Koen Vereeken verlaat politiek Sint-Pieters-Leeuw

Koen Vereeken

SINT-PIETERS-LEEUW: – Gemeenteraadslid Koen Vereeken (CD&V) verhuist binnenkort naar Lennik en dient daarom zijn mandaat neer te leggen.

Koen Vereeken was vroeger voorzitter van Jong CD&V Sint-Pieters-Leeuw,  zetelde in de gemeenteraad sinds 2005 en was fractieleider voor CD&V sinds 2007. Vereeken was de afgelopen jaren vooral actief als voorzitter van de raadscommissie ruimtelijke ordening en binnen het domein sociale zaken. Zo was hij onder meer initiatiefnemer voor de gemeentelijke preventie van
baarmoederhalskanker. Vanuit zijn functie als parlementair medewerker was Vereeken ook zeer begaan met de Leeuwse politie.

In de Leeuwse gemeenteraad wordt hij opgevolgd door Dimitri Ruelle, die het jongste gemeenteraadslid wordt. Eddy Vanisterbeek wordt de nieuwe fractieleider voor CD&V Sint-Pieters-Leeuw.

Zoutvoorraden van het Agentschap Wegen en Verkeer slinken

VLAANDEREN: – Vandaag is er op het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits een zoutoverleg geweest met het Agentschap Wegen en Verkeer en de 5 afgevaardigden van de provinciegouverneurs.
Het agentschap zal de volgende dagen dus strooien op de autosnel- en gewestwegen, afhankelijk van de weerssituatie en de zoutvoorraad. Heel wat gemeenten slagen er nog altijd in om hun prioritaire wegen sneeuwvrij te houden. Andere gemeenten zitten door hun voorraden heen.
Er dient hoe dan ook zuinig met de beschikbare voorraden te worden omgesprongen en nog meer overgegaan naar het gebruik van alternatieve methodes.
Indien nodig moet voorrang worden gegeven aan de prioritaire wegen zoals die in de winterplannen zijn opgenomen. Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer (www.wegenenverkeer.be ) is alle informatie daarover beschikbaar.

– Op de kaart merken we dat voor Sint-Pieters-Leeuw alleen de Brusselse Ring tot de prioritaire wegen behoort.

Samen met de gouverneurs bekijkt het Agentschap Wegen en Verkeer ook de volgende uren en dagen of en hoe de voorraden aangevuld en verdeeld zullen worden, ten behoeve van noodlijdende gemeenten.

Oproep om deel te nemen aan BRIO-onderzoek

DE RAND: – Het documentatiecentrum van De Vlaamse Rand roept iedereen uit de Rand op om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek.

In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voert BRIO een wetenschappelijk onderzoek uit naar het media- en taalgebruik bij inwoners in de Vlaamse gemeenten rond Brussel.

Spreekt u Nederlands en woont u in de Rand rond Brussel?

Dan vragen wij u om mee te werken aan het onderzoek. Dat kan u door de vragenlijst op volgende website in te vullen:

-> link naar de enquête

Onder de deelnemers worden 5 boekenbonnen verloot.

bron: documentatiecentrum De Vlaamse Rand

agenda: Kooklessen voor mannen 2011

ZUUN: – Bij het aanbreken van een nieuw kalenderjaar organiseert KWB Zuun naar aloude gewoonte een reeks “kooklessen voor mannen”.

De geplande kooklessen gaan door in januari en februari 2011, meer specifiek op : 13 en 27 januari, 3 en 12 februari .

Deze lessen gaan door in de keuken het parochiaal centrum, hetzij het KWB-lokaal ’t Trapken Af naast de Sint-Lutgardiskerk te Zuun. Op de donderdagavonden wordt er omstreeks 18u30 samengekomen. Met Valentijn, de laatste kookles (12/02/11)  begint om 14.30 uur, de partners zijn welkom om 18.00 uur voor de feestmaaltijd.

Voor meer info en voorafgaande inschrijvingen, neemt u het best contact op met: 0497 35 94 99 –   kwb.zuun@telenet.be

zoutvoorraad Vlaams-Brabant raakt op

VLAAMS-BRABANT: – Het ochtendverkeer ondervindt opnieuw hinder door de sneeuw die vannacht in ons land is gevallen.

De dit jaar aangestelde wintercoördinator voor Vlaams-Brabant, Patrick De Pauw, zegt dat  in de provincie de gemeenten niet meer aan strooizout geraken. Dat komt omdat de verwachte levering vanuit de haven van Antwerpen niet geleverd werd.

De meeste gemeenten hebben zo goed als geen zout meer. Ik schat dat een 20-tal gemeenten helemaal niets meer heeft en we kunnen niet aan zout geraken“, zegt De Pauw. “We hadden onze hoop gesteld op een Antwerpse leverancier, maar dat blijkt niet te kunnen. Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt aanspraak op alle zoutvoorraden voor het vrijmaken van autostrades en gewestwegen.”

Door het winterweer kan de dienstverlening van De Lijn verstoord zijn:
– Stand van zaken om 07.00uur.
In Vlaams-Brabant zijn alle bussen buiten, ook die van stelplaatsen Dilbeek en Tielt. De bussen die rijden, blijven wel op de hoofdbanen.
Vertragingen vallen voorlopig nog mee, maar die zullen zeker oplopen tijdens de ochtendspits.