parochie Zuun zingt driekoningen en bedanken Lutgard Vandenbosch

ZUUN: – Op zondag 9 januari 2011 hebben de kinderen in Zuun gezongen voor de ‘Rainbow4kids’ school van juf Katrien en nam Lutgard Vandenbosch afscheid als voorzitter van de kerkraad, gevolgd door de traditionele nieuwjaarsreceptie.


Driekoningen zingen

Bij het binnenkomen van de kerk werden de parochianen verwelkomd door de driekoningen – die met zeven waren – en hun longen uit hun lijf zongen voor hun Keniaanse vriendjes van de ‘Rainbow4kids’ school in Ukunda, de school van juf Katrien. Niet alleen zij, maar ook de toehoorders hadden er deugd van.
Tijdens de gebedsdienst zijn zij samen gekomen in de Huppelhoek en hebben ze naar het verhaal van de Driekoningen geluisterd en opgeschreven waarom zij voor juf Katrien gezongen hebben.

Hieronder een samenvatting van wat zij opgeschreven hebben:
We zingen voor juf Katrien, om de kinderen te helpen in Kenia. Omdat de kinderen naar school kunnen gaan en dat ze schriften hebben en schrijfgerief. (Liesbeth)
Wij hebben 3 koningen gezongen voor de kinderen in Kenia, dan krijgen ze eten op school, want ze hebben geen geld en schoolgerief. (Aukelien)
Voor de mis hebben wij drie koningen gezongen, omdat juf Katrien kinderen in Kenia helpt. (Eliana)
We hebben geld rond gehaald voor juf Katrien en we speelden drie koningen. (Koen)
Als in de kerk de omhaling doorging, mochten de Driekoningen ook hun gave bij de kribbe neerzetten, geen wierook, mirre of goud, maar wel euro’s.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben de kinderen samen met de mamma’s het geld geteld. De opbrengst was geweldig, we hebben maar liefst 351,39 euro geteld. Met dit bedrag kunnen we zeker drie kindjes een heel schooljaar, dat in Kenia begint op 1 januari, school laten lopen. Daarmee is het schoolgeld en hun eten betaald. De Keniaanse kindjes zouden zeggen ‘assanta sante’ dat wil zeggen van harte dank.
Ondertussen werd het geld overgemaakt aan juf Katrien en ze zal ons binnenkort de namen en de foto’s geven van de kindjes.

Afscheid Lutgart
Tijdens de gebedsviering van 9 januari 2011 hebben wij ook Lutgard Vandenbosch gehuldigd voor het werk dat zij verricht heeft als voorzitster van de kerkraad van onze Sint-Lutgardisparochie.

Lutgard heeft samen met haar echtgenoot Marc Backaert heel veel betekend voor onze gemeenschap hier in Zuun. Zij heeft haar stempel gedrukt op het verenigingsleven binnen en buiten de parochie. De toekomstige verhuis naar Beersel, naar haar roots, heeft voor gevolg dat Lutgard haar taken onder meer binnen het OCMW, de KAV en de kerkraad hier in Zuun niet meer kan opnemen.
18 jaar geleden, op 4 oktober 1992 werd Lutgard verkozen als lid van de kerkraad en nog geen 2 jaar later op 3 april 1994 werd zij verkozen als voorzitster in opvolging van Jozef Van Cutsem.
In haar afscheidsbrief zegt Lutgard dat er moeilijke en gemakkelijke periodes waren in het beheer van de kerkfabriek. Voor de moeilijke zal ze ongetwijfeld gedacht hebben aan het fameuze dossier van de betonkanker; ze was nog maar pas voorzitster en werd al met deze problematiek geconfronteerd. Het betonrot dat dreigde de constructie van het kerkgebouw in gevaar te brengen moest dringend aangepakt worden en de zware administratieve en financiële gevolgen zullen Lutgard wel enkele slapeloze nachten hebben bezorgd. Maar ze stond haar mannetje en ook dit geraakte opgelost.
Lutgard dankt iedereen waarmee zij het geluk heeft gehad samen te mogen werken door de jaren heen. Zij voelde heel goed aan dat het werk in de kerkraad een groepswerk is waar ieder zijn taak heeft en waar dit samen werken leidt tot het gewenste resultaat. Steeds zoekend naar een oplossing, knopen doorhakken en streven naar een vruchtbaar compromis waar nodig.
Ze wist als geen ander dat als de groep een grote samenhorigheid uitstraalt er veel kan gerealiseerd worden voor de gemeenschap. Zo gebeurde ook in onze kerkraad.
Op het einde werd Lutgard werd in de bloemetjes gezet en werd er een foto gemaakt met al de aanwezigen leden die nu of in het verleden, deel hebben uitgemaakt van de kerkraad van Sint-Lutgardis Zuun.

Bron: Sint-Lutgardis parochie Zuun – Foto’s Jan Morre

agenda: Toneel – Hotel kommer en kwel

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ziekenzorg Rink organiseert op 15 en 16 januari 2011 een toneelopvoering ‘Hotel kommer en kwel’ door de groep 20+ uit Dilbeek.

Zaterdag 15 januari 2011 om 20.00 uur.
Zondag 16 januari 2011 om 15.00 uur.
In het Parochiecentrum (Rink), René Balléstraat 6 te Sint-Pieters-Leeuw

agenda: eetfestijn SK Vlezenbeek

VLEZENBEEK: Op 14-15-16 januari 2011 organiseert Sportkring Vlezenbeek haar jaarlijks eetfestijn in de parochiezaal van Vlezenbeek.

vrijdag 14 januari 2011 vanaf 18.30 uur
zaterdag 15 januari 2011 vanaf 17.00 uur
zondag 16 januari 2011 van 11.30 uur tot 16.00 uur

Op het menu:
aperitieven en voorgerechten, steak of haantjes met sauzen of sla, nagerechten