Provincie geeft zakwoordenboekje voor anderstalige ouders uit

VLAAMS-BRABANT: – Om de nood aan communicatie over kinderen bij anderstalige ouders te lenigen, hebben de provincie Vlaams-Brabant en Kind & Gezin een ’taaloverlevingskit’ uitgegeven.
Het kleine zakwoordenboekje werd vandaag in Dilbeek voorgesteld.

Het is een zakwoordenboekje dat bedoeld is als eerste hulp bij een gesprek over kind en ouders.
Daarnaast geeft het handige boekje vol woordenschat een aanzet om deze ouders kennis te laten maken met het Nederlands.

Het is geen encyclopedie maar een handig en compact boekje om in de hand- of luiertas te bewaren“, aldus Elke Zelderloo, gedeputeerde van Vlaams karakter. “Daarnaast willen we anderstaligen kennis laten maken met taal. Meertaligheid is de basis voor integratie en een troef voor tewerkstelling“.

De zakwoordenboekjes worden verdeeld via de consultatiebureaus van Kind & Gezin, het Huis van het Nederlands, vzw ‘de Rand’ of kunnen gratis aangevraagd worden bij de cel Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant.

OCMW neemt beslissing over de (lig)dagprijs voor het nieuwe woonzorgcentrum Zilverlinde

ZUUN: – Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw heeft op 20 januari 2011 beslist om de ligdagprijs in het nieuwe woonzorgcentrum (WZC) Zilverlinde vast te leggen op 58 euro per dag.
De nieuwe dagprijs zal gelden vanaf de verhuis in het najaar van 2011, dit voor nieuwe bewoners en bewoners die zich na 1 februari 2011 inschrijven op de wachtlijst.

Patrick Bosmans, Secretaris OCMW Sint-Pieters-Leeuw deelt in een perstekst mee:

Voor de huidige bewoners van het WZC Wilgenhof heeft het OCMW beslist om na de verhuis de dagprijs vast te bepalen op 45 euro per dag. Vanaf dan wordt een overgangsperiode van 18 maanden voorzien. In die 18 maanden zal de dagprijs voor de huidige bewoners met 5 euro per dag verhogen per semester, totdat de dagprijs dezelfde is voor alle bewoners.

Ten opzichte van de huidige dagprijs van 37,97 euro per dag betekent dit een grote verhoging. Het OCMW is genoodzaakt om de dagprijs zo sterk te laten stijgen om het project voor Sint-Pieters-Leeuw op lange termijn leefbaar te houden.

De verhoging valt in vergelijking met de huidige dagprijs van 37,97 euro hoog uit omdat het OCMW de voorbije jaren heeft gekozen om de dagprijs in WZC Wilgenhof op hetzelfde niveau te houden. Zo bedroeg de dagprijs tien jaar geleden al 1 250 BEF of 30,99 euro. De huidige dagprijs is geen realistische weerspiegeling van de echte kosten die het uitbaten van een woonzorgcentrum voor het OCMW met zich meebrengt.

Rekening houdend met de enorme kosten voor een nieuwbouwproject, de strengere normen voor woonzorgcentra o.m. op het vlak van de brandveiligheid, de ergonomische eisen, de personeelsbezetting en de voedselhygiënewetgeving is een dagprijs van 58 euro onvermijdelijk. De subsidies die het OCMW voor het bouwen van het nieuwe WZC ontvangt bleven ongewijzigd. Zo moest het OCMW door allerlei reglementen en voorschriften voor en tijdens de bouw wijzigingen doorvoeren. Deze veroorzaakten meer dan 500 000 euro extra kosten zonder dat hier extra ontvangsten of toelagen tegenover stonden.

Het OCMW heeft gekozen voor een ligdagprijs waarvan het bedrag niet sterk afwijkt van vergelijkbare nieuwe woonzorgcentra in de regio en waarin nagenoeg alle kosten inbegrepen zijn.

Wil het OCMW het aanbod aan rusthuisbedden in onze gemeente garanderen zonder grote verhogingen van het werkingstekort, dan is een aanzienlijke stijging van de ligdagprijs noodzakelijk.

Het is nog belangrijk om in gedachten te houden dat het OCMW in hoofde van zijn algemene opdracht het tekort bijpast voor alle bewoners van Sint-Pieters-Leeuw die niet over voldoende eigen middelen beschikken.

OCMW Sint-Pieters-Leeuw
Fabriekstraat 1 A te Ruisbroek.
tel. 02 371 03 40
www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

Dikke-truiendag 2011

VLAANDEREN: – MOS (Milieuzorg Op School) en Ecocampus (Milieuzorg in het hoger onderwijs) roepen iedereen op om vandaag woensdag 16 februari 2011 deel te nemen aan de zevende editie van de Dikke-truiendag.

De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die ook daarna op een structurele wijze aangehouden kunnen worden.
Verstandig omspringen met energie is een grote stap in de strijd tegen het verhoogde broeikaseffect en de daaraan gekoppelde verandering van het klimaat.

Zo zullen vandaag heel wat Leeuwse scholen bijvoorbeeld  de verwarming enkele graadjes lager zetten.

Meer info: www.lne.be/campagnes/dikke-truiendag