Controles op alcohol, zwaar vervoer en leerlingenvervoer in september

VLAAMS-BRABANT: – In september voeren de politiediensten intensieve verkeerscontroles uit in de provincie Vlaams-Brabant. De politiediensten zullen de chauffeurs van personenwagens, zware voertuigen en bussen die leerlingen vervoeren controleren op rijden onder invloed.
De controles zijn een onderdeel van het Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur. Met dit plan willen de province en de lokale en federale politiediensten het aantal verkeersongevallen als gevolg van rijden onder invloed doen dalen.

Met de start van het nieuwe schooljaar zijn heel wat leerlingen te voet, met de fiets, met de bus of in de wagen op weg van en naar school. Om het nieuwe schooljaar veilig in te zetten, organiseren de provincie Vlaams-Brabant en de politiediensten van Vlaams-Brabant in september controles op rijden onder invloed. De controles zijn gericht op chauffeurs van personenwagens, maar ook op chauffeurs van voertuigen die leerlingen vervoeren. Zowel chauffeurs van bussen van private autocarondernemingen als van bussen van de openbare vervoersmaatsschappijen zullen gecontroleerd worden.

Tijdens de controles van zwaar vervoer, bussen en autocars in onze provincie tussen 2000 en 2008 werden 665 chauffeurs gecontroleerd. Hiervan reden twee personen onder invloed. Alcohol heeft een negatieve invloed op de rijvaardigheid. Chauffeurs die rijden onder invloed hebben een geringer dieptezicht, schatten afstanden verkeerd in en reageren trager. Ook nemen zij grotere risico’s wat verkeersonveiligheid in de hand werkt. Daarom is het belangrijk dat we blijven controleren“, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/verkeersveiligheid

agenda: Judo initiatielessen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Judoclub Sint-Pieters-Leeuw organiseert vanaf 1 september 2010 8 GRATIS judo initiatielessen binnen een periode van 4 weken voor nieuwe leden.

Maandag en woensdag:
– 1ste groep 5 jaar tot 8 jaar van 18.00 tot 19.00 uur.
– 2de groep 9 jaar tot 13 jaar van 19.00 tot 20.10 uur.
– 3de groep vanaf 14 jaar van 20.15 tot 21.30 uur.

Geen judopak vereist.
Inschrijvingsformulier ter plaatse invullen.
Locatie: Wildersportcomplex, Sportlaan 11 te Sint-Pieters-Leeuw
Contact: Alain Decuyper – alain.decuyper@telenet.be

Share