’s staan open voor ouders van binnen en buiten de gemeente.

Informatieavond: grenzen stellen.
Maandag 21 maart 2011 om 19.30 uur in zaal De Merselborre te Vlezenbeek.

“Samia (3 jaar) loopt steeds van tafel. Als ik haar vraag om aan tafel te komen lacht ze en loopt ze verder weg.”
“Liesje (5 jaar) wil nooit haar speelgoed opruimen. Ik mag alles zeggen en doen, het haalt niets uit.”
“Afspraken maken met Tom (10 jaar) lukt niet. Elke dag is het geruzie en gekibbel. Als ik hem straf, lacht hij er gewoon mee.”

Tijdens deze bijeenkomst hebben we aandacht voor het belang van regels en grenzen. Hoe zorgen we voor duidelijke regels en grenzen en hoe brengen we deze over naar onze kinderen? Hoe verbieden we iets en wat als onze kinderen ons verbod niet respecteren? De thema’s straffen, apart zetten en negeren worden hierbij besproken. Als afsluiter bespreken we het belang van belonen. Deze avond is er voor ouders van peuters, kleuters en kinderen uit de lagere school.

Inschrijven noodzakelijk via kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be of 02 378 25 27

Informatieavond: gehooschade.
Dinsdag 22 maart 2011 om 20.00 uur in jeugdcentrum Laekelinde te Sint-Pieters-Leeuw.

Een infoavond waar niet met het vingertje gewezen wordt, waar je wel uitleg krijgt over wat gehoorschade juist is, hoe je dit oploopt, wat de gevolgen zijn en hoe je jezelf kan beschermen. Als slot worden de verschillende oordoppen die op de markt te verkrijgen zijn objectief besproken. Iedereen welkom!
Een organisatie van de jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw en de jeugddienst Vlaams Brabant.

Inschrijven noodzakelijk via kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be of 02 378 25 27.

Informatieavond: multimedia en kinderen.
Donderdag 24 maart 2011 om 19.30 uur in zaal De Merselborre te Vlezenbeek.

“Mijn dochter Emma stootte tijdens het surfen op choquerende beelden. Is dit te voorkomen en hoe bespreek ik dit het best met haar?
“Mijn dochter chat regelmatig. Onlangs kregen we opeens telefoon van een jongen met wie ze de dag ervoor aan het chatten was … Hoe gaan we hier als ouders best mee om?”
Multimedia wordt een steeds groter deel van het leven van kinderen. Aan deze nieuwe media zijn voordelen verbonden maar ook heel wat gevaren. Tijdens deze informatieavond nemen we enkele media onder de loep. We bespreken hoe je kinderen kan begeleiden bij het surfen, e-mailen, chatten, het gebruik maken van sociale netwerksites, videosites, …
Deze avond is er voor ouders en opvoeders van kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Inschrijven noodzakelijk via kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be of 02 378 25 27.


WAT is het LOK?
Het LOK staat voor de gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang en groepeert alle aanbieders van opvang (voorschoolse opvang, jeugddienst, scholen, buitenschoolse opvang) en vertegenwoordigers van de gebruikers van deze opvang (Gezinsbond, ouderraden, OCMW). Tijdens hun vergaderingen (tweemaal per jaar) volgen zij de realisatie van het beleidsplan kinderopvang op de voet op en adviseren zij het gemeentebestuur over nieuwe opvanginitiatieven.

Wat doet het Centrum voor het Jonge Kind?
Het CJK wil een antwoord geven op alle opvoedingsvragen en -bezorgdheden. De medewerkers zoeken, samen met ouders, naar het meest gepaste aanbod in antwoord en vraag. Dit kan via informatie, adviesgesprekken en thuisbegeleiding. Ook worden voor kinderen gratis trainingen aangeboden rond sociale vaardigheden. Jongeren in moeilijke thuissituaties kunnen er bovendien in dag- en nachtopvang terecht. Het CJK werkt voor de hele regio Brussel – Halle – Vilvoorde. Ouders kunnen vrijblijvend contact opnemen met het CJK via 02 424 22 20 of via preventie@centrumjongekind.be.

62 bewoners WZC Sint-Antonius verhuisd naar nieuw gebouw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Nu de eerste vleugel van het nieuwe woon-en zorgcentrum Sint-Antonius v.z.w. klaar is, zijn er reeds 62 bewoners verhuisd.


Vanaf de maand mei begint men het tweede deel van het nieuwe woon- en verzorgingscentrum te bouwen. Deze fase omvat een nieuwe keuken, een polyvalente zaal, 24serviceflats en een dagcentrum voor 15 mensen.
Het zal nog zo’n twee jaar duren voor alle bewoners in hun nieuwe, moderne kamers zitten.

De senioren die net verhuisd zijn, spreken alvast vol lof over hun nieuwe kamers. De ruime kamers beschikken dan ook over nieuwe bedden, een flatscreen, een internetaansluiting, een koelkast en een moderne badkamer.
De bewoners eten ook niet meer allen samen in een grote refter, in de plaats daarvan werd er voor elke zestien bewoners een aparte living voorzien.
De eerste nachten blijft er evenwel wat extra personeel slapen om eventueel gedesoriënteerde of verwarde personen op te kunnen vangen.