agenda: Publieke feestschieting Omer Walravens

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondag 19 september 2010 houdt de Koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan een ‘Publieke feestschieting Omer Walravens 50 jaar schutter en laureaat SportLeeuw 2010’.
Voormiddag : Puntenschieting naar 10 hoogvogels op 2 wippen
en herinneringsgeschenk aan de beste Dame, Heer en Jeugdschutter.

Namiddag : Puntenschieting op 2 wippen (eventueel 4de vulling van de kleine vogels) met 256 euro gratis

In 2010 heeft de Koninlijke Schuttersgilde Sint Sebastiaan iets speciaal te vieren. Ze heeft namelijk iemand in de rangen die de traditionele edele handboog reeds 50 jaar hanteert. Het betreft niet zomaar een lid maar wel één van de boegbeelden van de gilde met name Omer Walravens.

De gilde kan zich met trots de oudste sportvereniging van Sint Pieters Leeuw noemen. De traditie stamt van vóór 1488 en die traditie draagt men nog steeds hoog in het vaandel. Hiervan getuigt het feit dat wij nog steeds schieten met de traditionele handboog op staande wip.

Begin jaren ’80 heeft mede Omer Walravens er voor gezorgd dat de traditie in onze gilde en zelfs ruimer in Vlaanderen tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven.
Omer zetelt reeds 35 jaar in het bestuur van de gilde waar hij steeds de taak en vooral de verantwoordelijkheid van griffier (secretaris) op zich heeft genomen. In 2003 werd hij voor zijn uitzonderlijke inzet gelauwerd met de titel van Kapitein, een titel die voor het eerst in de gildegeschiedenis werd toegekend.
Op nationaal vlak was Omer mede-oprichter van het Vlaams HandboogschuttersVerbond (VHV). Hij bekleedt er tot op vandaag nog steeds een bestuursfunctie als penningmeester en is nog altijd een drijvende kracht achter de organisatie.
Maar ook sportief heeft Omer zijn sporen verdient in zijn vijftigjarige schutterscarriére. Hij werd niet minder dan vijf keer koning van de gilde. Dit is zonder voorgaande, want nog nooit slaagde iemand in het 522-jarige bestaan van de gilde erin om zich vijfmaal tot koning te schieten.

Omwille van zijn uitzonderlijke verdiensten werd Omer reeds in 1984 benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Sebastiaan en kreeg hij door de sportraad reeds zowel de zilveren als de gouden jubileummedaille. Omwille van zijn uitzonderlijke palmares en zijn uitzonderlijke inzet werd hem op vrijdag 18 juni door de gemeente Sint Pieters Leeuw de Sportleeuw 2010 toegekend.

Meer info: www.sintsebastiaan.be

Share

Wijkactiecomité Wilderveld verzamelde 444 bezwaarschriften

RUISBROEK / ZUUN: – Wijk Wilderveld is een grote woonwijk in Sint-Pieters-Leeuw, geprangd tussen de Ruisbroeksesteenweg, het kanaal en de Bergensesteenweg. De gemeente heeft een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) klaar waardoor het aantal wooneenheden met bijna 800 stuks zal toenemen. De bewoners vrezen een aanslag op hun leefkwaliteit. De buurt wil geen extra verkeersproblemen, fijn stof en algemene achteruitgang van de luchtkwaliteit en heeft zich verenigd in het actiecomité ‘Wilderveld verstikt’. Het actiecomité diende op veertien dagen tijd 444 bezwaarschriften in. De ontevredenheid is groot.

De bewoners vrezen een echte aanslag op de leefkwaliteit: grote problemen op de reeds verzadigde toegangswegen, extra parkeerproblemen, verslechterde luchtkwaliteit… . In een wijk waar de straten allemaal de naam van een boom dragen, zal er geen groen meer te zien zijn!

Het voorgestelde RUP overstijgt ruim de draagkracht van de huidige woonwijk en heel wat bewoners zijn dan ook zeer ongerust. Ze verenigden zich spontaan in een wijkactiecomité
en formuleerden diverse bezwaren. De voorbije dagen werden door het wijkactiecomité 444 bezwaarschriften bezorgd op het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw. En dit is zeker geen eindtotaal, want heel wat inwoners dienden rechtstreeks een bezwaarschrift in.

De bewoners vragen dat de gemeente en de bevoegde commissie (GECORO) rekening houden met de vele bezwaren en de plannen zeer grondig hertekent, rekening houdend met de draagkracht van de huidige woonwijk.
Het actiecomité werkte ook een website uit www.wilderveld.be waar de inwoners alle relevante documenten kunnen terugvinden die op de gemeentelijke website ontbreken.

Het wijkactiecomité wacht nu de beslissing van de GECORO af maar bereidt nieuwe acties voor in geval men dit plan toch wil doordrijven.

Meer info: RUPwilderveld@hotmail.com – www.wilderveld.be

Bron: Christine Van de Steene

Share


Op Ring-tv meldde Burgemeester Lieve Vanlinthout dat nog niets definitief is en dat er mogelijk ook een openbare vergadering komt.

Nieuwsbrief 17 Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na de zomervakantie is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Deze geeft een kort overzicht van het voornaamste reilen en zeilen van onze vereniging. En vergeet zeker niet de data in uw agenda te zetten.

Week end 26 – 28 november: Fototentoonstelling
In samenwerking met Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma hebben we een fotowedstrijd opgezet. De geselecteerde natuurfoto’s zullen in het mooie kader van het kasteel Coloma tentoongesteld worden. Dit geeft de fotografen de gelegenheid hun kunnen te tonen. Anderzijds biedt het ook de kans de natuur aan een ruimer publiek voor te stellen. We zijn dan ook zeer verheugd u te mogen uitnodigen op deze tentoonstelling. De vernissage gaat door op vrijdag 26 november 2010 om 20 u en de tentoonstelling is te bezoeken op zaterdag 27 en zondag 28 november 2010 van 10 tot 18 u.

Zaterdag 20 november: Dag van de natuur
In onze natuurgebieden houden we regelmatig beheerswerken. Eén keer per jaar werken alle afdelingen gedurende hetzelfde week-end in de natuur. Wij doen natuurlijk mee en hopen dat jullie ook talrijk zullen komen meehelpen! Dit jaar staan de werken in het kader van de koesterburen die de gemeente gekozen heeft. (meer info www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/natuur/natuurstudie-ensoortbescherming/koesterburen/gemeenten/sint-pieters-leeuw.jsp ). De buur die we zeker willen koesteren is de steenuil. Een steenuil houdt van kleine landschapselementen. Daarom zullen we onder andere de 400 m lange haag scheren. Daarnaast hangen we ook nieuwe steenuilkasten op. Voorgaande wordt tevens aangevuld door ander landschapsonderhoud..

Plaats van afspraak: natuurgebied “Oude Zuun”, 200 m stroomopwaarts op de rode grintweg langs de Zuunbeek ter hoogte van de C. Leunensstraat. We werken van 9 u tot 16u. Picknik is voorzien. Je bent ook welkom voor een halve dag.

Flora in Cortenbroek
De plantenwerkgroep heeft al de planten die voorkomen in het Cortenbroek (ons bronbos in Vlezenbeek) geïnventariseerd. De volledige lijst van waargenomen planten , kan je raadplegen op de officiële site http://flora.inbo.be//Pages/Common/ReportSearchCriteriaPage.aspx?ReportName=SoortenPerGebied Het enige dat je moet weten is het IFBL hok. Dit is een officiële en uniforme plaatsbepaling. Voor het Cortenbroek is dat E4 33 41. (E4 is het kaartnr, 33 het uurhok en 41 het km-hok).

Kijkhut
Misschien ben je het al vergeten. Maar juli 2010 was een zeer droge maand. Ook de plassen van het Volsembroek waren zo goed als opgedroogd. Dit was een unieke kans om de wilgenopscheut en bramen voor onze kijkhut te verwijderen. Annie, Jef, Chris W. en Geert W. hebben de site grondig onder handen genomen zodat de kijkhut terug een prachtige observatiepost is. Er waren speciale waarnemingen te beleven: voor het eerst heeft de kuifeend in ons natuurgebied gebroed !

Nieuwe gasten in het natuurgebied Oude Zuun
Het natuurgebied is steeds in evolutie en in goeie zin. Voor het tweede jaar wordt ook nu de ratelaar waargenomen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ratelaar Deze halfparasiet haalt voeding uit de wortels van gras en klaver. Dus het grastapijt wordt schraler en zo is er plaats voor zeldzamere planten. In de poel die in het perceel van de reigersweide is gegraven, hebben we dan weer grote egelskop waargenomen.

Huiszwaluwen
In de wijk Brukom zijn er nog 16 nesten van huiszwaluwen onder de dakgoten. Het bouwen van nieuwe nesten wordt echter bemoeilijkt omdat de vogels minder materiaal (slijk) vinden. Daarom stelt het regionaal landschap RLZZZ reeds halfafgewerkte kunstnesten ter beschikking. Jef heeft twee nesten aan zijn voorgevel bevestigd en is ook de promotor opdat deze dieren meer nestmogelijkheden geboden krijgen. Geïnteresseerd om onderdak aan huiszwaluwen te geven? Meer info kan bekomen worden bij Koen De Rijck van RLZZZ.

Slechtvalken
Aan de VRT-mast is een kast bevestigd waar slechtvalken hun nest kunnen bouwen. In 2004 werd in dit nest voor het eerst gebroed. De meeste jaren heeft het nest 4 jongen voortgebracht. Spijtig zijn er nog geen terugmeldingen over jongen die succesvol uitgevlogen zijn. Deze gegevens werden verstrekt door de vereniging http://www.vogelbescherming.be/site/

Website
Een nieuwe website is door Danie ontworpen. http://sites.google.com/site/leeuwsenatuurvrienden

Share

3de Leeuwse wandelzoektocht

ZUUN: – Op zondag 12 september 2010 vond de inmiddels derde editie plaats van de Leeuwse wandelzoektocht, georganiseerd door Rotary club Sint-Pieters-Leeuw.


Ondanks het regenachtige weer was er dit jaar opnieuw een mooie opkomst. Vooral de aangename, ongedwonge sfeer kreeg veel bijval: verscheidene deelnemers vroegen reeds naar de datum van de vierde wandelzoektocht!

Dit jaar leidde de tocht van 6km doorheen de prachtige Zuunvallei. Dankzij de samenwerking met VZW Natuurpunt werd het een leerrijk evenement, maar was het ook echt genieten op de voorziene rustplaats vanop één van hun beschermde weilanden. Het prachtige verzicht op de vallei, de absolute kalmte en een fris drankje maakten het af. Ook op de vertrek- en aankomstplaats in het parochiecentrum van Zuun was het aangenaam vertoeven; pensen en hamburgers waren erg gegeerd.

Rotary club Sint-Pieters-Leeu kan terug kijken op een mooie dag; de winnares van de hoofdprijs (een Nikon digitaal reflextoestel) zal dit zeker bevestigen.

Voor VZW Huize De Poel werd het eveneens een geslaagde editie, de opbrengst van deze wandelzoektocht gaat net zoals vorige jaren integraal naar hen.
Deze derde editie bevestigt dat dit mooie initiatief er eentje is om jaarlijks verder te zetten dankzij u, deelnemers, sponsors en sympatisanten!

Meer info en foto’s: www.rotaryspl.be

bron: Ann De Clercq

Share

gratis kaarten – Jubileumconcert Vlaams-Brabant & Waals-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – Ter gelegenheid van het 15-jarige bestaan van de provincie Vlaams-Brabant en de provincie Waals-Brabant organiseren deze provincies samen met het festival van Vlaanderen en het festival de Wallonie du Brabant Wallon een jubileumconcert.

Dit concert vindt plaats op22 september om 20 uur in het prachtige kader van Château du Lac in Genval. Op het programma staat ARSIS4 & Marie Hallynck, cello met Strijkkwartet opus 18 nr. 6 van Ludwig van Beethoven en Strijkkwintet opus 163 D 956, Franz Schubert.

Wilt u graag aanwezig zijn op deze feestelijke avond? Dat kan! Stuur ten laatste op woensdag 15 september een mailtje naar cultuur@vlaamsbrabant.be en misschien bent u wel bij de gelukkigen!
De plaatsen zijn beperkt en worden toegekend in volgorde van inschrijving.
Lees meer over dit concert

Share

agenda:Redoris open repetitie

VLEZENBEEK: Zangvereniging Redoris o.l.v. Sarah Van Hassel start het nieuwe werkjaar met een Open Repetitie op zaterdag 18 september 2010 in de Kerk Van Vlezenbeek.

Redoris Vlezenbeek Redoris+
Van 14u tot 16u kan je vrijblijvend meerepeteren, het komende werkjaar wordt toegelicht en vanaf 16u kan je je inschrijven in één van de drie zanggroepen:
– 12 jaar
+ 12 jaar
RedorisPlus (+25j)

Inschrijvingsgeld bedraagt € 5 voor het hele schooljaar (verzekering bij Koor & Stem)
meer info? mail naar redoris_vlezenbeek@hotmail.com – www.freewebs.com/redoris

In 2011 bestaat Redoris 10 jaar en dat wordt gevierd met allerlei leuke projecten!

Share

agenda: VVPV – Bamboes

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Vasteplantenvereniging, regio Pajottenland (VVPV) houdt op vrijdagavond 17 september 2010 een voordracht over Bamboes.

Voordracht door de Nederlandse groenschrijver, – ontwerper en -fotograaf Emiel van den Berg over Bamboes. In de moderne tuinarchitectuur worden ze graag gebruikt, mede omdat ze in korte tijd hoogte geven aan een tuin. Ze zijn rijzig maar toch elegant, trotseren de wind en winterse kou. Sommige zijn beruchte woekeraars, andere groeien juist traag en woekeren niet. We krijgen aan de hand van dia’s een impressie van het hele bamboe-geslacht.

G.C.C. Coloma, Sint-Pieters-Leeuw. Aanvang: 20uur.
Gratis voor leden, €2 voor niet-leden.