Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw

Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw.

Burgemeester Lieve Vanlinthout heeft zondagochtend 14 november 2010 om 3.15 uur het gemeentelijk rampenplan afgekondigd voor het noodweer in Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.
Hieronder leest u de updates, met eigen berichtgeving en persberichten van gemeente en provincie.

( UPDATE: Op vrijdag 19 november om 14.00 uur werd het gemeentelijk rampenplan opgeheven.)


Share


update dinsdag 16 november 2010, 12.38 uur.
Bereik rechtstreeks de bevoegde instanties en diensten na de voorbije wateroverlast in Sint-Pieters-Leeuw.
Indien u vragen heeft na de wateroverlast van het voorbije weekend kan u die rechtstreeks stellen aan de bevoegde instanties en diensten.
Brandweer: contacteren via 100-centrale (pompen, brand, …).
Politie: contacteren via algemeen nummer 02 371 22 28 (verkeer, veiligheid, …).
OCMW: via hun gewone nummers van  de administratie of via het algemeen nummer 02 371 03 40.
Rode Kruis:  02 377 19 99 of via e-mail  ldt_1600@telenet.be .
Het gemeentelijke informatienummer blijft  02 371 63 18  en is te bereiken tijdens de gewone kantooruren net als alle andere gemeentelijke diensten via hun rechtstreeks nummer of via het algemene nummer 02 371 22 11.
Heeft u vragen over een bepaald onderwerp, stel die dan rechtstreeks aan de vermelde persoon op het weergegeven telefoonnummer of e-mailadres.

1.Zandzakjes ophalen – Marleen Buyl 02 371 22 91- Paola Hendrickx  02 371 63 25
2.Afval ophalen –  Marleen Buyl 02 371 22 91- Paola Hendrickx  02 371 63 25
3.Straten kuisen –  Marleen Buyl 02 371 22 91- Paola Hendrickx  02 371 63 25
4.Schadedossiers indienen en vragen – Johnny Marchal 02 371 22 90
5.Ophalen –  Marleen Buyl 02 371 22 91- Paola Hendrickx  02 371 63 25
6.Vragen van bewoners van onbewoonbaar verklaarde huizen- Erik Wuyts 02 371 22 97
7. Attest afwezigheid school/werk omwille van evacuatie Ingrid RoobaertVia website www.sint-pieters-leeuw.be of  02 371 63 18
8.De kwaliteit van het waterVivaqua – 02 363 34 11
9.Problemen met elektriciteit en gasEandis – 078 35 35 34
10.Telefoon en internet – Bij uw maatschappij
11.Kanaal Brussel-CharleroiWaterwegen & Zeekanaal NV  03 860 62 62 – kevin.polfliet@wenz.be
12.De LaekebeekProvincie Vlaams-Brabant  – 02 456 07 20


update dinsdag 16 november 2010, 11.00 uur.
Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw is niet bereikbaar op haar algemeen nummer 02 371 03 40.
Men dient zich aan te melden via hun sociale dienst 02 371 03 50.
update 12.38 uur -> OCMW is terug bereikbaar op 02 371 03 40


update dinsdag 16 november 09.10 uur:
In Ruisbroek zijn gisteravond opnieuw 15 woningen geëvacueerd aan de Vaartstraat, Meerweg en Vanden Elschenstraat. De huizen vertonen verzakkingen na de wateroverlast, en zijn voorlopig niet bewoonbaar.
Burgemeester Lieve Vanlinthout: “Dit heeft wellicht te maken met de zandgrond die zich onder die oude woningen bevindt.En die wellicht is weggespoeld door het water van de overstroming.
gisteren hebben we een expert aangesteld die alles gaan bekijken is en in totaal zijn er toch 15 woningen tijdelijk onbewoonbaar verklaard.”

 


update 27 (15 november 2010: 21.45 uur).Vanaf nu is het gemeentelijke informatienummer ( 02 371 63 18 te bereiken tijdens de gewone kantooruren vanaf 8.00 uur morgenvroeg net als alle andere gemeentelijke diensten via hun rechtstreeks nummer of via het algemene nummer ( 02 371 22 11.

 


In Ruisbroek bleven het Paviljoentje en de service flats  gespaard van water. 


OCMW voorzitter Roland Meulemans: “Gisterennacht en vandaag de strijd om het Paviljoentje en onze service flats in Ruisbroek gewonnen dank zij de inzet van de brandweer van Halle en Brussel, alsook door de medewerking van de para’s van Ruisbroek!”Nieuwe feiten!!!: update 26 (15 november 2010: 20.00 uur). 

Het lokale coördinatiecomité blijft haar activiteiten voortzetten. Het gemeentelijke rampenplan blijft van toepassing.De Wandelingstraat wordt afgesloten voor alle verkeer tussen het kruispunt van de Wandelingstraat/Weverijstraat en de Wandelingstraat/Broekweg.

Het gemeentelijk noodnummer ( 02 371 63 18 zal vandaag niet tot 20.00 uur maar tot nader order bereikbaar zijn.


update 25 (15 november 2010: 17.30 uur).De burgemeester beslist dat vanaf 19.00 uur het gemeentelijke coördinatiecomité wordt ontbonden en dat er wordt overgegaan naar een lokale overlegfase.

 


update 16 uur
Prins Filip bezocht, in opdracht van koning Albert, het rampgebied in Sint-Pieters-Leeuw. Burgemeester Lieve Vanlinthout ontving de prins  aan de rotonde in Ruisbroek. Vervolgens werd hij ontvangen op de Bergensesteenweg ter hoogte van het kruispunt Alexander Schockaertstraat, Albert Van Cotthemstraat en Pastoor Vendelmansstraat door de burgemeester en gouverneur Lodewijk De Witte. De prins zal gedurende een half uur contact hebben met de getroffen bewoners en zal daar ook de hulpverleners begroeten.

Share


update 24 (15 november 2010: 15.05 uur).
De inwoners van de straten die getroffen zijn door de wateroverlast kunnen vanaf morgen hun beschadigde spullen buiten zetten. Dit afval zal dagelijks worden opgehaald door Sita. Kapotte elektrische apparatuur mag eveneens worden buiten gezet en zal dagelijks worden opgehaald door Televil.
Het gemeentelijk noodnummer ( 02 371 63 18 zal vandaag nog operationeel zijn tot en met 20.00 uur deze avond.

 


update 14.30 uur VLAAMS-BRABANT: – Overstroming Vlaams-Brabant – Provinciale fase opgehevenVanaf 15 uur wordt de hulpverlening in Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Londerzeel op gemeentelijk niveau gecoördineerd.

 


update 13.20 uur: REGIO – Deze namiddag bezoekt Prins Filip, in opdracht van koning Albert, het rampgebied in Sint-Pieters-Leeuw.

 


VLAAMS-BRABANT: – Vijf tips voor wie terug naar huis gaat
Laat gas, water en elektriciteit weer aansluitend door professionals.
Leg de schade vast op film of video. Markeer de waterstand op uw muren. Controleer muren en plafonds op scheuren. Neem contact op met uw (brand)verzekeraar voor u kosten maakt.
Pas op voor verontreinigd water. Was uw handen met desinfecterende zeep als u in contact bent gekomen met vervuild water of afval.
Zorg dat uw huis schoon en droog is voor u er weer in gaat wonen, zodat er geen gevaar is voor besmetting.
Loop of rijd geen water in. Snelstromend water is bijzonder krachtig en kan u meesleuren. Bovendien ziet u geen putten en obstakels.
www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/veiligheid/rampeninfo/index.jsp

 


update 22 (15 november 2010: 12.55 uur).
Mensen van de wijk Witte Roos mogen terug naar huis!

De bewoners van de wijk Witte Roos kregen vanaf 9.40 uur de toelating om tot 10.30 uur bij hun thuis spullen op te halen.

Het wegspoelen van de grond achter de dijk van het kanaal Brussel-Charleroi aan het jaagpad aan de sluis ter hoogte van Laaklinde gebeurde door het overstromen van het water van het kanaal Brussel-Charleroi eerder dan door een breuk door de druk van het water. De oeverconstructie is drie jaar oud. Het geteisterde jaagpad is een constructie in gestabiliseerde dolomiet en is nog steeds volledig afgesloten, ook voor de voetgangers.

De directeur-generaal van de Waterwegen en Zeekanaal NV, de heer Clinckers, in aanwezigheid van minister-president Kris Peeters en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits bevestigt dat de dijken van het Kanaal Brussel-Charleroi veilig zijn. Het gemeentelijk coördinatiecomité beslist dus dat de mensen van de wijk Witte Roos mogen terugkeren naar hun woningen.

De onderhoudsaannemer is opgeroepen door de Waterwegen en Zeekanaal NV om de eerste maatregelen te kunnen nemen. Er liggen ook nutsleidingen aan de getroffen oever en de nutsmaatschappijen werden gecontacteerd door de Waterwegen en Zeekanaal NV om de nodige controles en ook eventuele herstellingen te doen.

Geruststellend is dat het waterpeil van het kanaal terug op het normale niveau is gekomen.


update 21 (15 november 2010: 12.10 uur).
Vanaf het kruispunt Humaniteitslaan/Nieuwe Stallestraat, richting Drogenbos , wordt de weg afgesloten voor alle verkeer.
Vanaf de Nieuwe Stallestraat kan men de Humaniteitslaan niet oprijden.
De op- en afritten van de autosnelweg E19 ter hoogte van dit kruispunt blijven gevrijwaard.
Minister-president Peeters en minister van Openbare werken Crevits kwamen samen met administrateur generaal Clinkers en stafmedewerkers van NV Zeekanaal concreet de toestand onderzoeken van de kanaalzone aan het sashuis te Lot.

update maandag 15 november 11.00 uur:
VLAAMS-BRABANT : – Het overstromen van de oever van het kanaal Brussel-Charlerloi is gisteren rond middernacht gestopt.
Het waterpeil is langzaam aan het dalen. Uit inspectie van de oever ter hoogte van de wijken ‘Witte Roos’ en ‘Over de Vaart’ blijkt dat de schanskorven op hun plaats gebleven zijn en er dus geen sprake is van een dijkbreuk, scheur of bres. Wel heeft het overstromende water erosie veroorzaakt aan de oever. de jaagpaden bovenop de dijk zijn nu weer vrij van water.
De wijk ‘Witte Roos’ (Sint-Pieters-Leeuw) is uiteindelijk droog gebleven.
De burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw wacht het laatste veiligheidsadvies af van de beheerder van het kanaal vooraleer de bewoners te laten terugkeren.

In de wijk ‘Over de Vaart’ (Beersel/Lot) staan nog enkele straten blank. Het water kan er voorlopig nog niet weggepompt worden. De bewoners blijven tot nader order geëvacueerd.
In beide gemeenten blijft de gemeentelijke rampenfase van kracht.
In Halle is de gemeentelijke rampenfase afgeblazen. Het water is er weggetrokken.


update maandag 15 november 06.30 uur.
– 31 geëvacueerden hebben de nacht doorgebracht in een opvangcentrum in Zuun. Honderden andere konden terecht bij vrienden en familie.
– De meer dan 600 bewoners van de 220 huizen in de Witte Roos hebben de nacht ook ergens elders doorgebracht.
De lokale politie meld dat ze nog niet terug kunnen naar hun huizen. Tot op dit ogenblik is er nog geen overstroming van de wijk!
– Burgemeester Lieve Vanlinthout meld dat alle scholen in Sint-pieters-leeuw open zullen zijn voor de leerlingen.
– Op dit moment stijgt het water in het kanaal Brussel-Charlerloi niet meer en zou het niet meer over de dijk stromen zegt de brandweer. Het water van de Zuunbeek en de Zenne blijft enorm hoog. Er is ook nog heel veel water dat uit het kanaal is weggestroomd en dat nu zijn weg zoekt naar lager gelegen gebieden. Hierdoor werden vannacht nog extra straten ontruimd.
Eén van de bedreigde plaatsen is het OCMW rusthuis.
Adjudant Mordijk van de brandweer:” We hebben de” laatste uren getracht het OCMW rusthuis te vrijwaren dwz. zo veel mogelijk het water weghouden van het gebouw. We doen dit onder meer met een zware pomp uit Brussel. Zodanig dat wij er in slagen van hier geen evacuaties te moeten doen.”
Op dit moment voert de brandweer nog steeds prioriteitsopdrachten uit. Hierdoor zal ze pas in de loop van de dag kunnen beginnen met het leegpompen van kelders.
–  Ook elders wordt met man en macht gewerkt om straten te vrijwaren. Maar de ellende is nog niet afgelopen omdat het water nog moet afvloeien.


update 20 (22.20 uur).
De Petrus Huysegomstraat wordt terug opengesteld voor het verkeer.

 

De gemeente is gestopt met het bedelen van zandzakjes daar er reeds een uur niemand nog in het gemeentelijke magazijn in de Topstraat was langs geweest. Morgenvroeg kunnen de inwoners er terug terecht voor het afhalen van zandzakjes vanaf 8.00 uur.


In het crisiscentrum maakte burgemeester Lieve Vanlinthout even tijd voor een kort interview.Hoe is deze dag voor u verlopen?
Lieve Vanlinthout: “ Deze dag is voor mij vrijdagmorgen begonnen. Tot nu ben ik niet meer gaan slapen en constant bezig geweest met de problemen met de wateroverlast.
en om 3 uur de nacht van zaterdag op zondag heb ik het rampenplan afgekondigd dwz. Dat de crisiscel is opgeroepen. De commandant van de brandweer, politie, hoofd technische dienst,…
En sinds 4 uur vannacht zijn wij uitsluitend hier in dit lokaal gebleven en hebben wij geluisterd naar welke problemen er gesignaleerd werden. Hebben wij soms verduidelijking gevraagd aan politie en brandweermensen ter plaatse. En in functie van de veiligheid hebben we dan beslissingen genomen die noodzakelijk zijn.
Ik ben tussendoor ook nog gisterenavond ook nog naar het Hazenveld in Oudenaken geweest. Waar op 10 minuten tijd meer dan 1 meter water in de straat stond. Dat nadien 14 woningen is binnengedrongen. Ik verzeker u ik was kletsnat met mijn grote. Nadien me snel omgekleed en dan ben ik terug naar het crisiscentrum gekomen en dat is tot nu op dit ogenblik.
We hebben belange nog niet gedaan want elk uur mag ik zeggen komt er een nieuw probleem bij. Het ene al erger dan het andere. En ik mag toch wel zeggen dat we vanavond toch wel een heel grote tegenslag gehoord hebben namelijk de dijkbreuk, of de breuk van de betonplaten of hoe je het ook wilt noemen aan het kanaal Brussel-Charlerloi. Maar in ieder geval een heel gevaarlijke situatie, dat het water vanuit het kanaal met een enorm veel kracht in de velden terecht komt. En we niet weten op een bepaald moment of dit naar links draait of naar de wijk De Witte Roos met 220 woningen. Of in de richting van Lot? Er zijn dus een hele hoop vraagtekens. We hebben op zeker gespeeld. We hebben de bevolking van die 220 woningen geëvacueerd en ook de keuze gelaten om naar familie te gaan of naar het opvangcentrum. Maar in ieder geval op dit moment is de Witte Roos afgezet en daar komt niemand meer in tot wij een signaal gekregen hebben en zelf waargenomen hebben dat er geen gevaar meer dreigt en het waterpeil gezakt is. Maar ik vrees dat we daar de eerste 12 misschien zelf 24 uur niet aan toe zijn.”

 

De hulpdiensten doen hun uiterste best maar tegen natuurkrachten is weinig te beginnen?
Lieve Vanlinthout: “ Het is ongelooflijk de mensen van de brandweer, politie, gemeentediensten wat die mensen al 3 dagen en 2 nachten presteren. Ze worden met veel stress-momenten geconfronteerd. Voor ons hier in het crisiscentrum is het niet altijd eenvoudig maar het is een feit dat het voor de mensen ten velde nog veel erger is!”


update 19 (21.35 uur).
De wijk Witte Roos blijft voorlopig afgesloten en de bewoners mogen niet terug naar hun woning. De wijk wordt door de politie bewaakt.

 

Er dreigt water vanuit de Laekebeek binnen te lopen in het dienstencentrum ’t Paviljoentje en de serviceflats Van Parys in Ruisbroek. Zandzakjes worden aangevoerd.


Mensen uit de wijk Witte Roos zullen zeker de nacht ergens anders moeten doorbrengen.
De kans op overstroming is nog te groot.

 


update 17 (20.00 uur).
Door de wateroverlast en verschillende wegwerkzaamheden in Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle zijn volgende wegen afgesloten:
· N231 Alsembergesesteenweg ter hoogte van de N6 Brussel-Bergen;
· Laaklinde (gemeente Beersel);
· N6 Brussel-Bergen ter hoogte van de Sint-Stevensstraat;
· Postweg/Joseph Wybranlaan te Anderlecht.Wij raden de bestuurders aan maximaal de R0 (= Brusselse Ring) te volgen.
In Sint-Pieters-Leeuw wordt een omleidingsweg voorzien langsheen de N6 Brussel-Bergen/ Lotstraat/Edouard Rooselaersstraat/Brusselbaan/N6 Brussel-Bergen.
In Vlezenbeek rijdt u best via de N282 Lenniksebaan van en naar Brussel.

 

VLAAMS-BRABANT: – wijziging opvangcentrum
De bewoners van de geevacueerde wijken van Sint-Pieters-Leeuw, die tot op dit moment werden opgevangen in Basisschool ’t Populierke, worden overgebracht naar de Sint-Lutgardis Parochiezaal in dezelfde gemeente. Zo wordt de basisschool vrijgemaakt voor de schooldag van morgen.

We kregen verschillende vragen of morgen de bussen normaal rijden. consulteer hiervoor morgenvroeg de website van de lijn:
www.delijn.be/nieuws/Dienstverlening_De_Lijn_verstoord_door_wateroverlast.htm

update 16 (19.30 uur).
De mensen van de Meerweg, vanaf het kruispunt met de Vanden Elschenstraat richting Lot, kunnen terug naar huis.
update 15 (19.10 uur).
De mensen uit de Vaartstraat en de Vanden Elschenstraat mogen terugkeren naar hun woning.

Verscheidene mensen plaatsten filmpjes over de ramp op youtube.
update 14 (18.05 uur).De bewoners van de Boomkwekerijstraat en de Pieter Cornelisstraat mogen terug naar hun woningen omdat het gat aan de oever van het kanaal Brussel-Charleroi ter hoogte van de Boomkwekerijstraat met de Pieter Cornelisstraat volledig is gedicht door de aannemer.- wijken ‘De Witte Roos’ (Sint-Pieters-Leeuw) en ‘Over de Vaart’ (Lot) blijven nog afgesloten!

 


update 17.20 uur VLAAMS-BRABANT: – Momenteel is er sprake van een waterpeil dat zo hoog is dat de oevers van het Kanaal Brussel-Charlerloi overlopen.
Waardoor de wijken ‘De Witte Roos’ (Sint-Pieters-Leeuw) en ‘Over de Vaart’ (Lot) wateroverlast riskeren. Daar worden de bewoners vlot geëvacueerd op bevel van de betrokken burgemeesters.De enige oplossing is het waterpeil van het kanaal laten dalen. Tot hoog water om 19 uur kan dat op natuurlijke weg via de Schelde en Rupel. Daarna zullen een reeks zware pompen van de civiele bescherming worden ingeschakeld om het water van het kanaal over te pompen naar de Rupel ter hoogte van Klein Willebroek.

 


update 13 (17.20 uur).In de Pierre Walkiersstraat staat het water 30 à 40 cm hoog. De mensen worden er geëvacueerd naar het gemeentelijke opvangcentrum in ’t Populiertje. Wie er niet op eigen kracht geraakt, wordt door het gemeentebusje opgehaald aan de BMW-garage Vandeperre.

 


update 12 (16.30 uur) De mensen van de Vaartstraat, de Meerweg en de Vanden Elschenstraat kunnen nog niet naar huis. In de Vanden Elschenstraat is de situatie nog niet veranderd en staat het water nog steeds tot kniehoogte.
Miljoenen liters water stromen er per minuut vanuit het kanaal Brussel-Charleroi over de rand van het kanaal en de betonnen platen van het jaagpad worden meegesleurd. De wijk Witte Roos blijft dus bedreigd.De bewoners van de Rampelbergstraat en de Grensstraat willen vrijwillig worden geëvacueerd uit voorzorg en begeven zich naar het gemeentelijke opvangcentrum.

 


update 16.25 uur

 

Aan het kanaal ter hoogte van de wijk Witte Roos te Sint-Pieters-Leeuw was de milieuvriendelijke dijk over een afstand van wel 200 meter overstroomd zonder dat men kan zien of er schade aan de dijk is.


De wijk Witte Roos wordt volledig ontruimd en het water loopt weg richting Hellestraat naar de wijk “Over de Vaart” te Beersel.
Momenteel is de overstroming over de totale lengte van de dijk tussen de wijk Witte Roos Sint-Pieters-Leeuw en de Laaklinde te Lot.


massale evacuatie van de wijk Witte Roos: update 11 (14.45 uur)De dijk van het kanaal Brussel-Charleroi is ter hoogte van de firma Interbeton doorgebroken over een lengte van 200 meter met een verzakking van ongeveer 3 meter. 230 huizen worden er ontruimd via een massale evacuatie van de mensen in de wijk Witte Roos. Zij verzamelen aan de Bergensesteenweg ter hoogte van het Hof Sint-Elooi (kruispunt Bergensesteenweg met Europalaan) en worden van daaruit geëvacueerd naar het opvangcentrum in de gemeentelijke basisschool van ’t Populiertje.update 10 (14.10 uur): De situatie in de Meerweg en de Vaartstraat blijft hetzelfde als een paar uur geleden.
Bij het wachtbekken in de Hoogstraat is het waterpeil gezakt.
De René Renessestraat staat nog steeds blank, net als nu ook de Jan-Baptist Bosmansstraat en de Hellestraat in Beersel.

 


De weilanden rondom in de wijk Witte Roos staan volledig onder water.
De politie, de brandweer en de dienstverlenende militairen gaan ter plaatse.

De Klein-Bijgaardenstraat is zonder elektriciteit gevallen wat nefast is voor het bedienen van de pompen. De mensen van Eandis komen ter plaatse om het probleem op te lossen.
De NV Zeekanaal heeft een aannemer laten komen om het gat ter hoogte van de Boomkwekerijstraat met de Pieter Cornelisstraat aan de oever van het kanaal Brussel-Charleroi waar er gevaar is voor een mogelijke dijkbreuk, te dichten. De werken vorderen goed.


Update 14 uur:
– NV Zeekanaal heeft experten ingeschakeld om de bressen en barsten in de dijken van het kanaal zijde Sint-Pieters-Leeuw en Beersel te onderzoeken. Dit onderzoek is inmiddels gestart.– Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom verwacht dat de actuele overstromingen erkend zullen worden als ramp en dus in aanmerking komen voor schadevergoeding door het rampenfonds. Dat heeft ze zondag gezegd tijdens een bezoek aan het rampengebied in Vlaams-Brabant. Turtelboom heeft het KMI verzocht om de nodige meteorologische gegevens ter beschikking te stellen.

 

– UNIZO opent www.unizo.be/wateroverlast en servicelijn voor ondernemers met waterschade. Dit servicecenter is te bereiken op 078 35 39 39 of per e-mail op service@unizo.be
– Eerste Minister Yves Leterme bracht een bezoek aan de getroffen zone teLot en had een ontmoeting met de burgemeester en de leden van het crisiscomité.


Update 13.30 uur: – In de provincie Vlaams-Brabant helpen 45 militairen met het wegpompen van wateren het vullen van zandzakken in de ondergelopen straten van Herne, Affligem en Lennik.
Drie rubberboten staan ook klaar om de omwonenden van het kanaal in Sint-Pieters-Leeuw te evacueren.

 

reportage VRT-nieuws:
www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/journaal/2.13159/2.13160/1.904941

update 9 (13.15 uur)

Het waterpeil in de Vaartstraat, de Meerweg en de Vanden Elschenstraat is gedaald. De bewoners kunnen eventueel terug naar hun woning om bepaalde zaken op te halen. Maar er wordt hen uitdrukkelijk geadviseerd er niet permanent te blijven daar de toestand voor de eerstvolgende uren nog niet kan worden ingeschat.
De bewoners van de Meerweg en de Vanden Elschenstraat gaan best via het Sasplein. De bewoners die verder richting Lot wonen, rijden het beste via de Rampelbergstraat of de J. Dambrestraat.


update 13 uurVLAAMS-BRABANT: – Om 12.30 uur is het coördinatiecomité Vlaams-Brabant opnieuw bijeen gekomen om de evolutie van de wateroverlast in Vlaams-Brabant te analyseren en de passende verdeling van de hulpmiddelen te doen. De provinciale fase wordt in elk geval aangehouden tot morgenochtend 9 uur.
De problemen zijn nog steeds acuut in Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel lang het kanaal. Het water staat bijzonder hoog en raakt de bovenkant van de sluisdeuren. Ook langs het kanaal is er onderspoeling van het jaagpad. Een aannemer komt ter plaatse. In Halle is het stadscentrum afgesloten voor het verkeer. Door de hoge waterstand in het kanaal en de Zenne blijven ook de aansluitende beken onder druk staan.

 

Brug over kanaal Brussel-Charlerloi in Ruisbroek afgesloten.


Op www.overstromingsvoorspeller.be worden voor onze gemeente de Zuunbeek, Molenbeek en de Zenne in de gaten gehouden.


update 8 (12.30 uur) -bijkomende straten afgesloten
In Ruisbroek worden verschillende straten afgesloten voor alle verkeer richting het centrum van Ruisbroek:
· vanaf het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg met de Acacialaan;
· vanaf het kruispunt van de Edward De Baerdemaekerstraat met de Beukenlaan;
· vanaf de Groot-Bijgaardenstraat met de Golden Hopestraat
· in de Stationsstraat ter hoogte van de rotonde richting tunnel.

 


update 12 uur:
– Zopas is in Sint Pieters Leeuw ook het leger ingezet om mensen te evacueren.– Ook in Oudenaken is de toestand kritiek.
– Op de Brusselse Ring is de afrit Anderlecht industrie afgesloten.

 

– Bekijk ons artikel van  zaterdag 11 uur met nuttige tips bij overstromingsgevaar – KLIK HIER


update 7 (11.10 uur): nieuwe evacuaties en omleiding van het verkeer op de Bergensesteenweg
De mensen van de Pieter Cornelisstraat worden nu vanaf 10.34 uur preventief geëvacueerd evenals de inwoners van de Boomkwekerijstraat van nummer 51 tot en met 71. Deze mensen worden ook opgevangen in de gemeentelijke basisschool ’t Populiertje in de Jan Vanderstraetenstraat. Liefst verplaatsen zij zich met hun eigen wagen. Indien dit niet mogelijk is, haalt het gemeentebusje hen op bij de verzamelplaats op het kruispunt van de Cornelisstraat en de Boomkwekerijstraat om hen naar het opvangcentrum te brengen.Het verkeer dat uit Brussel komt via de Bergensesteenweg wordt omgeleid via de Brusselbaan tot het centrum van Sint-Pieters-Leeuw en kan zo verder. In omgekeerde richting, komende van Halle via de Bergensesteenweg kunnen de mensen doorrijden tot het kruispunt met de Georges Wittouckstraat. Van daaruit volgen ook zij de omleiding.

 


VLAAMS-BRABANT – update 11.00uur: Minister Annemie Turtelboom, gouverneur Lodewijk De Witte en de burgemeesters brengen een plaatsbezoek aan het zwaar getroffen Londerzeel en Sint-Pieters-Leeuw.

 


update 6 (10.35 uur): burgemeester vraagt ramptoeristen thuis te blijven:Burgemeester Lieve Vanlinthout dringt er op aan dat onbevoegden zich niet zouden ophouden in de omgeving van de getroffen gebieden. Dit om ramptoerisme tegen te gaan en de wegen en voetpaden vrij te houden voor de hulpverleners.

 


update 10.07 uur – VLAAMS-BRABANT: – Zonet is het coördinatiecomité Vlaams-Brabant bijeen gekomen.Accent lag vooral op het zuid-westen en het noord-westen van Vlaams-Brabant, waar de toestand kritiek is.
De grootste problemen doen zich voor in de gemeenten langs het Zeekanaal, waarvan het debiet momenteel wel gestabiliseerd is maar boven het alarmpeil blijft. Op dit moment is het hoog water aan de sluis van Windham waardoor het water niet verder kan afgevoerd worden. Bij verdere regenval, ook in Henegouwen, kan daardoor het peil in kanaal weer stijgen.
Dit heeft vooral gevolgen voor Halle, waar de belendende  straten ondergelopen zijn. Via de aflopende straten wordt ook het centrum bedreigd. In Sint-Pieters-Leeuw is de wijk Negenmanneke getroffen. Ook naar Beersel werd versterking gestuurd. Defensie en civiele bescherming hebben extra mankracht en materiaal ter plaatse.

 


Gemeente -en hulpdiensten strijden onafgebroken tegen water.

 


Sinds deze nacht zijn deze mensen in de weer tegen het water.
jammergenoeg is het een ongelijke strijd tegen de kracht van de natuur. Alle diensten doen dan ook hun best om zoveel mogelijk woningen te vrijwaren van water.


Noodnummer voor de bevolking in werking gesteld:

 

De bevolking van Sint-Pieters-Leeuw kan met al haar vragen terecht op het gemeentelijke noodnummer 02 371 63 18 dat vanaf nu permanent wordt bemand.

Indien je een melding van schade wil doen, kan dit op drie manieren:

  • via e-mail info@sint-pieters-leeuw.be
  • via een meldingsformulier op de startpagina van de gemeentelijke  website www.sint-pieters-leeuw.be, bovenaan bij melding
  • per brief gericht aan het gemeentebestuur, dienst Openbare Werken, t.a.v. Johnny Marchal, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.Achteraf word je door de dienst Openbare Werken zo spoedig mogelijk gecontacteerd.

update 4 (9.15 uur).

 

De Sportlaan wordt afgesloten voor het verkeer omdat ook daar de Zuunbeek dreigt buiten haar oevers te treden. Het gemeentelijk Wildersportcomplex en het zwembad die daar gelegen zijn, worden volledig gesloten voor het publiek. Er sijpelt al water in de kelder van het zwembad. Zandzakjes worden aangevoerd om erger te voorkomen.


update 3 – 8.45 uur:

 

Verschillende mensen hebben vannacht naar Eandis gebeld om een gasgeur te melden in het Hazeveld. Eandis stuurde iemand ter plaatse om het probleem op te lossen. Na het uitvoeren van
bijkomende metingen bleek alles in orde te zijn.

In de gemeentelijke basisschool ’t Populiertje worden rond 8.00 uur al 38 inwoners opgevangen. Deze middag worden daar een vijftigtal veldbedden met dekens opgesteld voor degenen die wat willen slapen.

Rond 8.30 uur wordt nu ook de Zuundallaan in beide richtingen afgesloten. Vannacht gebeurde dit al in de Bellestraat.


update 2 7.42 uur:

 

Op het kruispunt van de Bergensesteenweg en de Sint-Stevensstraat staat het water 40 cm hoog. De Bergensesteenweg wordt voor het verkeer afgesloten tussen de Albert Van Cotthemstraat en de Brusselbaan. De Sint-Stevenstraat wordt van de kerk tot de  Bergensesteenweg afgesloten.
De Lijn is verwittigd. Deze zorgt er voor dat de bussen kunnen blijven rijden via een aangepaste route.

Omstreeks 6.30 uur begint nu ook het water van de vijvers van Coloma in de Edouard Rooselaersstraat onrustwekkend hoog te staan.

Om 7.27 uur kregen we de melding dat het wachtbekken in de Hoogstraat begint over te lopen. Hier valt te vrezen dat ook daar het water meerdere woningen zal binnenlopen.


update 1 – 7.02 uur. :

 

De inwoners van Sint-Pieters-Leeuw kunnen de zandzakjes al afhalen vanaf 7.15 uur in het gemeentelijk magazijn in de Topstraat 11.

De straat  aan het  Sas van Ruisbroek wordt afgesloten voor alle verkeer.


Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw

 

Burgemeester Lieve Vanlinthout heeft om 3.15 uur het gemeentelijk rampenplan afgekondigd omdat het kanaal Brussel-Charleroi buiten haar oevers is getreden ter hoogte van de Molens van Ruisbroek. Een honderdtal bewoners uit een vijftigtal appartementen aldaar worden geëvacueerd naar de basisschool ’t Populiertje. Zij kunnen daar heen met de eigen wagen. De anderen worden vervoerd met wagens van de politie en het Rode Kruis en het gemeentebusje.
In ’t Populiertje zorgen medewerkers van het Rode Kruis voor de opvang en het OCMW voor koffie en ontbijtkoeken.

Ter hoogte van de brug over de vaart in Ruisbroek loopt het water van het kanaal Brussel-Charleroi op de treinsporen en ook richting Boomkwekerijstraat. De NMBS werd verwittigd.

Om 5.30 uur, nu zondagmorgen, is men ook begonnen met de evacuatie van de mensen van de Vaartstraat en de Vanden Elschenstraat.

Sinds 18.20 uur zaterdagavond is de Molenbeek buiten haar oevers getreden in de wijk Hazeveld in Oudenaken. Het water staat 1,10 meter hoog en loopt de huizen binnen. De brandweer van de stad Halle kwam ter plaatse maar stelde vast dat het wegpompen van het water geen effect had.
Kort daarop diende de brandweer terug te keren om een meting te verrichten van een gesignaleerde gaslek in het Hazeveld ter hoogte van huisnummer 2 dwars over de straat naar nummer 13. De gasmaatschappij Eandis komt ter plaatse om het probleem op te lossen.

Door het overstromen van de Molenbeek en de Zuunbeek is de Brabantsebaan  afgezet voor het verkeer tussen het Hazeveld en het rondpunt aan De Blauw.

Zowel het peil van het  wachtbekken van Volsem als dat in Zuun wordt opgevolgd omdat ze het kritische punt benaderen.

Tussen Meerweg 62 en het kruispunt Vaartstraat/J. Dambrestraat staat er water op de rijweg en kan het verkeer niet door.

Nochtans is de burgemeester er zeker van dat er veel ellende werd voorkomen omdat de mensen van de gemeentelijke technische diensten en de politie sinds vrijdagmorgen bezig zijn met regelmatige controles van de kritische punten rond het Kanaal, de beken, de duikers, …
De burgemeester heeft vrijdagmorgen ook al opdracht gegeven om de nodige zandzakken klaar te maken bij de civiele bescherming van Liedekerke. Sinds zaterdagmorgen konden de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw bij de politie in de Generaal Lemanstraat de zandzakjes ophalen.
Van vrijdag tot zaterdag kon dit ook bij de brandweer van Halle. Dit werd via de politie gecommuniceerd.
Intussen heeft de technische dienst een bijkomende lading van een vijfhonderd zandzakken bij de civiele bescherming in Liedekerke opgehaald. Deze kunnen door de inwoners worden afgehaald in het gemeentelijk magazijn in de Topstraat vanaf 9.00 uur nu zondagmorgen

Share


zie ook onze eerdere artikels:

 

13/11/2010 23.17 uur – Noodweer: update zaterdag 13 november 23 uur
13/11/2010 12.19 uur – noodweer: eerste straten blank
13/11/2010 11.00 uur – hevig regenweer – Zuunbeek bereikt alarmpeil
11/11/2010 – VMM waarschuwt voor kritieke overstromingen

Wandel Mee – Wintertocht

SINT-PIETERS-LEEUW: – Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw vzw organiseerde vandaag zijn ‘Wandel Mee – Wintertocht’. Door het slechte weer waren bijna alleen andere wandelclubs aanwezig.
 
UPDATE:
– Door de geringe opkomst omwille van het noodweer besliste Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw om de taarten en broodjes die ze voorzien hadden naar het crisis opvangcentrum te brengen voor de mensen die uit hun huizen geëvacueerd waren.