30 jaar Werkgroep voor Streek- en Volkskunde

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde Vierde vanavond in GCC Coloma haar 30e verjaardag met een academische zitting met Prof. Fernand Van Hemelrijck. Ook werd het 32ste themanummer van LEWE voorgesteld: ‘De schepenbank van Sint-Pieters-Leeuw’ van de hand van Joris De Beul.

 

30 jaar Werkgroep voor Streek- en Volkskunde Sint-Pieters-Leeuw

 

Historiek

– groeide uit de Werkgroep Monumentenzorg die werd opgericht nav het Europese Jaar van het Bouwkundig Erfgoed (1975)
– in 1980 (25 mei) een eerste publicatie van de werkgroep Heemkunde
– in 1989: omgevormd tot de huidige Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde
– vanaf 1991 werd het een echte groep die vergaderde op regelmatige basis
– vanaf 1992 werden de publicaties echte themanummers –in kleur uitgebracht

De pioniers

Baanbrekend werk werd in die eerste periode geleverd door:
Fons Van Mieghem, Fons Vandenbosch, Renaat Van Mieghem, Paul De Haseleer, Roger Limbourg en uiteraard toenmalig schepen, later burgemeester Félicien Bosmans – die ook al die jaren en tot aan zijn dood in 2008 voorzitter was.

Huidige groep

Jan De Backer (voorzitter) , Gilbert Pické (secretaris), Marleen Bosmans, Karel Breda, Joris De Beul, Georges Desmeth, André Paternoster, Johan Persoons, Kristien Van Hecke en Eugène Van Poucke.
Inhoudelijk

Heemkunde is het onderzoek van de leefomgeving. Het vertaalt zich meestal in de geschiedenis van het eigen dorp. In het verlengde hiervan situeert zich het heemkundige en cultureel erfgoed dat niet enkel een spoor van het verleden is, maar ons in vele gevallen ook zeer veel vertelt over de wereld van het dorp in een bepaalde periode.

Bewust wordt het strikte heemkundige soms wat verlaten voor meer toegankelijke streek- of volksgebonden nummers omdat ze een breder publiek bereiken dat zo ook in contact komt met het heemkundige. Deze formule werkt, wat blijkt uit het groeiend ledenbestand (meer dan 400) dat geabonneerd is op de publicaties.

De werken van de werkgroep vallen in die zin in een aantal invalshoeken uiteen:

– zuiver heemkundige: zoals “De oudste geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw”, “De zonderlinge geschiedenis van de Leurrescuur”, “De schepenbank van Sint-Pieters-Leeuw”, “Ons erfgoed in woord en beeld”, “Gebeurtenissen in onze streek gedurende de oorlogen van Lodewijk XIV in de 17e eeuw”, en een volledige reeks in een aantal publicaties over alle straatnamen van de fusiegemeente Sint-Pieters-Leeuw

– gebouwen of streekgebonden: kasteel Coloma en rozentuin, het kasteel Inkendaal, Hof ter Nederloo, de O L Vrouwekerk van Vlezenbeek, Brukom (de wijk) enz

– gelegenheidsnummers: “Vic Feytons” over de eerste voorzitter van de Cultuurraad, “De naoorlogse politieke geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw”, “De Sint-Stevensschool” (bij haar 75 jaar), Uit het oude groeit het nieuwe” (100 jaar parochie in Zuun), “Van viaduct tot HST” enz.

Voorstelling van 32e themanummer:

“De Schepenbank van Sint-Pieters-Leeuw” – zeg maar de rechtbank in Sint-Pieters-Leeuw vertrekkend vanaf de 7e / 8e eeuw. Het is een werk van Joris De Beul.

Meer info:
Wenst u meer informatie over de geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw dan is Lewe, het tijdschrift van de werkgroep voor Streek- en volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw, zeker een aanrader.Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op dit heemblad (4 nummers per jaar) door storting van 5,00 euro op het rekeningnummer 091-0116303-29 van de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde.
Wie meer informatie wil kan steeds terecht bij:
Gilbert Pické, secretaris: 02 371 22 11 –  heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.

Share

Zwemmarathon 2010 begonnen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Om 17.00 uur is in het zwembad aan het Wildersportcomplex de ’24-uren zwemmarathon’ editie 2010 van start gegaan.
Dit jaar wordt er gezwommen ten voordele van vzw Serafien, een palliatief thuiszorgteam voor kinderen.


Elke gezwommen kilometer wordt gesponsord door bedrijven, handelaars en individuelen.

Iedereen kan gratis mee zwemmen voor het goede doel nog tot zaterdag 17.00 uur in het zwembad Wildersport, Sportlaan 11 te Sint-Pieters-Leeuw

meer info over vzw Serafien http://serafien.wordpress.com/

Ook heel wat verenigingen uit de regio steunen de actie. Zo zagen we om20.30 uur aan het onthaal van de zwemmarathon een delegatie van OEH-Essenbeek.
En natuurlijk zijn ook de Waterleeuwen uit Sint-Pieters-Leeuw weer talrijk aanwezig.

Share

Onbewoonbaar verklaarde woningen in Ruisbroek opnieuw vrijgegeven aan de bewoners

RUISBROEK: – Alle maandagavond onbewoonbaar verklaarde woningen in Ruisbroek, met name in de Vaartstraat, de Vanden Elschenstraat en de Meerweg, werden gisteren en vandaag opnieuw geëvalueerd op hun stabiliteit door de daartoe door de gemeente aangeduide experten. Aangezien groen licht werd gegeven inzake de bewoonbaarheid, werden de woningen intussen opnieuw vrijgegeven aan de bewoners.
Burgemeester Lieve Vanlinthout heeft dan ook om 14 uur het Gemeentelijk rampenplan van Sint-Pieters-Leeuw als laatste van de regio afgeblazen.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “Er werden door de experten geen vaststellingen gedaan, die maken dat een blijvende onbewoonbaarheidsverklaring aan de orde zou zijn, aangezien overal werd vastgesteld dat de schade niet erger geworden was, waarvoor maandag nog een reëel risico bestond.
Er zijn een aantal panden waar op het gelijkvloers zones zijn die nog enigszins gevaarlijk kunnen zijn omwille van uitspoelingen onder de vloer. Al de bewoners van deze panden zijn op de hoogte en kregen de instructies die zone niet te gebruiken, ze niet te belasten en zo snel mogelijk een nieuwe vloer te leggen.”

sluipweg via Tobie Swalusstraat afgesloten

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Tobie Swalusstraat werd ter hoogte van de Lubbeek voor alle verkeer afgesloten met betonblokken omdat deze weg als sluipweg diende voor de wegenwerken in de buurt. De laatste dagen werden deze blokken regelmatig door bestuurders opzij geschoven.
Daarom heeft de gemeente vanmiddag de versperring verstevigd zodat er geen verkeer meer mogelijk is.


Sinds 30 oktober 2010 was de Tobie Swalusstraat afgesloten voor alle verkeer daar deze straat kon dienen als sluipweg om de werken aan
het kruispunt Bergensesteenweg (N6) en de Alsembergsesteenweg (N231) te ontlopen. Dit kruispunt is afgesloten voor de aanleg van een rotonde.
zie artikel 23 oktober 2010 – KLIK HIER

Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant raad volgende omleidingen aan:

  • vanuit Brussel, van op de N6: via Lot (Laaklinde, Stationsstraat, Jozef Huysmanslaan, Zennestraat, Beerselsestraat) en het op- en afrittencomplex Beersel (nr. 19) van de ring om Brussel (R0)
  • vanuit Halle, van op de N6: via Halle (N203a) en het op- en afrittencomplex Halle (nr. 21) van de ring om Brussel (R0)

Gemeente organiseert twee infovergaderingen: ‘Wat na de waterellende?’


SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur organiseert twee infovergaderingen voor haar inwoners die te kampen hebben gehad met wateroverlast. De getroffen inwoners krijgen hiervan een flyer in de bus.

Deze twee infovergaderingen gaan door op:
· maandag 22 november 2010 om 19.30 uur (deuren 19.00 uur) in het Lokaal Dienstencentrum Negenhof, Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw;
· dinsdag 23 november 2010 om 19.30 uur (deuren 19.00 uur) in het Lokaal Dienstencentrum ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Tijdens deze infovergaderingen krijgen de mensen informatie aangaande verzekeringen en dit door een afgevaardigde van Ethias. Ook de nodige documenten voor het indienen van een schadedossier zullen ter beschikking worden gesteld en het Sociaal Huis zal aanwezig zijn om mensen die inlichtingen wensen, te woord te staan.

Share

5000 ton aarde voor herstelling dijk


SINT-PIETERS-LEEUW / LOT: –  Een aannemer heeft in opdracht van de NV Waterwegen en Zeekanaal  op de plaats waar het kanaal Brussel-Charlerloi zondag overstroomde de dijk hersteld met 5000 ton aarde.Een firma uit Wetteren schept ondertussen met een rupsbandboot al het stormafval uit het kanaal zodat de sluizen perfect kunnen werken.
Dat dit werk echt wel nodig is bleek al na vijf minuten. Een drijvende treinbil die was meegesleurd door de hevige stroming van zondag werd uit het water gehaald.

Ondertussen wil Gouverneur de Witte ook dat Waterwegen en Zeekanaal onderzoekt hoe de beveiliging van het kanaal kan verbeterd worden.
“De overstromingen van het voorbije weekend mogen niet opnieuw gebeuren”, zegt de gouverneur. Hij zegt dat de Vlaamse regering nog altijd een hele reeks maatregelen moet uitvoeren, maar dat daarvoor geen geld is vrijgemaakt.
Het kanaal Brussel-Charlerloi overstroomde zondagochtend in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Honderden huizen kwamen onder water te staan.