Oproep Parochieraad Jan Ruusbroec

RUISBROEK: – De Parochieraad Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw heeft dit jaar twee feest momenten waarop ze hun werking willen open breken naar gans de gemeenschap van Ruisbroek, naar iedereen die hier woont, werkt, leeft en “passeert”.

• Opening van het parochiesecretariaat in de Gieterijstraat nr 11 op zondag 12 juni 2011 (Pinksteren).
• Feest van Jan Ruusbroec op zondag 4 december 2011.

Wat de opening van het parochiesecretariaat betreft zouden we deze gebeurtenis willen aangrijpen om aan elke vereniging/instelling/organisatie de gelegenheid te geven om zich aan een ruim publiek kenbaar te maken. Dit kan door het beschikbaar stellen van flyers maar ook door u actief voor te stellen (bv. demonstratie van de turnkring of kleuterdansje of …) Er zijn mogelijkheden genoeg om van deze dag echt een dag van gans onze leefgemeenschap te maken.
Indien uw vereniging of organisatie hier een steentje wil bijdragen, graag een seintje aan Kris Van Laethem kris.vanlaethem@vlaamsbrabnt.be of 0495/26.51.27

Feest van Jan Ruusbroec, zondag 4 december in de kerk.
We hebben reeds bekomen dat er een unieke fototentoonstelling in de kerk zal zijn onder de noemer “sporen van devotie”. Verder is er de traditionele receptie na de eucharistievering. Maar ook aan deze dag willen we meer glans geven, méér mensen betrekken zodat die dag een echt feest
wordt voor/van alle mensen die “Jan Ruusbroec” genegen zijn. Indien u of iemand vanuit uw vereniging/organisatie wenst te brainstormen hoe we meer luister en glans kunnen geven aan deze feestdag, gelieve dan contact op te nemen met Georgette Van Den Steen-Bosmans (de koster), Kleine Brugstraat 29 te 1601 Ruisbroek.

We hopen van ganser harte dat beide dagen echte feestdagen mogen worden voor Ruisbroek. En dit kan enkel door de inzet, creativiteit en medewerking van heel veel vrijwilligers. We rekenen ook op U!

u kan steeds uw ideeën en suggesties doormailen naar:
Kris Van Laethem, Voorzitter Parochieraad – Bronstraat 20 kris.vanlaethem@vlaamsbrabant.be
Patricia Defossez, Secretaris Parochieraad – Gieterijstraat 4 pdefossez@skynet.be