agenda: Wees lief voor je voeten

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op dinsdag 1 februari om 19.30 uur organiseert KAV Rink een uiteenzetting over onze voeten.

Podologe Karlien Lemaire geeft een uiteenzetting over onze voeten. Zij leert ons onze voeten zo goed mogelijk te verzorgen en wat te doen met voetklachten.

Prijs: niet-leden 2 euro, leden gratis
In het Parochiecentrum Sint-Pieters-Leeuw (Rink)
René Balléstraat 6 te Sint-Pieters-Leeuw
Contact: Chris Vellemans 02 378 39 64 chris.vellemans@gmail.com

De Vlaamse Regering investeert tien miljoen euro extra in Vlabinvest

VLAANDEREN / DE RAND: – De Vlaamse Regering investeert tien miljoen euro extra in Vlabinvest, een investeringsfonds dat Vlaamse gezinnen uit de Vlaamse Rand rond Brussel de kans geeft om in eigen streek te blijven wonen. Dat bevestigde Vlaams minister van Vlaamse Rand Geert Bourgeois vandaag op een actuele vraag van Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA).

Wonen in eigen streek wordt steeds moeilijker voor jonge mensen. Dat blijkt uit een studie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Specifiek voor wie in de Vlaamse Rand een betaalbare woning wil kopen of bouwen, wordt dat bijna onmogelijk. Als gevolg van de immigratie van kapitaalkrachtige EU-werknemers en goed verdienende Franstalige gezinnen, is bouwgrond in de regio de laatste jaren tot drie keer zo duur geworden. Op die manier worden de sociale en demografische problemen van de Vlaamse Rand in de hand gewerkt.

Met de extra middelen die Vlabinvest nu krijgt, werkt het investeringsfonds woonprojecten uit op strategisch aangekochte gronden. Deze woningen kunnen aan een betaalbare prijs worden gehuurd of gekocht door mensen uit de middenklasse die een band met de streek kunnen aantonen.

Mark Demesmaeker reageert positief op het antwoord van minister Bourgeois. “De Vlaamse Rand valt steeds meer ten prooi aan sociale verdringing en ontnederlandsing. Vlabinvest is een mooi instrument dat mensen de kans geeft in eigen streek te blijven wonen. Dankzij deze injectie van extra middelen kan Vlabinvest zijn taak verder waarmaken.”

Als voorzitter van de Commissie Brussel en Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement hoopt Mark Demesmaeker dat de Vlaamse Regering Vlabinvest ook in de toekomst voldoende financiële zuurstof zal blijven geven.

Meerinfo over Vlabinvest: www.vlabinvest.be

Alcohol- en snelheidscontroles in Vlaams-Brabant in februari 2011

VLAAMS-BRABANT: – In februari 2011 controleren de lokale en federale politiediensten in Vlaams-Brabant op rijden onder invloed en op overdreven of onaangepaste snelheid.
Deze controles moeten leiden tot minder en minder ernstige verkeersongevallen.

 
Deze controles zijn een onderdeel van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur“, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “Nog te veel verkeersongevallen worden veroorzaakt door chauffeurs die rijden onder invloed van alcohol. Snelheid is bovendien een niet te onderschatten ongevalsfactor. Eén op drie verkeersongevallen is te wijten aan overdreven of onaangepaste snelheid. Te snel rijden verhoogt het risico op een ernstig of dodelijk ongeval”.
 
Resultaten controles in Vlaams-Brabant in 2010
In februari, april, juni, september, oktober en december 2010 hielden de lokale en federale politiediensten in Vlaams-Brabant, op vraag van de provincie, controles op rijden onder invloed .
De politiediensten controleerden niet alleen op rijden onder invloed. Ook andere thema’s kwamen aan bod, zoals onaangepaste of overdreven snelheid, leerlingenvervoer en zwaar vervoer en gordeldracht.
 
Vorig jaar verrichtten de politiediensten in onze provincie gedurende 2.157 uren controles op rijden onder invloed“, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “De politiediensten lieten 25.654 chauffeurs blazen om na te gaan of er sprake was van strafbare alcoholintoxicatie. Voor 920 chauffeurs was dat het geval, dat is 3,6 % van het totaal aantal gecontroleerde personen“.
 
Door deze controles hebben 92 chauffeurs hun rijbewijs onmiddellijk moeten inleveren.
 
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/verkeersveiligheid