Natuur van Sint-Pieters-Leeuw door het oog van de lens

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze zomer heeft Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw een fotowedstrijd georganiseerd. 48 deelnemers hebben 240 foto’s ingestuurd. Het onderwerp was de natuur in Sint-Pieters-Leeuw met vier invalshoeken: fauna, flora, landschappen en macro foto’s.
Met de geselecteerde foto’s is dit weekend een fototentoonstelling georganiseerd in samenwerking met Cultureel Centrum Coloma Sint-Pieters-Leeuw. De foto’s zijn te bewonderen in het kasteel Coloma op zaterdag 27 en zondag 28 november 2010 van 10 tot 18 u.

Secretaris Etienne Larock: “De bedoeling van de fotowedstrijd  was enerzijds om aan fotografen om hun kunnen te tonen. Immers de fotograaf is de persoon die door de lens het juiste beeld kan vastleggen en ook de juiste focus kan geven. Anderzijds is het de bedoeling om de natuur zelf op een andere manier in de kijker te zetten en zo aan een ruimer publiek voor te stellen. Het uiteindelijk doel is de mensen goesting te doen krijgen om de natuur van Sint-Pieters-Leeuw in het algemeen en de natuurgebieden zoals de ‘Oude Zuun’ en ‘Cortenbroek’ in het bijzonder te bezoeken en te waarderen.”

De vereniging wenst alle deelnemers te feliciteren met hun kijk op de natuur. 37 foto’s werden door een vakkundige jury geselecteerd. En per reeks werd een laureaat gekozen.
Deze zijn:
– Edwig Van Hassel (macro)
– Jacques Tassignon (fauna )
– Sven Kraghmann (landschappen)
– François Segers (flora)

Na dit weekend zijn de geselecteerde foto’s nog te bekijken op de website van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Adviezen om de gevolgen van de overstromingen op de gezondheid te beperken


BELGIË: – Bij overstromingen worden microbiële en chemische verontreinigingen meegevoerd met het water. Tijdens de recente overstromingen zijn heel wat huizen, moestuinen en drinkwaterputten overstroomd. Deze plaatsen kunnen dan ook zowel microbiologisch als chemisch verontreinigd (geweest) zijn. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid geeft, gebaseerd op inschattingen door de Hoge Gezondheidsraad, een aantal adviezen om de impact op de gezondheid tot een minimum te beperken.

Soorten verontreiniging

Microbiologische verontreiniging

Bij overstromingen wordt zowel regenwater, beek-/rivierwater, rioolwater als water uit septische putten meegevoerd. Dat water is belast met micro-organismen die achterblijven wanneer het water zich terugtrekt. Het gaat meestal om niet-ziekteverwekkende bacteriën, amoeben en organismen die op waterbodems leven, maar ook ziekteverwekkende bacteriën en virussen zullen voorkomen.
Het is niet geweten of deze laatste organismen bij overstromingen in grotere hoeveelheden voorkomen dan normaal in rivierwater.

Chemische verontreiniging

Het water zal bij overstromingen chemische stoffen kunnen meevoeren uit bijvoorbeeld stookolietanks. Deze stoffen kunnen bij het terugtrekken van het water achterblijven op de oppervlakten van materialen en bodems waarmee het water in contact is geweest.

Raadgevingen

Wat als mijn groentetuin overstroomd geweest is?

De groenten die bij de overstroming in de moestuin stonden, zijn niet meer geschikt voor consumptie. Deze groenten kunnen best ook niet gecomposteerd worden. Ook later kunnen er, afhankelijk van de samenstelling van het slib, eventueel nog problemen voorkomen. Om te weten of de bewoners van de getroffen gebieden in de toekomst nog gezonde groenten kunnen telen in hun moestuin, kunnen monsternames en analyses nodig zijn. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoekt, samen met deskundigen, of de beschikbare informatie en onderzoeken voldoende zijn om bewoners en lokale besturen hierover te kunnen adviseren voor het volgende plantseizoen.

Wat als mijn drinkwater afkomstig is van putwater?

Het agentschap raadt ten stelligste af om water uit putten die overstroomd zijn geweest als drinkwater te gebruiken. Het agentschap adviseert om de put schoon te (laten) maken, te (laten) desinfecteren en de kwaliteit van het water te laten analyseren. Voor gebruikers van drinkwaterputten op plaatsen waar geen aansluiting aan het leidingwater mogelijk is, kan het water worden geanalyseerd en beoordeeld door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij. Dat kan via een aanvraag bij de gemeente. Ook water uit regenwatercisternen wordt afgeraden voor gebruik.

Wat als mijn huis overstroomd is geweest?

Omdat de muren en de vloeren veel water hebben opgenomen tijdens de overstroming, is het van groot belang dat, naast de voor de hand liggende en al uitgevoerde schoonmaak, dit water zo snel mogelijk opdroogt. De muren worden best grondig gereinigd met zuiver water waaraan bleekwater is toegevoegd (150 ml bleekwater op 10 liter water). Om te drogen moet het huis zo goed mogelijk worden verwarmd en geventileerd. Het droogproces zal de groei van schimmel en eventuele microbiële verontreiniging tegengaan.

bron: www.zorg-en-gezondheid.be/v2_nieuws.aspx?id=26662