Jongerenvereniging De Speelvogel steunt Rainbow4kids

VLEZENBEEK: – De  jongerenvereniging uit Vlezenbeek / Sint-Pieters-Leeuw wil  naast allerhande activiteiten die ze organiseren voor hun leden, ook hun steentje bijdragen door een goed project te steunen. Een deel van de inkomsten van hun Speelvogelquiz gaat dan ook naar vzw Rainbow4kids.


Voorzitter van De Speelvogel Steven Mathieu vertelt:
“Jongerenvereniging ‘De Speelvogel’ heeft onlangs zijn 5e editie van zijn ‘Speelvogelquiz’ georganiseerd. En niet zonder succes. Niet minder dan 151 deelnemers genoten van een spannende avond.
Waarom vertel ik dit?
Wel, met een deel van de inkomsten die we die avond ontvingen, willen wij een goed project ondersteunen.

Enkele dagen geleden ontvingen wij een mailtje met heel wat informatie omtrent een scholenproject in Kenia, dat opgezet wordt door een organisatie, vzw Rainbow4kids genaamd.

Van deze organisatie maakt oa de moeder van goeie Speelvogel-vrienden deel uit. We weten dat zij met z’n allen zich steeds 100% inzetten en dat alle giften goed besteed worden en echt voor de mensen ter plaatse gebruikt worden. Zoiets kunnen wij, als jongerenvereniging, alleen maar toejuichen.

Vanuit het bestuur van ‘De Speelvogel” wensen we deze mensen te blijven motiveren en te ondersteunen door ook ons steentje bij te dragen.

Momenteel zijn enkele vrienden ter plaatse in Kenia.
Ze bezochten er oa de school die er gebouwd werd met de hulp van sponsoring. Groot was hun verbazing toen ze merkten dat er geen elektriciteit is in de school. Je kan het je bijna niet voorstellen dat je naar een school moet gaan zonder elektriciteit.
Het zou € 600 kosten om elektriciteit tot aan de school te laten leggen, maar dat geld is er niet.
En daar willen wij met De Speelvogel aan helpen.
Door onze € 150 zijn zij immers al een stapje korter om hun realisatie te kunnen verwezenlijken.”

Wens je zelf ook dit project te ondersteunen, dan kan dit door te storten op rekening nr: 733-0387301-10 van Rainbow4kids VZW, Olmenlaan 24, 1750 Lennik

Meer informatie omtrent Rainbow4kids op www.rainbow4kids.be

Share

Leeuwse Natuurvrienden pleiten voor snelle realisatie beekherstel en hermeandering Zuunbeek


SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw hoopt dat de politici nu inzien dat het project ‘Beekherstel en hermeandering Zuunbeek’ ook een economische en menselijke waarde heeft zoals de vrijwaring van overstroming van de wijk Negenmanneke, de gewestweg N6 en de commerciële ruimte in Sint-pieters-Leeuw.


Foto’s: Zuunbeek – ingang Oude Zuun zaterdag 13/11/2010 om 14u en dezelfde plaats op zondag om 10u

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw meldt:
Inderdaad ook onze natuurgebieden zijn ondergelopen. Spectaculair maar dit is normaal.
Immers het zijn vochtige hooilanden die in de vallei liggen en die vroeger regelmatig in de winter blank stonden.
Bijkomend voordeel is dat we nu daardoor water bufferen om lagergelegen bebouwde gebieden zoals de wijk Negenmanneke te vrijwaren.

En dit zou nog beter kunnen. Met het Vlaams Gewest hebben we plannen uitgewerkt om de vallei nog beter haar werk te kunnen vervullen als bufferingsgebied.
De administratie heeft tot nu toe zeer goed meegewerkt zodat alle vergunningen en plannen klaar zijn.

Nu rest de laatste fase, de realisatie. En voor het ogenblik hapert die fase. Hopelijk zien de politici nu in dat dit project “Beekherstel en hermeandering Zuunbeek” ook een economische en menselijke waarde heeft zoals de vrijwaring van overstroming van de wijk Negenmanneke, de gewestweg N6 en de commerciële ruimte in Sint-pieters-Leeuw.

bron & foto’s: http://sites.google.com/site/leeuwsenatuurvrienden/Share

Schouwbrand Pijnbroekstraat

BRANDWEER logoSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagnamiddag omstreeks 12.45 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een schouwbrand in de Pijnbroekstraat.

Toen de brandweer en de lokale politie ter plaatse kwamen sloegen de vlammen uit het  middenste van een  rij van 3 woningen uit het dak.
De brandweerdiensten van Halle en Brussel verrichtten de blussingswerken.
Het dak van de  middenste woning en de verdieping   liep grote brandschade op. Deze woning is door brand- en waterschade momenteel onbewoonbaar en de bewoner wordt voorlopig opgevangen door vrienden.De Civiele Bescherming werd opgeroepen om  een dekzeil op het dak te  plaatsen.
De aanpalende woningen liepen rookschade op. Er vielen geen gekwetsten.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Watersnood: gemeenten vragen grondige analyse en snelle uitvoering van oplossingen op het terrein

BELGIË: – Persbericht VVSG – De watersnood is in de eerste plaats het gevolg van langdurige en veel regenval. De voorspellingen bleken te kloppen en de interventiediensten en gemeentelijke en provinciale crisiscentra doen alles wat binnen hun mogelijkheden ligt om het leed te verzachten. De gemeentebesturen zijn traditioneel vragende partij tot snelle uitvoering van maatregelen tegen wateroverlast en zullen hierin ook hun verantwoordelijkheid opnemen.
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ziet op korte en lange termijn een hele reeks maatregelen.

Allereerst ondersteunen we de oproep van minister Schauvliege aan alle beheerders van onbevaarbare waterlopen om de verzwakkingen in de verdediging voor hoog water die ontstaan zijn door de watersnood zo vlug mogelijk op te sporen en op te lossen. Voor de korte en middellange termijn moet de focus liggen op grondige analyse van de problemen en concrete doorvertaling naar uitvoering op het terrein. Breng hiervoor de betrokken experten en verantwoordelijken samen, maak voldoende middelen vrij en zorg met een stevig projectteam voor vlotte uitvoering op het terrein. Alle gemeentebesturen zijn tevens vragende partij voor vereenvoudiging van procedures.
Voor de lange termijn, maar nu te implementeren en te verbeteren, moet verder werk gemaakt worden van het zoveel mogelijk vasthouden van regenwater aan de bron zowel op het privéterrein als op het openbaar domein.
Bekijk in detail de voorstellen van de VVSG : www.vvsg.be/Lists/Nieuws/dispform.aspx?id=902

bron: http://www.vvsg.be

agenda: 24-uren Zwemmarathon

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zwem gratis mee voor het goede doel tijdens de ’24-uren zwemmarathon’ ten voordele van vzw Serafien, een palliatief thuiszorgteam voor kinderen..
Van vrijdag 19 november 2010 van 17.00 uur tot zaterdag 20 november 2010 om 17.00 uur.

Elke gezwommen kilometer wordt gesponsord door bedrijven, handelaars en individuelen.
In zwembad Wildersport, Sportlaan 11 te Sint-Pieters-Leeuw
Meer info: Sportdienst 02 334 21 61

Meer info, zie ons aankondigingsartikel van 22/10/2010 – KLIK HIER

agenda: Misdaad en straf in het Ancien Regime

SINT-PIETERS-LEEUW: – Nu vrijdag 19 november 2010 om 20.00 uur viert de Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde Sint-Pieters-Leeuw haar 30e verjaardag met een gespreksavond in het Cultureel Centrum Coloma. Prof Fernand Van Hemelrijck spreekt over “Misdaad en Straf in het Ancien Régime”, zijn recent boek uitgegeven bij het Davidsfonds.

Soms klagen wij over de rechtsgang in ons land. Maar het is ooit anders geweest! Wat wij beschouwen als misdaad is door de jaren heen geëvolueerd, evenals de bijhorende strafuitspraken. Het recht verschilt bovendien ook volgens de plaats waar het wordt uitgesproken. Wat in het ene land mag, is elders soms verboden. Ook de straffen zelf evolueren: zo verdween in onze streken de doodstraf. Professor Vanhemelryck keert met ons terug in de tijd, een paar eeuwen terug. Het zal u verbazen welke weg we al hebben afgelegd!

Tegelijkertijd wordt het nieuwe themanummer van de werkgroep voor Streek- en Volkskunde voorgesteld: “De Schepenbank”, over de rechtsgang in onze streken.

Vrijdag 19 november 2010 om 20.00 uur – Vrije toegang.
Locatie :GCC Coloma, Joseph Depauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw.

Schadeclaims wateroverlast

SINT-PIETERS-LEEUW: De gemeente heeft op haar website een speciale pagina aangemaakt met betrekking tot de schadeclaims:
http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/press/record.php?ID=1322#Checklist

Inwoners die getroffen zijn door de overstromingen kunnen deze lijsten gebruiken om hun schade aan de verzekeringsmaarschappijen te melden.

bron: www.sint-pieters-leeuw.be

UPDATE 11.00:
Getroffen inwoners van de wateroverlast kunnen aangifteformulieren en checklist ook afhalen in gemeentehuis, ’t Paviljoentje en Negenhof.

Inwoners van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, die getroffen zijn door de overstromingen van het voorbije weekend kunnen een checklist, de nodige formulieren voor het aanmelden van schade en een samenvattende lijst van de bij te voegen documenten gebruiken om hun schade aan de verzekeringsmaatschappijen te melden.
Deze zijn af te halen op verschillende plaatsen in de gemeente:
· in het gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw aan het onthaal en bij de sociale dienst, op weekdagen in de voormiddag van 8.00 tot 12.00 uur en van maandag tot en met woensdag in de namiddag van 13.00 tot 15.00 uur;
· in het dienstencentrum ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek, op weekdagen van 9.00 tot 17.00 uur;
· in het dienstencentrum ’t Negenhof, Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, op weekdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

agenda: Fabrutselclub november 2010

VLEZENBEEK: Programma van de Fabrutselclub van Vlezenbeek voor november 2010.

18/11/10: film – Om 18 uur aan de Merselborre
25/11/10: Decoratiebollen met bladeren
meebrengen: piepschuimbol, lijmspray of witte houtlijm + penseel, witte bladeren.
(eventueel gekleurde ijzerdraad en parelspelden)
donderdagavond van 20 tot 22 uur in de Merselborre te Vlezenbeek
Heb je interesse voor één van deze activiteiten of vragen. Stuur een mailtje naar fabrutsel@hotmail.com
De Fabrutselclub is geheel vrijblijvend. Je moet geen inschrijvingsgeld voor een jaar betalen.Per keer dat je komt betaal je 1 euro. Dit is voor iedereen ! Of je nu jong, oud, dik of dun bent. Iedereen is van harte welkom.

Het Vlaams-Parlement hield een actualiteitsdebat over de watersnood

VLAANDEREN: Het Vlaams-Parlement hield woensdagnamiddag een actualiteitsdebat over de watersnood.

U kan de volledige tekst lezen op:
www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=607187


Onderstaand een fragment uit de tekst die onze regio betreft.

De heer Mark Demesmaeker:
Ik heb nog een vraag over de conclusies van de vergadering met de experts inzake bevaarbare waterlopen en de aanbevelingen voor het Zennebekken. Minister-president Peeters en minister Crevits zijn maandag ter plaatse geweest in de zuidelijke kanaalzone. Het overstromen van het kanaal Brussel-Charleroi is een totaal nieuw fenomeen. U zult vernomen hebben dat het de allereerste keer is dat dit gebeurt. Dan is het normaal dat mensen vragen stellen over de werking en de coördinatie van de sluizen. Daarover doen allerlei verhalen en soms indianenverhalen de ronde. Het is belangrijk daarop een goed antwoord te geven. Is er onderzocht of de werking en de coördinatie van die sluizen goed is verlopen? Zijn er nog verbeteringen mogelijk?

Men zegt dat er meer wachtbekkens moeten komen in het Zennebekken. U weet dat de Zenne een gewestgrensoverschrijdende rivier is, dat de problemen bij ons beginnen op de plaats waar de rivier de gewestgrens overschrijdt. Er waren trouwens problemen in Tubize op het Waals grondgebied, in Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Een deel van de oplossing zal moeten worden gezocht op het grondgebied van onze Waalse vrienden. Hoe denkt u dat concreet en snel te kunnen aanpakken?

Minister Hilde Crevits:

Zelf ben ik naar het kanaal Brussel-Charleroi gaan kijken. Het is de eerste keer dat het kanaal is overstroomd. Experts onderzoeken de oorzaken voor de overstroming. De vraag was of er niet veel extra water uit Wallonië is aangevoerd. De Vlaamse experts bevestigen me dat er op het terrein zeer goed is samengewerkt. Op een bepaald moment is vanuit Wallonië de vraag gesteld om meer water af te voeren. Door Vlaanderen is daar negatief op geantwoord. Het is ook niet gebeurd. Nadien zijn er politieke vragen over gesteld. De heer Demotte zei gisteren nog dat de technici op het veld de ruimte moeten krijgen om te oordelen en dat de politici zich in deze discussie niet moeten mengen. Dat moet vandaag het statement zijn. Politici moeten zich niet in de discussie mengen, de technici moeten onderling overeenkomen. Er is zeker naar elkaar geluisterd.

Gisteren werd me met heel veel klem door Vlaamse technici gezegd dat niet alleen zij hebben gegeven wat ze konden, maar dat ook de Waalse experten dat hebben gedaan, dat ze met respect naar elkaar hebben geluisterd en elkaars raadgevingen hebben opgevolgd.

We moeten natuurlijk vermijden dat het nog een keer gebeurt, dus samenwerkingsfederalisme, maar ook samenwerking tussen ambtenaren. Ik wil nog een keer zeggen dat het kan, dat iedereen toch wel zijn best heeft gedaan. Hetzelfde geldt voor de VMM en de mensen van mijn eigen diensten.

Wat we wel moeten doen, is zoeken naar oplossingen. Hoe kunnen we vermijden dat het kanaal overstroomt, want een kanaal dat overstroomt, dat is toch wel heel vreemd. Men heeft me gemeld dat er een aantal oorzaken zijn, maar dat een van de belangrijke dingen die moeten worden aangepakt, het extra bufferen, volgens de trappen van het waterbeheer, in de zone tussen de Zenne en het kanaal is. U weet dat de Zenne en het kanaal op bepaalde plaatsen verschrikkelijk dicht bij elkaar liggen. Er is in een overvloei voorzien waardoor het Zennewater automatisch in het kanaal kan, maar de omgekeerde beweging heeft zich nu voorgedaan: er is daar zodanig veel water in één keer terechtgekomen, dat het terug naar de Zenne is gegaan.

We moeten in een extra buffercapaciteit voorzien en die kan worden gezocht op Vlaams grondgebied, maar ik denk dat we nu vooral op heel korte termijn met de Waalse collega’s moeten samen zitten om te bekijken wat de beste plaats is. Territoria spelen voor mij geen rol, we moeten gewoon de beste plaats kiezen waar we in de grootste capaciteit kunnen voorzien. Dat zal hoogstwaarschijnlijk een gezamenlijke inspanning vragen van Vlaanderen en Wallonië.

Dat is een belangrijke conclusie die gisteren is genomen en die ervoor zou moeten zorgen dat we daar in de toekomst een dergelijke overstroming kunnen vermijden.

bron: http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=607187