Agressie tegenover politie tijdens verkeerscontrole – 1 persoon gearresteerd

SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagnamiddag voerde de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw een actie gericht naar rondtrekkende dadergroepen.

Tijdens een controle van een voertuig langsheen de Bergensesteenweg werd in een personenwagen een persoon aangetroffen dewelke geseind stond voor een gerechtelijk dossier. Wanneer betrokkene hierom verzocht werd de politie te volgen voor verder onderzoek naar het commissariaat ontstond er verbale agressie dewelke vervolgens escaleerde naar fysieke agressie tegenover de politieinspecteurs door een andere inzittende, broer van de geseinde persoon.

Twee politieinspecteurs werden  tijdens deze tussenkomst licht gekwetst; één inspecteur liep verwondigen op aan de knie en is enkele dagen werkonbekwaam.

De dader, een 21-jarige manspersoon uit Sint-Jans-Molenbeek werd heden ter beschikking van het parket gesteld.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Provincie voor omvorming verlaten fabriekspanden Wittouck

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan Wittouck van Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd.

Met het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Wittouck’ wil de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de verlaten fabriekspanden omvormen naar nieuwe eigentijdse woonvormen.
We kiezen resoluut voor het hergebruik van leegstaande bedrijfspanden voor woningen. Dat is een uitstekend middel om stedelijk weefsel te verdichten“, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.”In dit project wordt ook duidelijk rekening gehouden met de noden van jonge en kleine gezinnen en senioren“.

Met dit plan blijft de architecturale vormgeving, vooral van de constructiehal met neoklassieke vormkenmerken en een zekere grandeur, behouden.
De industriële gebouwen zijn ook waardevolle getuigen van het negentiende eeuwse industriële patrimonium van Sint-Pieters-Leeuw.
Door de omvorming naar woongelegenheden kan men de industriële erfenis van de familie Wittouck bewaren“, besluit gedeputeerde Julien Dekeyser.