Stand van zaken wateroverlast Vlaams-Brabant 23 uur

VLAAMS-BRABANT: – Naar aanleiding van de wateroverlast in enkele gemeenten van Vlaams-Brabant heeft provinciegouverneur De Witte vanavond om 22 uur een tweede coördinatievergadering gehouden in het Provinciaal Crisiscentrum.

Op deze vergadering waren naast vertegenwoordigers van de betrokken brandweerkorpsen, civiele bescherming, ook de beheerders van de waterlopen aanwezig. Tijdens de vergadering werd een stand van zaken opgemaakt van de situatie in Vlaams-Brabant.

– Het water van de Demer werd en wordt opgevangen in de wachtbekkens van Webbekom en Schulen. Hierdoor werden problemen stroomafwaarts vermeden. Wat de Demer, de Motte en de Winge betreft, worden geen problemen verwacht voor deze nacht of morgen.

– De Velpe moet nauwlettend in de gaten worden gehouden. Het waterpeil is kritiek en er blijft een dreiging voor Halen.

– De Zenne bereikte in de loop van de dag een kritiek peil, maar zakt nu en nergens dreigt overstromingsgevaar. Overtollig water wordt opgevangen in het kanaal Brussel-Charleroi.

– De toestand in Herne en Galmaarden, gelegen naast de rivier De Mark blijft zorgwekkend. In beide gemeenten trad het gemeentelijk rampenplan in werking. In het centrum van Herne liepen eerder op de dag de kelders van een 15-tal woningen onder water. Ook in Galmaarden is het overstromingsgevaar niet geweken.

– In Liedekerke pompt civiele bescherming in het industriepark Begijnenmeers vanuit de Bellebeek over naar de Dender.

De problemen zijn tot nu toe niet te vergelijken met de wateroverlast van november vorig jaar. De betrokken gemeentebesturen hebben gisteren en vandaag de nodige preventieve maatregelen getroffen om hun bevolking te vrijwaren van de wateroverlast. Zij kunnen hiervoor een beroep doen op brandweer en civiele bescherming.

De provinciale rampenfase wordt niet afgekondigd.

Wateroverlast in Sint-Pieters-Leeuw op donderdag 13 januari 2011

SINT-PIETERS-LEEUW: – In Sint-Pieters-Leeuw zijn de problemen onder controle gebleven. Dit wellicht ook als gevolg dat de gemeente en de technische diensten sinds woensdag de nodige voorzorgen zijn blijven nemen.

Burgemeester Lieve Vanlinthout : ” Daarbij is onze aandacht blijvend uitgegaan naar Ruisbroek, de grens met Beersel en de omgeving van de Zuunbeek.

De ganse dag volgde een ploeg van de Technische dienst de waterstanden op en bleef er ook iemand ter plaatse om de duiker van het kanaal met de Zuunbeek in ‘t oog te houden, teneinde hem volledig vrij te kunnen houden. Ook de politie ging de ganse dag polshoogte nemen op de verschillende kritieke punten.

Wel dreigde het water van de Molenbeek in Oudenaken in de loop van de namiddag en avond, zoals dat op 13 november 2010 het geval was, opnieuw buiten haar oevers te treden en binnen te dringen in de woningen van de verkaveling Hazeveld.”

Burgemeester Lieve Vanlinthout : ” Ook bleef het waterpeil van de Zuunbeek de ganse dag erg hoog, waardoor het op een bepaald moment ter hoogte van de onderdoorgang van het kanaal, vanwaar het water in de Zenne terechtkomt, kritiek werd. Vandaar dat we om 16.45 uur aan de NV Waterwegen en Zeekanaal de toelating vroegen voor het rechtstreeks overpompen van water van de Zuunbeek in het kanaal. We gingen er van uit dat dit een positieve invloed kon hebben om dreigende wateroverlast in onze gemeente te vermijden of minstens te beperken. Waterwegen en Zeekanaal verwachtte op dat ogenblik echter nog een grote hoeveelheid water via de hogergelegen panden van het kanaal en via het overstort van de Zenne te Lembeek en kon zodoende geen toelating geven om nog bijkomend water in het kanaal te lozen. Evenwel zou W en Z de situatie op de voet volgen en de zaak aankaarten op het overleg met de waterloopbeheerders en de gouverneur donderdagavond om 22u00 op de crisiscel van Vlaams-Brabant.”

Momenteel heeft Sint-Pieters-Leeuw een voorraad van 700 zandzakjes. Vandaag donderdag werden de zandzakjes geleverd op eenvoudige vraag doch mensen die donderdagavond nog zandzakjes willen afhalen kunnen dit in het magazijn in de Topstraat tussen 20.00 en 22.00uur en opnieuw op vrijdag vanaf 7.30 uur.

Burgemeester Lieve Vanlinthout : “Vermits ik de ganse dag alles kon coördineren door rechtstreeks in contact te blijven met Eric Stiens, hoofd van de Technische dienst en Liesbeth Avaux, ambtenaar integrale veiligheid en onze mensen , mede door de ervaring van vorige overstromingen en dreigende wateroverlast, weten wat er van hen verwacht wordt, was het niet nodig het Crisiscomité voor noodplanning samen te roepen.”

Jeugdbeleidsplan Sint-Pieters-Leeuw 2011 – 2013

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van 28 oktober 2010 werd het jeugdbeleidsplan (JBP) 2011 – 2013 goedgekeurd. In dit plan bepaalt het gemeentebestuur wat het de komende drie jaar wil doen voor kinderen en jongeren in onze gemeente. Waar mogen we ons zoal aan verwachten?


TWEE PRIORITEITEN:

Brandveiligheid
Het gemeentebestuur zal het lokale jeugdwerk ondersteuning bieden bij de verbetering van de jeugdlokalen, vooral wat brandveiligheid betreft. Daarnaast zullen jongeren actief in het jeugdwerk ook de kans krijgen een EHBO- of brandbestrijdingscursus te volgen.

Jongerencultuur
Wat jeugdbeleid betreft, werd jongerencultuur als prioriteit vooropgesteld. Vanuit de gemeentelijke jeugddienst zal dit worden ingevuld door:

 • culturele activiteiten voor kinderen en jongeren te organiseren.
 • de organisatie van deze culturele activiteiten te promoten via financiële en logistieke ondersteuning.
 • kinderen en jongerente informeren over bestaande culturele activiteiten en kortingsystemen.
 • de afstand tussen cultuur en kinderen/jongeren maximaal te verkleinen.

  Daarnaast heeft het gemeentebestuur ook de bedoeling om:

  • Het jeugdwerk blijvend te ondersteunen
  • De toegankelijkheid van het jeugdwerk te vergroten
  • Een breed vrijetijdsaanbod te creëren en te ondersteunen voor kinderen en jongeren
  • Kinderen en jongeren inspraak te geven en te laten participeren in het gemeentelijk jeugdbeleid
  • De buitenschoolse kinderopvang verder uit te bouwen
  • Een doordacht speelruimtebeleid te voeren

  Om het volledige JBP te bekijken, klik op onderstaande link:
  www.sint-pieters-leeuw.be/upload/19179694/downloads/jeugdbeleidsplan_GR_20101028.pdf

  Wil je meer informatie omtrent de inhoud van het JBP of wens je een exemplaar toegestuurd te krijgen, neem dan snel contact op met de jeugddienst.

  Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
  02 370 28 80 – jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

  hoog water – UPDATE 15 uur

  SINT-PIETERS-LEEUW: – Door de extra regen van de afgelopen 48 uur is het waterpeil van de rivieren de laatste uren snel gestegen.
  In het Pajottenland zijn in Herne en Galmaarden de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd naar aanleiding van de watersnood.
  De problemen zijn voorlopig wel niet te vergelijken met de wateroverlast van 14 november 2010.


  – Het blijft deze namiddag zwaarbewolkt met regen of motregen. Er worden geen grote neerslaghoeveelheden meer verwacht (1-3 mm).
  Deze nacht nog regenachtig, maar er zijn ook drogere periodes vanuit het zuiden. De neerslagverwachting is 5 mm voor heel Vlaanderen en Wallonië.

  – Langs de Zuunbeek zijn de wachtbekkens te Slesbroek en Volsembroek momenteel aan het vullen. Langs de kleinere, opwaartse zijlopen zijn kritieke overstromingen mogelijk (oa. langs de Molenbeek ter hoogte van de wijk Hazeveld). Ook de Zenne te Lot stijgt momenteel nog zeer licht maar deze zal vanavond terug sterker stijgen. Indien het alarmpeil er overschreden wordt dreigen er kritieke overstromingen in de Denystraat. Verder opwaarts langs de Molenbeek te Beersel zijn eveneens kritieke overstromingen niet uit te sluiten.

  – Langs de Zenne wordt verwacht dat de peilen nog verder gaan stijgen. Vanuit Wallonië blijft 35-40 m³/s toestromen. Overlaat van Lembeek blijft in werking.

  -In Vlaams-Brabant moeten enkele bussen van De Lijn omrijden omdat straten ondergelopen zijn.
  Voor Sint-Pieters-Leeuw is er allen hinder voor het traject op lijn 810, met een lokale omleiding in Vorst (deze lijn rijdt door Ruisbroek).

  noodweer: kanaal Brussel-Charlerloi – coördinatie met Wallonië gevraagd

  SINT/PIETERS-LEEUW / BEERSEL / REGIO:
  – In Sint-Pieters-Leeuw blijft het pijl van de Zuunbeek erg hoog. Maar volgens de voorspellingen op www.overstromingsvoorspeller.be zal het alarmpeil niet bereikt worden (situatie 12.00 uur).

  Er wordt door de technische dienst extra gecontroleerd waar de Zuunbeek overgaat in de Zenne. Als het water daar het alarmpijl bereikt zal  men het water overpompen in het kanaal Brussel-Charlerloi.

  Langs de Zuunbeek is het wachtbekken te Slesbroek momenteel aan het vullen.
  Later op de dag zal ook dat te Volsembroek aangesproken worden. Langs de kleinere, opwaartse zijlopen zijn kritieke overstromingen mogelijk (oa. langs de Molenbeek ter hoogte van de wijk Hazeveld). Ook de Zenne te Lot is sterk aan het stijgen.

  bron: http://www.overstromingsvoorspeller.be

  Volg het waterpeil van de Zuunbeek via onderstaande link:
  www.overstromingsvoorspeller.be/default.aspx?path=NL/Kaarten/PuntDetail&XMLFileArg=HYD-233

  VLAANDEREN: – De voorbije 24 uur is over alle bekkens in Vlaanderen 15 tot 25mm neerslag gevallen. In de loop van de dag wordt het geleidelijk aan droger, maar vanaf vanavond trekt een nieuwe regenzone van west naar oost over het land met neerslaghoeveelheden tot 15mm.  BEERSEL: – Waterpeil Beersel – stand van zaken 11.50 u – coördinatie met Wallonië gevraagd.

  De burgemeester van Beersel heeft met een technische werkgroep overleg gepleegd en ook de NV Zeekanaal was aanwezig.

  1. Kanaal:
  NV Zeekanaal heeft proactief contact genomen met de collega’s beheerders van het kanaal voorbij de taalgrens in Wallonië.
  Uit een onderzoek was gebleken dat aan het sas van Ittre geopereerd werd met valse schuttingen (versassingen), hetgeen betekent dat het volledige sluisvolume volloopt en dan in één maal geloosd. Het gevolg is dat het kanaal stroomopwaarts plots tot het volgende sas 12 cm stijgt. Zo dit driemaal gebeurt loopt het over.
  Het overleg heeft tot gevolg gehad dat de valse schuttingen gestopt werden en het waterpeil op het kanaal onder controle is. De beheerders van het Zeekanaal houden het kanaal op haar laagste peil en bijgevolg is er een reserve van 30 cm in Lembeek en 80 cm in Lot.
  Dank zij de goodwill tussen deze twee diensten kan de watertoevoer bijgestuurd worden.

  Beersel vraagt dat vandaag in de hoorzittingen over de watersnood in het Vlaams parlement de Vlaamse minister-president Kris Peeters en de Vlaamse minister voor de bevaarbare waterlopen (Mw Crevits) en die voor de onbevaarbare waterlopen (mw Schauvliege) en de minister voor ruimtelijke ordening (Mr Muyters), dit aspect mee zouden opnemen in het plan van aanpak van de federale minister Turtelboom.

  Momenteel stroomt de Zenne reeds over in het kanaal (melding 9.45 u).
  Wanneer het water niet dramatisch stijgt in de Zenne is de waterdruk op het kanaal regelbaar en verwacht de beheerder geen dramatische evolutie.

  2. Zenne en zijbeken:
  Op meerdere plaatsen wordt de toestand kritiek. De gemeente Beersel verzorgt een permanente evaluatie. Het wachtbekken op de Molenbeek ten hoogte van de Elsemheid heeft reserve.
  Waar nodig worden de rioolmonden opengezet en de waterslikkers onderhouden. De gemeente beschikt momenteel door toedoen van haar technische diensten reeds over 60 paletten met elk 30 zandzakjes.
  Op de kritieke punten voor mogelijke dreiging of daar waar straten reeds blank staan worden preventief zandzakjes uitgedeeld of geplaatst. De politie heeft op meerdere plaatsen straten afgesloten.

  Met de provinciale dienst voor de waterlopen wordt de toestand van de beken op de voet gevolgd.
  De NMBS werd gewaarschuwd voor mogelijke overstromingen vanuit de Zenne op de spoorlijn.
  De bedrijven worden uitgenodigd tijdig maatregelen te treffen voor het beschermen van hun voorraden.

  Provincie stimuleert dagopvang voor ouderen met subsidie voor De Meander in Sint-Pieters-Leeuw

  VLAAMS-BRABANT: – Het zorgaanbod groeit trager dan het aantal ouderen dat zorg nodig heeft. Daarom nam de provincie Vlaams-Brabant verschillende initiatieven om de dagopvang van ouderen te stimuleren. De provincie gaf 292.000 euro subsidies uit voor de dagopvang van ouderen of de steun aan kleinschalige buurtgerichte dagbestedingsinitiatieven of subsidies voor projecten die door toeleiding, bemiddeling of vervoer de deelname van ouderen aan dagbesteding bevorderen.

  Maar het zorgaanbod groeit niet aan het zelfde tempo. We stellen vast dat dit nog meevalt voor het aanbod in de rusthuizen. Momenteel is 72% van de nood aan rusthuisbedden ingevuld en met de geplande plaatsen erbij zal dat 95% zijn. De kamers in een centrum voor kortverblijf in Vlaams-Brabant zijn gestegen van 56 plaatsen in 2007 naar 138 nu. Dat is nog ruim onvoldoende maar de de toename is bemoedigend.

  Anders gesteld is het met de lokale dienstencentra en dagverzorgingscentra. De investering en werking kosten veel geld en mogelijk initiatiefnemers moeten al sterk staan om dit uit te bouwen.

  Gedeputeerde Monique Swinnen: ” Daarom namen we verschillende initiatieven om de dagopvang van ouderen te stimuleren. Zo is er het provinciaal subsidiereglement voor de dagopvang van ouderen of de steun aan kleinschalige buurtgerichte dagbestedingsinitiatieven of subsidies voor projecten die door toeleiding, bemiddeling of vervoer de deelname van ouderen aan dagbesteding bevorderen.”

  Via het subsidiereglement voor de dagopvang van ouderen kunnen nieuwe lokale dienstencentra en dagopvangcentra een investeringssubsidie krijgen. Bestaande dagverzorgingscentra krijgen ook subsidie als ze nieuwe plaatsen creëren.
  De deputatie kende voor dit jaar 220.000 euro subsidies toe aan drie nieuwe lokale dienstencentra, De Pasja in Halle, Ter Putkapelle in Leuven en De Meander in Sint-Pieters-Leeuw, en vijf nieuwe dagopvangcentra, D’Eyckenbrug in Bierbeek, De Wijnstok in Hoeilaart, Het Convent in Holsbeek, het themahuis CADO van Landelijke Thuiszorg in Vilvoorde en St.-Antonius in Zaventem.

  Daarnaast moedigt de provincie kleinschalige buurtgerichte dagbestedingsinitiatieven aan.

  Resultaten BOB campagne Sint-Pieters-Leeuw: 3.9% onder invloed van alcohol of drugs

  SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de Bob-campagne, dit jaar van 26/11/2010 tot 10/01/2011, controleerde de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw 677 bestuurders op het sturen onder invloed van alcohol of andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

  23 Bestuurders legden een positieve ademtest (Alco) af
  4 Bestuurders legden een positieve speekseltest (drugs) af

  Naar aanleiding van bovenstaande vaststellingen werden 7 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken op beslissing van de Procureur des Konings.

  3.9% van de gecontroleerde bestuurders reed dus onder invloed van alcohol of drugs.

  De lokale politie zet de alcoholcontroles de komende weken verder. Ook na de BOB-campagne blijft de controle op het sturen onder invloed één van de belangrijkste prioriteiten binnen het actieplan verkeer van onze politiezone.

  Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

  agenda: Dj-contest De Gareelmaker

  SINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdag 5 februari 2011 organiseert De Gareelmaker een dj-contest met afterparty in zaal de Laekelinde te Sint-Pieters-Leeuw.

  Het belooft een stevig feestje te worden, dit met enkele jonge getalenteerde dj’s uit de regio.

  Line up:

  – Tech (Techno)
  – Aratox (Techno)
  – Spandexx (R’N’B, dancehall, electro)
  – Low-Key (Hiphop)
  – Kevz (House)

  Om 21u00 begint de happy hour en vliegen we er meteen in met Deejay Vega, alom gekend in de regio.

  Na de contest sluit onze topact ”Dj Proceed” de avond af. (Exquis, The finest, Live music café BXL,…)

  De prijsuitreiking van de Dj – contest wordt verzorgd door niemand minder dan Belgium’s most wanted covergirl Gaëlle Garcia Diaz.

  Timetable:

  21u00 – 22u00: Deejay Vega + Happy Hour
  22u15 – 01u15: Dj – contest (prijsuitreiking om 01u45 door Gaëlle Garcia Diaz)
  01u15 – 03u00: Dj Proceed

  Prices: VVK: 3euro – ADK: 5euro – Be there!!!

  facebook: www.facebook.com/?ref=home#!/event.php?eid=188184947874780