Sint in de Scholen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag en vorige vrijdag bezochten Sint en Piet de scholen in Sint-Pieters-Leeuw.

Op sommige sites van de scholen of klas-blog van de juf of meester staan al heel wat Sint foto’s, of worden ze de volgende dagen online geplaatst.
Misschien staat u kind of kleinkind ook op de foto.

Bezoek de sites via onderstaande links:
Basisschool Don Bosco: www.donboscospl.be
Sint Stevensschool: www.st-steven.be
Basisschool Ave Maria Vlezenbeek: www.ambvlezenbeek.be
Gemeenteschool ‘t Populiertje: www.populiertje.be
Gemeentelijke Basisschool Den Top: www.dentop.be
Vrije Basisschool Zuun: www.vbszuun.be
Gemeentelijke Basischool wegwijzer: www.basisschool-wegwijzer.be
Vrije Basisschool Jan Ruusbroeck: www.site4school.net/janruusbroec
De Groene Parel: www.degroeneparel.sgr9.g-o.be
Gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur Oudenaken (geen site bekend)

Alcohol en drugscontrole

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens het afgelopen weekend voerde de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw diverse alcoholcontroles en controles op drugs in het verkeer.

Er werden 102 bestuurders onderworpen aan een ademtest 6 Bestuurders legden een positieve ademtest af en dienden hun rijbewijs voor minstens 6 uren in te leveren. Er werd overgegaan tot onmiddellijke intrekking van 2 rijbewijzen op bevel van de Procureur des Konings.

Er werden eveneens 2 positieve speekseltesten (drugs in het verkeer) afgenomen waarvoor er werd overgegaan tot inhouding van deze rijbewijzen.

Verder werd er nog een proces-verbaal voor rijden tijdens een ontzetting tot sturen en 1 geseind persoon werd opgepakt tot verhoor.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

samenwerkingsprotocol tussen de scholen, het scholenoverleg en de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanmiddag werd in de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw een samenwerkingsprotocol ondertekend tussen de scholen, het scholenoverleg en de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw.

Zonechef Marc Crispel: ” Deze samenwerkingsovereenkomst is tot stand gekomen in functie van het ontwikkelen van een duidelijke en meer transparante vorm van communicatie tussen de schoelen en de politie.
De ministeriele omzendbrief PLP 41 (BS 24/07/2006) wil een meer globale en geïntegreerde aanpak en opvolging van agressie en delinquent gedrag in het algemeen in en rond scholen realiseren.
Het is de bedoeling om de samenwerking te verbeteren tussen scholen en politie in de aanpak van jeugdcriminaliteit en aanverwante problemen zoals spijbelen of het onwettig thuis houden van kinderen door ouders.”

Mark Crispel - zonechef, Liesbeth Avaux - ambtenaar maatschappelijke veiligheid, Marc en Frederic van de dienst Jeugd & Gezin.

Het samenwerkingsprotocol beoogt iets verder te gaan in functie van de lokale behoeften en noden van onze gemeente namelijk het algemeen leefbaarheids-, veiligheids- en welzijngevoel van de minderjarige leerling te garanderen of te verbeteren. De overeenkomst wenst een vertrouwensrelatie tussen de partijen te creëren, waarbinnen het mogelijk moet worden om in functie van het belang van vroegdetectie ook informatie rond mogelijke kindermishandeling of problematische opvoedingssituaties door te geven.

De samenwerking tussen de drie actoren beoogt dus het opzetten van een communicatiestructuur gebaseerd op een globale en geïntegreerde aanpak van enerzijds aanhoudend spijbelgedrag en anderzijds van delinquent gedrag in en rond scholen. De drie actoren hebben de intentie om bij problemen steeds oog te hebben voor de pedagogische opdracht van de school en dus vooreerst te zoeken naar educatieve, niet-repressieve oplossingen die passen in een reëel opvoedkundig kader. Deze antwoorden zullen steunen op de middelen en de mogelijkheden van de drie actoren.
Kortom het hoofddoel bestaat erin er over te waken dat de school en haar directe omgeving een veilige omgeving vormen en blijven voor alle betrokkenen.

Burgemeester Lieve Vanlinthout:” Dit plan past ook in het integrale veiligheidsplan van de gemeente. Waar er reeds sprake is van toezicht aan de scholen tijdens de spitsuren, het opzetten van educatieve lessen  zoals het ‘MEGA‘ project (Mijn Eigen Goed Antwoord) in het 5de en 6de leerjaar dat preventief werkt tegen drugs.Met dit samenwerkingsakkoord zullen ook educatieve sessies georganiseerd worden met opleiding voor het schoolpersoneel zoals geweldbeheersing, techno preventie en wat te doen in crisis situaties. Dit met de medewerking van de dienst ‘Jeugd en Gezin ‘ van de politie.”

Schepen van onderwijs Fons Geeroms: ” Het samenwerkingsprotocol wil de sterke banden die er reeds jaren met de scholen is verder uit te breiden en nog meer een vertrouwensrelatie te creëren.Op het scholenoverleg die er reeds twee maal per jaar was. Kan  nu het protocol  opgevolgd, getoetst en geëvalueerd worden. Maar steeds met oog  voor de leerlingen. Dat we dus samen zoeken naar educatieve oplossingen ipv. repressieve oplossingen“.

De ondertekenaars waren:
voor de politiezone:
hoofdcommissaris Mark Crispel, korpschef, lokale politie Sint-Pieters-Leeuw
mevrouw Lieve Vanlinthout, burgemeester Sint-Pieters-Leeuw
voor het scholenoverleg:
mijnheer Fons Geeroms, schepen van onderwijs
mevrouw Kathleen D’Herde, schepen van jeugd
voor de scholen:
mevrouw Ingrid Borremans, gemeentelijke basisschool ’t Populiertje
mevrouw Hilde Van Onsem, gemeentelijke basisschool Den Top
mevrouw Eva Wauters, gemeentelijke basisschool Wegwijzer en gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur
mijnheer Fons De Dobbeleer, vrije basisschool Don Bosco
mijnheer Pascal Geers, vrije bassisschool Sint-Lutgardis
mijnheer Bert Devos, vrije basisschool Sint-Stevens
mijnheer Josy Restiaen, vrije basisschool Jan Ruusbroec
mijnheer Michel Magnus, vrije Basischool Ave Maria
mijnheer Geert Frans, BSGO De Groene Parel en SIGO
mijnheer Maurice Nerincx, vrije B.O. school Inkendaal
Share

Oproep: Het Pajottenland en de Zennevallei in beeld

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Het glooiende landschap bepaalt vandaag de identiteit en eigenheid van het Pajottenland en de Zennevallei. Maar hoe zag het er vroeger uit? Door oude beelden in kaart te brengen, reconstrueren we het verleden van onze streek.

De provincie Vlaams-Brabant, Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei en het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG), willen dit erfgoed van de regio blijvend bewaren. Daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Bezit u postkaarten, foto’s, dia’s of schilderijen van vóór 1980? Met typische panorama’s, landschapselementen zoals molens, boerderijen, brouwerijen, grenspalen en kapellen? Of kleine dorpskernen? Geef dan een seintje! Een medewerker van het CAG komt langs, scant het materiaal in en noteert uw verhaal. Het uiteindelijke resultaat? Alle verzamelde beelden zijn binnenkort te bekijken op de beeldbank Het Virtuele Land en de erfgoedbank Erfgoedplus.be. Ze dienen als basis voor latere projecten, wandelingen, tentoonstellingen en uitgaven. Met uw hulp brengen we het verleden van de regio in beeld.

Dit project loopt over de gemeenten Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Halle, Liedekerke, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.
De beelden uit de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal zijn al beschreven en ontsloten. Het resultaat kan je zien op www.erfgoedplus.be en www.groetjesuithetpajottenland.be

Lees meer over dit project op www.groetjesuithetpajottenland.be

agenda: Kerstmarkt en kerstcafé vzw De Poel

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op vrijdag 10 december 2010 kan u naar de Kerstmarkt van vzw De Poel.
Verkoop van ambachtelijk vervaardigde producten uit onze ateliers. Ambiance verzekerd. Ten voordele van de atelierwerking van vzw De Poel Sint-Pieters-Leeuw, dagcentrum voor volwassenen met een beperking.

De deuren gaan open vanaf 17.00uur tot 22.00 uur.
Naast het kunnen aankopen van alle dingen die de gasten hebben gemaakt binnen hun ateliers:
* houtatelier: loopwagentjes voor kinderen, onderzetters, plateaus, deurhangers,…
* kaarsenatelier: kaarsen in allerlei kleuren en vormen
* kookatelier: jenevers, advocaat, truffels, choco, cakes, quiches
* juwelen: allerlei kettingkjes, oorbelletjes,…
* Zelfgemaakte bloemenstukjes, kransen,…

kunnen de bezoekers ook genieten van een lekkere kop warme chocomelk of een ghluwhein, een lekkere tas soep of voor de lekkerbekken onder ons zelfgemaakte pannenkoeken dit in een gezellige sfeer van kerstmis.

U bent allen welkom in het Parochiecentrum Zuun, Arthur Quintusstraat 22 te Sint-Pieters-Leeuw

agenda: Kerstmarkt in Lokaal Dienstencentrum ’t Paviljoentje

RUISBROEK: – Kerstmarkt in Lokaal Dienstencentrum ‘t Paviljoentje op donderdag 9 en vrijdag 10 december 2010.

De Kerstmarkt in ’t Paviljoentje zorgt steeds voor veel gezelligheid!
Kom zeker langs en slenter langs de mooie kraampjes met onder andere kerstversiering, geschenken, wenskaarten en lekkernijen.
Je kan er ook genieten van onze heerlijke oesters met een glaasje Cava, een kaasbordje eten, proeven van de Apfulstrudel of een warme Gluhwein drinken.
De mooie kerstverlichting en -muziek maken de sfeer compleet.

Bij ons kom je helemaal in de kerststemming!
Wanneer? Donderdag 9 en vrijdag 10 december telkens van 14.00 tot 18.00 uur.
Waar? In het lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek.

vakantiebrochure 2011 -vol jongerenactiviteiten in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De jeugddienst van SintPieters-Leeuw maakte een vakantiebrochure met alle activiteiten voor de komende vakanties, tot en met de zomer van 2011!

De brochure is verkrijgbaar op school en in de bibliotheken. Je kunt ze ook online aanvragen via www.sint-pieters-leeuw.be/jeugd.
Wie durft er nu nog zeggen dat ‘ie zich verveelt …?!