690 leerlingen spelen scrabble

VLEZENBEEK: – In de Merselborre spelen deze en volgende week 690 leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar van de verschillende scholen van Sint-Pieters-Leeuw samen het gezelschapsspel Scrabble.

Vandaag waren de leerlingen van het 4de leerjaar aan de beurt.
Voor hen was het de eerste keer dat ze deelnamen aan het Scholen Scrabbeltoernooi. Ze kregen dan ook van scrabble grootmeester Huub Moonen en Cultuurfunctionaris Denis Deneulin de spelregels nog eens uitgelegd.
Daarna pijnigden alle vierdeklassers hun hersenen om zoveel mogelijk woorden te vinden onder begeleiding van de leerkrachten. Terwijl Huub Moonen hen aanmoedigde om te zoeken naar lange woorden om op het spelbord neer te leggen.

De scrabble rage in Sint-Pieters-Leeuw begon zo’n achtien jaar geleden toen de werkgroep De Vrede af en toe een scrabbleavond organiseerde.
Het cultuurcentrum Coloma speelde op de trend in en lanceerde een scrabbletornooi voor scholen, gekoppeld aan een tornooi voor volwassenen.
Al snel ontstond hieruit een echte Coloma scrabbleclub die regelmatig aan tornooien meedoet.

Op 28 januari 2011 om 19 uur is iedereen welkom voor het Scrabbel-avondtoernooi.
Die avond kan iedereen spelen in de Merselborre, gelegenheidsspelers professionelen, families en anderstaligen.
5 euro inschrijvingsgeld per persoon of 7,5 euro per gezin.
Meer info: 02 371 63 08/09 of cultuur@sint-pieters-leeuw.be

Mogelijk nieuw shoppingcentrum op oude carrefour site

NEGENMANNEKE: – Op de locatie van de vroegere Carrefour in Sint-Pieters-Leeuw komt mogelijk een nieuw shoppingcentrum.

De eigenaar van het gebouw Redevko heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om het gebouw op te splitsen in kleinere winkels. “De gemeente wil de aanvraag eerst grondig bestuderen, maar is het idee niet ongenegen“, zegt schepen van Economie Kathleen D’Herde.
” Er is een dossier ingediend bij ruimtelijke ordening en daar zal ook een mobiliteitsplan aan vast hangen.
Natuurlijk kan dergelijke site niet leeg blijven staan. Dat is niet goed voor de omgeving en voor de leefbaarheid in Negenmanneke.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Martin Schoukens zegt dat de  gemeente van plan is om binnenkort voor de hele Carrefoursite de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan op te starten. Dit plan moet bepalen wat in de toekomst in deze zone kan en wat niet.

De bedoeling is dat een deel van het oude Carrefour gebouw wordt gesloopt en dat er een nieuwbouw zou bijkomen. Daarbij daalt de handelsoppervlakte wel van 29.600 naar 27.200 vierkante meter.

Op de site is momenteel alleen nog een optiekwinkel open. Daar zouden zeker acht winkels bijkomen waaronder al zeker een Kledingswinkel van L&L en schoenenwinkel Avance.


Op de MER website kan je onderstaande info vinden over dit project:
8 september 2010: Ontheffing type MER voor – Nieuwbouw en verbouwing v/e retailpark te Sint-Pieters-Leeuw
www.mervlaanderen.be/uploads/nthbsl1770.pdf

laureaten in de Kunstacademie van Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Drie  leerlingen uit de kinderateliers van de Kunstacademie van Sint-Pieters-Leeuw werden verkozen tot laureaten in de Erasmus teken & schilderwedstrijd, georganiseerd door het Erasmusmuseum te Anderlecht.

Juf Aagje won tevens met haar klas de 1ste prijs in de ‘klassenwedstrijd’.

De winnende klas ontvangt een gratis rondleiding door de conservator Alexandre Vanautgaerden en de kinderen met de mooiste tekeningen ontvangen een prijs.
De mooiste tekeningen zullen eveneens in het museum worden tentoongesteld van 25 tot 30 januari 2011 direct na de tentoonstelling « Portretten van Erasmus ».

Meer info: www.erasmushouse.museum/Public/Page.php?ID=4&language=dut

Inrichtingsschets speelterrein Vorstsesteenweg voorgesteld

RUISBROEK: – Woensdagavond werd in ‘Atelier 1601’ aan de jongeren en buurtbewoners de plannen voorgesteld voor de nieuwe inrichting van het speelterrein aan de Vorstesteenweg.

Jeugdschepen Kathleen D’Herde, Francis Vaningelgem van Kind & Samenleving vzw en jongeren uit Ruisbroek.

Jeugdschepen Kathleen D’Herde vertelde wat het voorbije jaar allemaal aan deze avond was voorafgegaan. Zo leefde bij de Ruisbroekse jeugd de vraag om een degelijke dagelijkse buiten speelruimte te hebben. De jeugdschepen had hier oren naar en de gemeente diende een project in bij de Provincie. Van de provincie kreeg men echter te horen dat het plan niet technisch genoeg was ondersteund. Men zei ons dat de gemeente zich niet genoeg bevraagd had. Hiervoor bracht de provincie de gemeente in contact met Francis Vaningelgem van Kind & Samenleving vzw.
Daarna werd er constructief samengewerkt aan het project.

Francis Vaningelgem van Kind & Samenleving vzw: “ We zijn bij de mensen uit Ruisbroek zelf gaan luisteren. Zo zijn we naar twee scholen gegaan Jan van Ruisbroek en de Wegwijzer om aan de kinderen te vragen wat ze doen in Ruisbroek en wat ze zouden willen. Het zelfde deden we bij de jongeren van Atelier 1601. Ook met de stuurgroep met name de jeugddienst, sportdienst, technische dienst,.. zaten we samen.
Daaruit ontstond een bundel met wat we konden doen met richtlijnen voor alle speelterreinen in Ruisbroek. Alles ineens aanpakken is onmogelijk. Als belangrijkste speelterrein kwam het speelterrein aan de Vorstesteenweg naar voor. Maar dit terrein voldeed volgens de verschillende leeftijdscategorieën niet meer en mocht dringend aangepakt worden”.

Er werd een studie gehouden over het terrein bij kinderen, tieners en ouders.
KINDEREN:
– Voor de kinderen was het een gekend terrein, ze spelen in het bos en op het gras maar vinden het terrein te hobbelig om voetbal te spelen. Dat de honden op het hele terrein hun behoefte doen stoort hen heel erg evenals het vandalisme.
TIENERS:
– Ook bij hen zijn de honden uitwerpselen een groot probleem.
– graag zagen zij dat er voor de kleine kinderen een aparte speeltuin voorzien wordt.
VOLWASSENEN:
– Men kan er alleen bij echt goed weer terecht. Anders staan er veel plassen. Water.
En ook hen storen de honden.

Francis Vaningelgem van Kind & Samenleving vzw: “ Hierdoor waren de eerste conclusies snel gemaakt. De Vorstesteenweg was het belangrijkste speelterrein , het moet een echte plek voor de buurtbewoners worden, het honden probleem moet aangepakt worden en het bosje moet verbetert worden.”

De Inrichtingsschets van speelterrein Vorstsesteenweg voorziet op dit moment volgende zones.

– Het bos achter het beekje wordt een avontuurlijke speelzone. Aan de beek komt een brug met leuningen om het bos te betreden. Doorheen het bos slingert een houtsnipper weg. Langs het pad worden extra boomstamconstructies geplaatst om op te spelen. Achter het bos komt een lange afgebakende honden loopzone. Omheind zodat honden baasjes indien ze het willen hun hond er zelf even los kunnen laten lopen.
– Aan het grasveld links komt een speelzone voor de kleinere kinderen. Met op houtschors geplaatste speeltuigen. En enkele bankjes voor de ouders. Afgebakend met een haag langs de straatzijde zodat de kinderen niet per ongeluk op straat geraken. En een afsluiting (vermoedelijk uit hout) aan de zijde van het beekje.
– Naast deze zone komt ook een klein soort buurt-pleintje.
– In het midden van het terrein komen 2 heuvels met grote keien om op te spelen en ravotten. Aangevuld met een klimnet toren.
– Rechts op het terrein wordt een voetbalveldje voorzien met daarnaast een lange betonnen bank om te supporteren of een babbeltje te doen.
De plannen die nu op tafel liggen zijn voorstellen en nog niet definitief uitgewerkt.
2011 mag dus beschouwd worden als een planningsjaar ook al qua subsidie aanvraag.
Wel zullen vermoedelijk reeds dit jaar de drainage werkzaamheden starten en de eerste groeninrichtingen gebeuren.
Het echte invullen van de speelzones met speeltuigen zal dan in 2012 gebeuren.

De inrichting van het speelterrein aan de Vorstsesteenweg in Ruisbroek werd wel al goedgekeurd op het college van 10 januari 2011.

Tijdens de vragenronde kwamen reeds enkele vragen bij de plannen.
De tieners zijn nog steeds vragende partij van een verhard voetbalterrein in Ruisbroek.
Om dit te realiseren op het speelterrein aan de Vorstesteenweg zal het kostenplaatje waarschijnlijk te duur zijn.
Over het de vraag naar een verhard terrein werd reeds door de gemeente ook contact opgenomen met de NMBS om eventueel aan het stationsplein in Ruisbroek een ‘cage-voetbalplein’ te installeren . Maar op dit moment denkt de NMBS hier niet positief over.
Men vermoed wel dat als het terrein aan de Vorstesteenweg gedraineerd is het terrein niet meer bedekt zal zijn met plassen en er dus goed gevoetbald kan worden.
De jongeren dachten ook reeds voorruit en vroegen of het geen problemen ging geven als ze met hun fietsen over de graszone tot aan het voetbalveld zouden rijden (nvdr. Ze laten hun fiets liever niet onbeheerd aan de ingang staan). En stelden de vraag of er geen padje moest voorzien worden.
Ze kregen als antwoord dat het de bedoeling is om in de hele speelterreinzone alles zo groen mogelijk te houden. Dus een pad wordt in eerste instantie niet voorzien. Maar moest op termijn blijken dat er veel schade is aan de graszone, kan het nog aangepast worden.

Tijdens nog enkele vraagjes maakten de planmakers ook duidelijk dat2012 niet het einde van het project is. Ook de jaren daarna kan het speelterrein evolueren en kunnen er nog nieuwe zaken bijkomen.