agenda: Energiezitdag voor landbouwers

PAJOTTENLAND : – Binnen het leaderproject ‘Kyoto in het Pajottenland’ bekijkt het Innovatiesteunpunt op welke manier land- en tuinbouwbedrijven in het Pajottenland energie kunnen besparen of zelf energie produceren. De technologie staat al ver maar voor landbouwers is het niet altijd makkelijk om te weten welke methode het meest rendabel is. Vandaar dat het Innovatiesteunpunt een energiezitdag organiseert op dinsdag 9 november 2010 in het Baljuwhuis in Galmaarden, waar landbouwers met al hun vragen terecht kunnen.

,,Op een landbouwbedrijf kan er vaak op een eenvoudige manier energie bespaard worden. Per sector wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste besparingsmaatregelen”, vertelt Nele Lauwers, regioconsulent voor Boerenbond. ,,Het Innovatiesteunpunt biedt voorts advies over verschillende technieken om stroom en warmte op een efficiënte manier of op basis van hernieuwbare energiebronnen op te wekken. Voorbeelden zijn biobrandstoffen, biomassaverbranding, fotovoltaïsche zonnepanelen, geothermie, kolenketels, vergisting, warmtekrachtkoppeling, windenergie en zonneboilers. Ook restwarmte is vaak onderbenut en kan een tweede leven leiden op het bedrijf of bij anderen. Samenaankoop van energie kan een andere interessante piste zijn. De overheid geeft via premies ook steun aan bedrijven”.Deze zitdag is toegankelijk voor alle land- en tuinbouwers uit de regio van het Pajottenland. Wens je een gesprek met één van de energieconsulenten? Maak dan een afspraak met Diane Goris op nummer 016 28 61 02 en breng zeker je energiefactuur mee.Bijkomende informatie vind je op www.innovatiesteunpunt.be
bron: www.pajottenland.be