BELGIË / SINT-PIETERS-LEEUW: – De watersnood van 13 en 14 november wordt erkend als nationale ramp. Dat heeft de ministerraad woensdag beslist.

Een aantal getroffenen kunnen nu een vergoeding van het rampenfonds krijgen.
De totale schade van de watersnood wordt geraamd op 180 miljoen euro.
Het rampenfonds beschikt over 14 miljoen euro, maar alleen landbouwers, grote bedrijven of leefloners worden erdoor vergoed, gewone burgers moeten een beroep doen op hun verzekering.

Het Koninklijk Besluit over de nationale ramp moet wel nog ondertekend worden door de koning voor het in het staatsblad kan verschijnen. Daarna hebben slachtoffers die recht hebben op een vergoeding drie maanden de tijd om een dossier over te maken aan de provinciegouverneur. Na controle door experts, gaat het dossier vervolgens naar de minister van Binnenlandse Zaken, die slachtoffers dan binnen de drie weken een vergoeding kan uitbetalen.

%d bloggers liken dit: