SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanmiddag werd in de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw een samenwerkingsprotocol ondertekend tussen de scholen, het scholenoverleg en de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw.

Zonechef Marc Crispel: ” Deze samenwerkingsovereenkomst is tot stand gekomen in functie van het ontwikkelen van een duidelijke en meer transparante vorm van communicatie tussen de schoelen en de politie.
De ministeriele omzendbrief PLP 41 (BS 24/07/2006) wil een meer globale en geïntegreerde aanpak en opvolging van agressie en delinquent gedrag in het algemeen in en rond scholen realiseren.
Het is de bedoeling om de samenwerking te verbeteren tussen scholen en politie in de aanpak van jeugdcriminaliteit en aanverwante problemen zoals spijbelen of het onwettig thuis houden van kinderen door ouders.”

Mark Crispel - zonechef, Liesbeth Avaux - ambtenaar maatschappelijke veiligheid, Marc en Frederic van de dienst Jeugd & Gezin.

Het samenwerkingsprotocol beoogt iets verder te gaan in functie van de lokale behoeften en noden van onze gemeente namelijk het algemeen leefbaarheids-, veiligheids- en welzijngevoel van de minderjarige leerling te garanderen of te verbeteren. De overeenkomst wenst een vertrouwensrelatie tussen de partijen te creëren, waarbinnen het mogelijk moet worden om in functie van het belang van vroegdetectie ook informatie rond mogelijke kindermishandeling of problematische opvoedingssituaties door te geven.

De samenwerking tussen de drie actoren beoogt dus het opzetten van een communicatiestructuur gebaseerd op een globale en geïntegreerde aanpak van enerzijds aanhoudend spijbelgedrag en anderzijds van delinquent gedrag in en rond scholen. De drie actoren hebben de intentie om bij problemen steeds oog te hebben voor de pedagogische opdracht van de school en dus vooreerst te zoeken naar educatieve, niet-repressieve oplossingen die passen in een reëel opvoedkundig kader. Deze antwoorden zullen steunen op de middelen en de mogelijkheden van de drie actoren.
Kortom het hoofddoel bestaat erin er over te waken dat de school en haar directe omgeving een veilige omgeving vormen en blijven voor alle betrokkenen.

Burgemeester Lieve Vanlinthout:” Dit plan past ook in het integrale veiligheidsplan van de gemeente. Waar er reeds sprake is van toezicht aan de scholen tijdens de spitsuren, het opzetten van educatieve lessen  zoals het ‘MEGA‘ project (Mijn Eigen Goed Antwoord) in het 5de en 6de leerjaar dat preventief werkt tegen drugs.Met dit samenwerkingsakkoord zullen ook educatieve sessies georganiseerd worden met opleiding voor het schoolpersoneel zoals geweldbeheersing, techno preventie en wat te doen in crisis situaties. Dit met de medewerking van de dienst ‘Jeugd en Gezin ‘ van de politie.”

Schepen van onderwijs Fons Geeroms: ” Het samenwerkingsprotocol wil de sterke banden die er reeds jaren met de scholen is verder uit te breiden en nog meer een vertrouwensrelatie te creëren.Op het scholenoverleg die er reeds twee maal per jaar was. Kan  nu het protocol  opgevolgd, getoetst en geëvalueerd worden. Maar steeds met oog  voor de leerlingen. Dat we dus samen zoeken naar educatieve oplossingen ipv. repressieve oplossingen“.

De ondertekenaars waren:
voor de politiezone:
hoofdcommissaris Mark Crispel, korpschef, lokale politie Sint-Pieters-Leeuw
mevrouw Lieve Vanlinthout, burgemeester Sint-Pieters-Leeuw
voor het scholenoverleg:
mijnheer Fons Geeroms, schepen van onderwijs
mevrouw Kathleen D’Herde, schepen van jeugd
voor de scholen:
mevrouw Ingrid Borremans, gemeentelijke basisschool ‘t Populiertje
mevrouw Hilde Van Onsem, gemeentelijke basisschool Den Top
mevrouw Eva Wauters, gemeentelijke basisschool Wegwijzer en gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur
mijnheer Fons De Dobbeleer, vrije basisschool Don Bosco
mijnheer Pascal Geers, vrije bassisschool Sint-Lutgardis
mijnheer Bert Devos, vrije basisschool Sint-Stevens
mijnheer Josy Restiaen, vrije basisschool Jan Ruusbroec
mijnheer Michel Magnus, vrije Basischool Ave Maria
mijnheer Geert Frans, BSGO De Groene Parel en SIGO
mijnheer Maurice Nerincx, vrije B.O. school Inkendaal
Share

%d bloggers liken dit: