Provincie Vlaams-Brabant start promotiecampagne taallessen Nederlands in de Rand

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant start een grootschalige campagne om taallessen Nederlands voor anderstaligen te promoten. Deze campagne spoort anderstaligen in de Rand rond Brussel aan om Nederlands te leren en verwijst hen door naar een geschikte taalcursus.

Voor de veertiende keer op rij voert de provincie Vlaams-Brabant vanaf eind augustus een grootschalige promotiecampagne voor de taallessen Nederlands. Net zoals vorig jaar gebeurt dit in samenwerking met vzw ‘de Rand’ en het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant.

“De campagne wil anderstaligen in de Vlaamse Rand aansporen om Nederlands te leren en hen doorverwijzen naar een geschikte taalcursus. Dit gebeurt via de bekendmaking van de website van het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant www.infonl.be en het gratis telefoonnummer 0800 123 00. De campagne richt zich tot alle anderstaligen, en dit jaar hebben we in de campagne aandacht voor twee specifieke anderstalige doelgroepen: allochtonen en expats. Met een opmerkelijke campagne proberen we deze minder evidente doelgroepen op een positieve manier aan te zetten om kennis te maken met het aanbod aan taalcursussen Nederlands”, zegt Elke Zelderloo.

De campagne steunt op drie peilers.
Via gemeentehuizen, OCMW’s, bibliotheken en werkwinkels in de rand rond Brussel worden kleine A3-affiches verspreid die naar de verschillende antennes van het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant verwijzen.
Bovendien wordt er in de gebieden in de Rand met de grootste concentratie van anderstaligen gedurende twee weken via zo’n honderdtal lijnbussen en met een groot aantal 20m²-affiches campagne gevoerd om een hoge zichtbaarheid in het straatbeeld te realiseren.
Tenslotte wordt er in alle gemeenten van de regio Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Tervuren, Kortenberg en Huldenberg, huis aan huis, een flyer verdeeld.
Naast het gratis telefoonnummer 0800 123 00 en de website www.infonl.be promoot de flyer de infomomenten van het Huis van het Nederlands waarop men een volledig overzicht van het cursusaanbod Nederlands in de eigen regio krijgt.

Deze promotiecampagne past in ons beleid voor het Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant. Het uitgangspunt is dat Vlaams-Brabant integraal deel uitmaakt van Vlaanderen, waar het Nederlands de voertaal is. Mensen aanzetten om de Nederlandse taal te leren is niet enkel belangrijk voor het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand, maar heeft ook tal van maatschappelijke voordelen. Het zorgt ervoor dat anderstaligen kunnen deelnemen aan het Vlaamse gemeenschapsleven, makkelijker in contact kunnen treden met de lokale overheid en hun kansen verhogen op de arbeidsmarkt“, besluit gedeputeerde Elke Zelderloo.

Share